Religion

Angrer ikke på at han fikk nominert Kjersti Gautestad Norheim til Bjørgvin-biskop

BJØRGVIN: Prest i Åsane, Arne Mulen, er glad for at han fikk Kjersti Gautestad Norheim inn i prosessen, selv om Ragnhild Jepsen ble valgt til Bjørgvins nye biskop.

– Jeg opplever at initiativet vi tok, ble sterkt bekreftet da Kjersti Gautestad Norheim vant den rådgivende avstemningen og fikk så mange førstestemmer blant biskopene, sier Arne Mulen, prest i Åsane i Bergen.

Arne Mulen, prest i Åsane menighet i Bergen

Ønsket en lokal kvinnelig kandidat

Torsdag ble det klart at Ragnhild Jepsen blir ny biskop i Bjørgvin.

Mulen mener at initiativet han tok til en supplerende nominasjon av Gautestad Norheim, var på sin plass. Gautestad Norheim har vært prest i Bjørgvin i 12 år.

Etter at Mulen oppfylte kravet om minst 100 underskrifter fra stemmeberettigede, ble Gautestad Norheim nominert ved supplerende nominasjon i desember. I januar ble det klart at hun var en av tre kandidater som gikk videre, etter at hun fikk flest stemmer i den rådgivende avstemningen.

I Bjørgvin bispedømmeråd ble Gautestad Norheim innstilt som nummer tre, etter Jepsen og Sunniva Gylver. Blant biskopene fikk Gautestad Norheim og Jepsen begge fem førstestemmer, men Jepsen fikk seks andrestemmer, mens Gautestad Norheim fikk to. Gylver fikk to førstestemmer og fire andrestemmer.

Mulen mener det kan være et godt råd å ta med seg videre til nye bispeprosesser at det er en fordel å ha to kandidater med lokal forankring.

– For meg var et viktig anliggende at det har vært jobbet mye med å gi rom for kvinners prestetjeneste i Bjørgvin de siste årene. Da var det på sin plass at det skulle være en kvinnelig prest fra Bjørgvin blant kandidatene til å bli biskop, sier Mulen.

Skal ikke være avgjørende

Da Bjørgvin bispedømmeråd presenterte de fem nominerte kandidatene i november, hadde bare én av dem lokal forankring, og denne ene var en mann.

– Hvor stor betydning vil du si at det har at en biskop kjenner bispedømmet godt fra før?

– Det er ikke avgjørende. Av og til kan det være fint å få inn en kapasitet utenfra. I hovedsak vil jeg si at det er et pluss at den nye biskopen har en viss forståelse av bispedømmet, men den det skal ikke være noen regel eller et absolutt krav at biskopen må være veldig godt kjent i bispedømmet. Det er mange eksempler på biskoper som har kommet utenfra og gjort en glitrende jobb, sier Mulen.

Han understreker at han og menigheten nå vil ta godt imot Ragnhild Jepsen, og at menigheten allerede i søndagens gudstjeneste tok henne med i sine bønner.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion