Religion

Leder i Presteforeningen i Møre innrømmer å ha lekket brev i personalsak

LEKKASJE: Prest Anders Barstad innrømmer å stå bak lekkasjen av brev mellom biskop i Møre og sokneprest Benjamin Anda.

– Det var undertegnede som formidlet brevet til NRK. Dette var min beslutning alene, og ingen andre ledd i Presteforeningen var involvert.

Det skriver Anders Barstad, sokneprest i Sula og i Presteforeningen i Møre bispedømme, i en e-post til Vårt Land.

Det var Dagen som først omtalte saken.

Videre skriver Barstad:

– Dokumentet var ikke unntatt offentlighet da jeg fikk innsyn i det, men jeg gjorde en feilvurdering da jeg formidlet det til NRK. Jeg beklager hendelsen sterkt, og skulle gjerne ha hatt den ugjort.

Dette er saken

I januar skrev NRK at sokneprest i Møre Bispedømme, Benjamin Anda, skal ha bedt sin arbeidsgiver om sluttpakke, etter at Bispemøtet høsten 2020 slo fast at man ikke kan motsette seg samarbeid med kvinnelige prester.

Vårt Land omtalte også saken.

Informasjonen gikk frem av et brev NRK hadde fått tilgang til.

– Noen har lekket brevet til NRK. Det har vi kommet til bunns i, sa biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, til avisen Dagen.

Nå har altså Barstad innrømmet at det var han som lekket brevet.

Samtidig som han innrømmer å ha lekket brevet i personalsaken i bispedømmet, har han også valgt å stille sine verv til disposisjon.

– Fram til ny leder blir valgt vil jeg formelt fortsatt være leder i Presteforeningen i Møre bispedømme, men rollen som tillitsvalgt overfor arbeidsgiver blir ivaretatt av nestleder. Jeg var leder for Presteforeningen i Nordre Sunnmøre prosti frem til 15. februar i år. Der ble det valgt nytt styre.

Benjamin Anda skriver i en tekstmelding til Vårt Land at han ønsker å gi samme kommentar som han ga til avisen Dagen:

– Jeg er takknemlig for unnskyldningen. Nåden er større. Og så håper jeg at vi kan gå fremover uten det store personfokuset som har vært, både den ene og andre veien. Og at bispedømmet rydder opp etter seg.

– Min beslutning alene

Barstad forteller at han personlig har bedt Anda om unnskyldning.

– Oppmerksomheten som Anda og hans nære kolleger har fått, har vært personlig og belastende. Det har ikke vært mitt ønske at Anda som person skal bli utsatt for usaklig kritikk. Kommentarfelt, private eposter, meldinger og kommentarer som han har fått, har gitt ham en tilleggsbelastning som jeg skjønner har vært vanskelig, og som jeg er lei meg for.

Barstad sier han i onsdag redegjorde for saken og beklaget hendelsen overfor Møre bispedømmeråd og i eget prosti.

– Det at brevet kom ut, gjør at noen kolleger føler seg utrygge i sin arbeidshverdag, særlig hva angår tryggheten til informasjon om egne saker. Det er slitsomt å ikke være trygg på sine kolleger og de som er satt til å lede. Jeg beklager til dem det gjelder, og har gjort det personlig i prostimøte i går, 15. februar. Det er mitt håp at det gjør at mine kolleger kan føle trygghet for sine personlige forhold.

Skulle ikke ha skjedd

– Det som har skjedd skulle ikke ha skjedd. Det er derfor bra at Barstad selv har trukket konklusjonen av det, og trukket seg fra sine verv, sier Martin Enstad, leder for Presteforeningen.

Hvor lenge har du visst at det var Barstad som lakk brevet?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Enstad.

– Hvorfor var dette problematisk?

– Dette er sensitive personopplysninger. Selv om det ikke var unntatt offentligheten da Barstad fikk det, burde det har vært det. Det burde derfor ikke vært gitt til pressen, hvilket Barstad jo er tydelig på selv når han nå har trukket seg.

– Selv sier han at han stiller sine verv til «disposisjon». Er det da riktig å si at han har trukket seg?

– Han har stilt sine verv til disposisjon. Det ene vervet i lokallaget er allerede fylt av en annen. Hans verv som stiftsstyreleder vil bli fylt av en annen på et ekstraordinært årsmøte om kort tid. I mellomtiden ivaretas hans rolle som tillitsvalgt ovenfor arbeidsgiver av nestleder.

Bispemøtet 2021

Biskop: – Skal være trygt å forholde seg til arbeidsgiver

Ingeborg Midttømme, biskop i Møre bispedømme, ønsker ikke å si om lekkasjen av brevet kommer til å få konsekvenser for Anders Barstads rolle som sokneprest i Sula sokn.

– Jeg tenker det skal være trygt for alle arbeidstakere å forholde seg til arbeidsgiver, også for han, som vår ansatte, sier Midttømme til Vårt Land.

Hun mener det å diskutere hans fremtid i bispedømmet med pressen vil være å begå samme feiltrinn som Barstad nå innrømmer å ha gjort.

– Dermed kan jo ikke jeg heller gå ut i det offentlige rom og si hva jeg eventuelt må snakke med han om i neste runde. Det ville være helt feil av meg. Nå må vi bygge trygghet og tillit i alle retninger, sier Midttømme.

– Hvordan fikk han tilgang på brevet?

– Det normale er at arbeidsgiver og tillitsvalgte har dialog om mange ting.

Oppdatert kl. 19:04, torsdag 16. februar: La til et svar fra biskop Ingeborg Midttømme.

Oppdatert kl. 20:14, torsdag 16. februar: La til kommentar fra Benjamin Anda.

Rettet feil kl 19:48, fredag 17. februar, i årstall, fra 2022 til 2020: «...bispemøtet høsten 2020 slo fast at man ikke kan motsette seg samarbeid med kvinnelige prester»

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Liselotte Bakkevig Tonheim

Liselotte Bakkevig Tonheim

Journalist tilknyttet religionsavdelingen.

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion