Religion

Prester mer positive til ekteskapet enn parterapeuter

EKTESKAP: Forsker Lars Mandelkow er overrasket over at så mange har et positivt syn på ekteskapet. – Datingkulturen i dag er helt Texas, så jeg tror ekteskapet gjør at vi får litt bakkekontakten igjen, sier parterapeut Marius Stavang.

Hvordan ser familieadvokater, parterapeuter og prester på ekteskapet som institusjon?

Det lurte forsker Lars Mandelkow ved Ansgar høyskole på.

Han tok saken i egne hender og spurte tyskere innenfor de tre ulike profesjonene, og fikk til sammen 172 svar.

Prester er mer positive til ekteskapet enn både familieadvokater og parterapeuter, slår Mandelkow fast.

– Ikke veldig overraskende, sier han, og legger til;

– Prestene møter som oftest parene når de inngår ekteskapet, og det er som regel i en fin tid. Parterapeutene derimot møter ekteparene når de står i en krise. Og familieadvokatene kan på mange måter ses på som det motsatte av prestene, de som hjelper ekteparet med å avslutte ekteskapet.

– Det er nesten slik at ekteskapet begynner på hellig grunn, og mange av dem avsluttes på juridisk grunn, mens parterapi ofte finner sted midt imellom, sier han.

Studien er gjort i Tyskland, men Mandelkow antar at svarene ville vært lignende i Norge.

Moderne syn

Til tross for at synet på ekteskapet har endret seg de siste femti årene, gifter vi oss fortsatt. Vi gifter oss dog senere enn før, og vi skiller oss oftere.

Mandelkow synes det er overraskende at de tre yrkesgruppene han undersøkte stort sett er positive til ekteskapet som institusjon.

– Ettersom det har skjedd mange endringer i samfunnet, ville jeg tenkt at særlig familieadvokatene hadde en mer kritisk holdning til ekteskapet generelt, sier han.

Sokneprest i Levanger, Sabine Kjølsvik, er enig i påstanden om at «ekteskapet er en god institusjon, alt i alt».

– Jeg tror at vi mennesker er skapt til å leve i fellesskap, og at det er godt å ha en trygg ramme rundt samlivet, sier hun.

Presten synes det hadde vært betenkelig om Mandelkows studie viste at familieadvokatene eller parterapeutene hadde vært mer positive til ekteskapet enn prestene.

– Det er fint at prestene har et positivt syn på ekteskapet, fordi kirken mener at ekteskapet er Guds gode gave, og at det er den beste måten å leve sammen på, sier hun.

FORSKER: Lars Mandelkow hentet inspirasjon til undersøkelsen fra sin karriere som parterapeut.

Ulik personlighet i ulike yrker

Marius Stavang har jobbet som parterapeut i to år, og er nå doktorgradsstipendiat ved NTNU hvor han forsker på romantisk avvisning.

Stavang synes det er interessant at de ulike yrkesgruppene har ulik innstilling til ekteskapet, men funnene gjør ham ikke nevneverdig overrasket.

Jeg tror ikke prestene kan erstatte parterapeutene, for det har vi ikke kompetanse til.

—  Sokneprest Sabine Kjølsvik

– Jeg tenker at hver av yrkesgruppene sitter på sin unike informasjon om ekteskapet, men jeg tror også at yrkene tiltrekker seg ulike folk, og at det kan ha noe å si for deres syn på ekteskapet.

Da han ble presentert for funnene slo en tanke ham umiddelbart:

– Jeg har ingen statistikk på det, men jeg opplever at det er slående mange parterapeuter som er skilt, sier Stavang.

«I gode og onde dager»

Soknepresten tror ikke prestenes positive syn på ekteskapet kun skyldes at de først og fremst forholder seg til ekteskapet ved ekteskapsinngåelse. Likevel synes hun det er synd at ikke kirken og ekteparet har mer kontakt etter bryllupet.

Sabine Kjølsvik er prest i Steinkjer.

– Vi sender ekteparet ut av kirken i hvit kjole og dress, med en forventning om å leve lykkelige alle sine dager. Men så kommer det også tøffe dager, og da tror jeg mange sliter i det stille. Jeg synes vi alle har en jobb å gjøre – både kirken og samfunnet, sier Kjølsvik.

Kjølsvik tror at tverrfaglig kompetanse og mer åpenhet hadde vært positivt.

– Burde prestene være mer til stede i andre faser av ekteskapet?

– Jeg tror ikke prestene kan erstatte parterapeutene, for det har vi ikke kompetanse til. Men, vi er jo sjelesørgere, så det kan godt hende at noen ektepar hadde hatt godt av å snakke med en prest i vanskelige tider, sier hun.

Kaotisk partnermarked

Parterapeut Stavang understreker at han selv er positiv til ekteskapet.

– Et parforhold består av tre ting; kjemi, begjær og forpliktelse. Ved å inngå et ekteskap forsterkes den forpliktende delen av parforholdet. På tvers av kulturer og religioner har man formelle seremonier for å danne romantiske relasjoner, slik som ekteskap. Jeg tror mennesker har et mer eller mindre universelt behov for å markere romantisk forpliktelse.

Han tror at ekteskapet er spesielt nyttig for tiden vi lever i.

– Datingkulturen i dag er helt Texas, så jeg tror ekteskapet gjør at vi får litt bakkekontakt igjen. I tillegg kan det hjelpe oss å fokusere på noen andre verdier enn fysikk, som vi ser at blir mye vektlagt i dagens dating.

Selv om Stavang mener at ekteskapet ikke er uten problemer, synes han ekteskapet har et ufortjent dårlig rykte.

PARTERAPEUT: Parterapeut og doktorstipendiat Marius Stavang synes ekteskapet har et ufortjent dårlig rykte.

Samarbeid på tvers

Mandelkow, som selv har arbeidet som parterapeut i 15 år, tror det er viktig at de institusjonene som arbeider tett på folks ekteskap samarbeider mer enn de gjør i dag.

– Hadde det ikke vært interessant for en advokat og lært mer om det hellige aspektet ved ekteskapet? Eller for en prest å lære mer om hva en skilsmisse innebærer juridisk?

Både Kjølsvik og Stavang er positiv til samarbeid mellom presten og parterapeuten.

– Jeg tror presters kompetanse blir undervurdert, og et samarbeid mellom prester og parterapeuter hadde vært spennende og nyttig, sier Stavang.

---

Holdninger til ekteskap

  • Lars Mandelkow ved Ansgar høyskole har undersøkt hvordan tre ulike yrkesgrupper som arbeider tett på folks ekteskap ser på nettopp ekteskapet som institusjon.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i Tyskland, og han fikk totalt 172 svar, fra familieadvokater, parterapeuter og prester.
  • «Alt i alt, ekteskapet er en god institusjon», var en av påstandene respondentene tok stilling til, hvor 1 var svært uenig og 4 var svært enig.
  • I gjennomsnitt svarte yrkesgruppene slik:
    • Prestene: 3,68.
    • Familieadvokatene: 3,43.
    • Parterapeutene: 3,16.

---

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion