Religion

Dette er status for kartlegging av homoterapi i Norge

SKEIVE: Nordlandsforskning har fått inn 250 respondenter til kartlegging av konverteringsterapi. – Det er plass til flere, sier forsker.

– Vi har lite kunnskap om hvordan det er å være skeiv og religiøs i en norsk kontekst, sier seniorforsker Fredrik Langeland i en nettartikkel publisert av Nordlandsforskning.

For ett år siden fikk forskningsinstituttet oppdraget fra Bufdir om å kartlegge konverteringsterapi i Norge. Nå er arbeidet godt i gang.

Forskerne har gjennomført dybdeintervju med flere personer som har blitt utsatt for konverteringsterapi. I tillegg gjennomfører prosjektgruppa en spørreundersøkelse, der de så langt har fått inn 250 respondenter.

– Men det er plass til flere, sier Fredrik Langeland.

Vil ikke svartmale situasjonen

Prosjektet har navnet «Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive». Samtidig har det et bredere omfang enn bare konverteringsterapi, sier Langeland.

r

­– For å få en nyansert forståelse av dette temaet, går vi bredt ut og vil innhente ulike typer erfaringsbasert kunnskap om det å være skeiv og religiøs i en norsk kontekst.

Han sier at prosjektet «ikke har en agenda om å svartmale situasjonen for skeive i religiøse miljøer».

– Vi er også ute etter ulike typer erfaringer. Det vil dessuten være mulig å gi lengre svar, hvis man føler at spørsmålene våre ikke treffer helt, sier han i nettartikkelen til Nordlandsforskning.

Påvirker ikke lovforslag

Sommeren 2023 kommer rapporten fra Nordlandsforskning. Vårt Land har tidligere omtalt at rapporten ikke påvirker arbeidet med et lovforslag mot konverteringsterapi.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) la i juni fram lovforslag om forbud mot konverteringsterapi. Over 2.000 høringssvar kom inn, viser en opptelling Vårt Land har gjort.

Kultur- og likestillingsdepartementet definerer konverteringsterapi som det å «anvende metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade».

Lovforslaget har fått bred støtte fra Den norske kirke, samtidig som Riksadvokaten og Advokatforeningen uttrykker skepsis.

Britisk lovforslag

Sist uke kom nyheten om at den britiske regjeringen også vil legge fram et lovforslag som forbyr konverteringsterapi rettet mot homofile, bifile, skeive og transpersoner.

Loven vil gjelde England og Wales og skal rette seg mot såkalt behandling som påstår å kunne endre noens seksualitet eller kjønnsidentitet.

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er nyhetsjournalist i Vårt Land. Hun skriver ofte om klima, landbruk, distrikt, abort, politikk, økonomi og ulikhet. I tillegg har hun skrevet flere reportasjer med tidsvitner til Norges nære historie. Hun har over 20 års erfaring som journalist, master i økonomisk historie og har skrevet en bok om barnefattigdom.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion