Religion

Modum Bad kan måtte kutte 3.000 liggedøgn

PSYKISK HELSE: Regjeringens beslutning om å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg får store konsekvenser for Modum bad.

Administrerende direktør Kari Jussie Lønning ved Modum Bad sier til NRK de i verste fall må redusere kapasiteten med 3.000 liggedøgn i 2023, fordi regjeringen har avsluttet ordningen med fritt behandlingsvalg.

– Hvis det ikke blir endringer fra der vi står i dag, så betyr det at vi ikke kan tilby den samme kapasiteten til pasientene fra 2024, bekrefter Lønning til Vårt Land.

Hun sier et kutt på 3.000 plasser er et «worst case scenario».

I desember i fjor vedtok et flertall på Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt vedtok regjeringens forslag om avvikling av fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg går ut på at pasienter har mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling, inkludert private aktører. Ordningen ble innført i 2015, men den nåværende regjeringen mener at ordningen i liten grad har oppnådd formålet som var å få ned ventetidene og gjøre helsetjenesten mer effektiv.

g

Rammer psykisk helsebehandling

Nå får avviklingen konsekvenser for tilbudet ved Modum Bad, som behandler psykiske lidelser. Klinikken har rundt hundre pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer, opplyser de på egne nettsider.

Klinikken er en privat institusjon, organisert som en ideell, økumenisk og diakonal stiftelse med et kristent menneskesyn.

Direktør Lønning sier de nå, i motsetning til før, er avhengige av avtaler med regionale helseforetak for å kunne ta imot pasienter. De avtalene de nå har på plass utnytter imidlertid ikke den fulle kapasiteten ved sykehuset på Modum Bad.

– Jeg blir veldig engasjert på pasientene våre sine vegne.

Direktøren viser til NRK sin sak med tidligere pasient ved Modum Bad, Hildegunn Nergaard, som ifølge Lønning omtaler livet som før og etter oppholdet.

– Vi har veldig gode behandlingsresultater, også der pasienter tidligere har gått lenge i annen behandling.

Lønning mener de har en spisskompetanse og et intensivt behandlingstilbud ved klinikken som ikke finnes andre steder.

– Ved årsskiftet hadde vi 51 ukers ventetid på traumebehandling. Denne vil så klart bli lenger viss vi ikke kan opprettholde driften på dagens nivå.

Rammer ikke sjelesorg-kurs

Modum Bad driver også et kurs- og kompetansesenter og de driver Institutt for sjelesorg.

Ingen av disse vil bli rammet av endringene ved sykehusdriften til Modum Bad.

– Dette er helt adskilte aktiviteter, og sykehuset er en egen enhet, opplyser Lønning.

Hun sier de ikke kan utelukke oppsigelser ved sykehuset etter hvert, men at de vil jobbe intensivt dette året med å forsøke å få på plass flere avtaler med det offentlige helsevesenet.

– Ingen skal sies opp per i dag og vi skal gjøre alt vi kan for å opprettholde all vår kapasitet.

– Bør skille ideelt og kommersielt

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NRK at fritt behandlingsvalg fører til at det blir vanskeligere å prioritere og at «pengene forsvinner ut av våre felles sykehus».

– Har du forståelse for at man heller ønsker å satse på det offentlige helsetilbudet, Lønning?

Vi som en ideell stiftelse er en viktig bidragsyter inn i det offentlige. Vi skal ikke tjene penger på dette. Vi skal hjelpe mennesker. Det er vår visjon og misjon. Jeg synes man må differensiere mellom det kommersielle og det ideelle.

Krf: – Alvorlig

Olaug Bollestad, partileder i Kristelig folkeparti (Krf), blir matt når hun leser nyheten om at Modum Bad må kutte i antall liggedøgn.

– Dette er altså konsekvensen av venstresidens ideologiske skylapp-politikk, skriver Bollestad i en epost til Vårt Land

Hun mener det er alvorlig at regjeringen lar motstanden mot fritt behandlingsvalg gå ut over pasientene.@

– Jeg er bekymret for pasientene oppi dette, særlig innen rus og psykiatri. For disse er nettopp det å kunne velge mellom ulike behandlingsformer av stor verdi, skriver Bollestad.

Hun mener Modum Bad sitter på viktig spisskompetanse, er fremoverlente og har hatt kapasitet til å hjelpe mange, og kaller dem et av landets beste helsetilbud innenfor sitt felt.

Oppdatert fredag 27. januar, kl. 18:12: La til reaksjon fra Olaug Bollestad (Krf).

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion