Religion

Ragnhild Jepsen blir ny biskop i Bjørgvin

BERGEN: – Jeg er veldig glad og takknemlig, sier Ragnhild Jepsen, når det endelig ble klart at hun er Halvor Nordhaugs etterfølger som biskop i Bjørgvin bisepedømme.

– Jeg er takknemlig for utnevnelsen. Nå går jeg til det med både glede, spenning og ydmykhet, sier Ragnhild Jepsen til Vårt Land.

Torsdag kveld bestemte Kirkerådet at det er Ragnhild Jepsen som skal innta bispesetet i Bergen i løpet av våren.

Hun blir dermed den første kvinnelige biskopen i Bjørgvin bispedømme noensinne. Bispedømmet omfatter Vestland fylke.

– Det vitner om at Bjørgvin er klar for en kvinne som biskop. Kirken har hatt kvinner i prestetjeneste i 60 år, og jeg vil få gode kollegaer i bispekollegiet. Det er en naturlig utvikling, sier Jepsen.

I forkant av møtet uttalte kirkerådsmedlem Karl Johan Kirkebø til Vårt Land at det var helt åpent hvilken av kandidatene som ville få flest stemmer i Kirkerådet.

Ragnhild Jepsen er 53 år gammel, kommer fra Ål, og har arbeidet som domprost i Nidaros siden 2011. Før det arbeidet hun som sokneprest i domkirka i fem år.

– Vil lytte og samle i et mangfoldig bispedømme

– Hva slags biskop blir du?

– En som vil lytte og samle. Nå vil jeg bruke tid for å bli godt kjent i bispedømmet, med medarbeiderne, frivillige og samfunnsinstitusjoner, sier Jepsen.

Bjørgvin beskrives ofte som «konservativt», men er et sammensatt bispedømme, skriver Vårt Lands religionsredaktør, Elise Kruse, i en fersk kommentar om valget av Jepsen.

Hvordan blir det å gå inn i et av de mer konservative bispedømmene i folkekirken?

– Jeg tenker at Bjørgvin er et mangfoldig bispedømme, der du finner hele bredden i kirkelandskapet. Det er viktig å anerkjenne det, svarer Ragnhild Jepsen.

– Så vil jeg bruke tid på å bli kjent med alle typer miljøer i kirken i Bjørgvin og komme i gode samtaler med dem, fortsetter den nyvalgte biskopen.

Kvinner i flertall blant biskopene

Tilsettelsen av Jepsen betyr også at Den norske kirke vil få et kvinnelig flertall i bispekollegiet, med totalt sju kvinnelige og fem mannlige biskoper.

– Det vitner om at kvinners prestetjeneste står sterkt i kirken. Det er ikke noe som er uvanlig, man vurderes tvert imot på lik linje kjønnene imellom. Det er kanskje det aller viktigste, sier Jepsen om dette.

De senere årene har Den norske kirke debattert og avklart sin holdning til prester som ikke vil samarbeide med kvinnelige kollegaer, fordi de er kvinneprestmotstandere av teologisk overbevisning.

I 2020 fastslo bispemøtet at prester ikke har adgang til å nekte samarbeid med kollegaer. Året etter viste en medarbeiderundersøkelse i kirken at andelen som opplevde at ulikt syn på kvinnelige prester førte til krevende kollegarelasjoner, var størst i Bjørgvin.

– Bjørgvin bispedømme og bispemøtet har jobbet godt med den tematikken etter den store medarbeiderundersøkelsen og uttalelsen fra bispemøtet i 2020, svarer Jepsen når Vårt Land spør om dette.

Jevne avstemninger

Frem til Kirkerådets møte som startet torsdag har det vært knyttet spenning til hvem som blir det nyeste tilskuddet til bispekollegiet i Den norske kirke (DNK).

Det har stått mellom Ragnhild Jepsen, Kjersti Gautestad Norheim og Sunniva Gylver. Mens Gylver er sokneprest i Fagerborg menighet i Oslo, er Gautestad Norheim sokneprest i Birkeland menighet i Bergen.

I forkant av bispevalget har ulike instanser i Den norske kirke sagt sin mening om hvem de ønsker, blant annet ansatte i bispedømmet og biskopene. I flere av avstemningene har det vært svært jevnt mellom kandidatene.

Hvordan har prosessen vært for deg personlig?

– Jeg synes det har vært en fin prosess. Redelig, ryddig og åpen, svarer Jepsen.

Ønsker lykke til

Sunniva Gylver og Kjersti Gautestad Norheim gratulerer den nyvalgte biskopen. På sin egen Facebook-profil takker Gylver til alle som har «utfordret og heiet på meg gjennom denne prosessen». Hun takker også familie og venner, og spesielt Fagerborg menighet i Oslo der hun er sokneprest. «Takk for at dere både har gitt uttrykk for at dere gjerne hadde sett meg som biskop, men også at dere helst beholder meg her.»

Kjersti Gautestad Norheim sier Jepsen er «hjertelig velkommen til Bjørgvin!», der hun selv er sokneprest i Birkeland menighet, som ligger i Bergen.

Takker Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Tidligere torsdag kom også nyheten om at Ann-Helen Fjeldstad Jusnes går av som biskop i Sør-Hålogaland.

– Har du en hilsen til henne, Ragnhild Jepsen?

– Jeg vil takke henne for det arbeidet hun har gjort og tjenesten hun har stått i. Både som biskop, og som en tydelig prest og prost i kirken gjennom mange år, sier den nyvalgte biskopen.

---

Bjørgvin bispedømme

  • Omfatter Vestland fylke. Bispesetet er i Bergen.
  • Biskopen i Bjørgvin har også tilsyn med Sjømannskirka – norsk kirke i utlandet.
  • Bjørgvin har over 450 000 kirkemedlemmer. Det er delt i elleve prosti, 43 fellesråd og 176 sokn.
  • Den nye biskopen erstatter Halvor Nordhaug, som ble innsatt som biskop i 2009.
  • Den norske kirke har 12 biskoper.
  • Bjørgvin har kun hatt mannlige biskoper tidligere.

Kilde: Store norske leksikon.

---

Endringslogg 10. februar 2023, kl. 19:14: I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at det er første gang det er et flertall av kvinner blant biskopene i Den norske kirke. Det stemmer ikke.

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion