Religion

Sa de kunne åpne moské uten å søke om bruksendring. Nå svarer kommunen

ISLAM NET: Islam Net mente de ikke trengte å søke om bruksendring for å åpne moské i det eksisterende bygget på eiendommen deres til 63 millioner kroner. Men fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune møter de motstand.

Politikere varslet i fjor at de ønsket å stanse Islam Nets planer om moské og aktivitetssenter i Groruddalen Oslo. Det ser ikke ut til å bremse organisasjonen. De er nemlig i gang med oppussingen av eiendommen til over 63 millioner kroner, kunne Vårt Land melde i slutten av november.

– Vi håper å kunne åpne senteret innen ett år, uttalte Fahad Qureshi, leder i Islam Net til avisen.

Qureshi mente den gang at de ikke trenger å søke kommunen om hverken bruksendring eller omregulering for å få til dette. De nødvendige tillatelsene for å ta i bruk eksisterende bygg til blant annet moské, har de nemlig hatt på plass fra dag én, ifølge ham.

Plan- og bygningsetaten kunne på daværende tidspunkt ikke uttale seg om lovforståelsen til organisasjonen holdt vann, men det kan de nå: Islam Net må søke om bruksendring for å kunne bruke bygget til moské.

– Vi vet ikke klart nok per i dag verken om de påståtte arbeidene er ulovlige eller om bruken er i strid med tidligere gitte tillatelser. Vi har derimot vært tydelig på søknadsplikten dersom det skal bygges om til moské, sier Rolf Rolid, senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Han opplyser at de kommer til å be Islam Net om en grundig redegjørelse for det arbeidet som pågår og det som allerede er gjennomført.

IKKE BRUK -  HÅNDVERKER I BAKGRUNNEN REAGERER PÅ Å VÆRE AVBILDET I SAMMENHENG MED ISLAM NET.  Islam Net er i gang med oppussingen av Iman aktivitetssenter. Skjermbildet er fra nettsiden saveiman.com og er dater 17. november 2022.

Vi har derimot vært tydelig på søknadsplikten dersom det skal bygges om til moské

—  Rolf Rolid, senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

– Grunnen til at vi kjøpte eiendommen

I en video på organisasjonens nettsider har Qureshi i høst vist at de er i gang med å pusse opp deler av lokalet til moské. Her vil de blant annet ha dedikerte bønneområder for kvinner og for menn, samt et område for rituell vask (wudu). De planlegger også konferansesal, kafé, ungdomssenter, lekeområde og undervisningsrom.

Da det i fjor ble kjent at Islam Net sto bak finansieringen av en eiendom for 63,5 millioner kroner i Haavard Martinsens vei i Groruddalen, uttalte daværende byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) at Islam Net trolig ville trenge en reguleringsendring for eiendomsplanene sine, og forskutterte at de ikke ville få den godkjent.

Men til Vårt Land har Qureshi altså forklart at organisasjonen ikke trenger noen omregulering av eiendommen, så lenge de bruker det eksisterende bygget. Ifølge Islam Net-lederen har det opp gjennom årene vært gitt en rekke dispensasjoner fra formålet i reguleringen, som er industri. Siden 2017 har det foreligget en ferdigattest på at hele eller deler av bygget kan brukes til forsamling, idrett og andre allmennyttige formål, ifølge ham.

– Det er jo nettopp de formålene som bygget er godkjent for vi skal bruke det til. Det er grunnen til at vi kjøpte akkurat denne eiendommen, sa han.

Dermed kan de åpne moské allerede om ett år, uten å søke, mente Qureshi.

Vil regnes som et nytt tiltak

Så enkelt er det altså ikke.

Vårt Land har fått innsyn i et referat fra et en forhåndskonferanse mellom Islam Net og Plan- og bygningsetaten fra 10. november. Der utdyper etaten hvorfor organisasjonen må søke om dispensasjon fra formålet.

«Det ble i møtet vist til at Haavard Martinsens vei i dag er godkjent til formål som blant annet forsamling, lager og skytebane. Plan- og bygningsetaten presiserer i den forbindelse at en ny bruk, selv om den nye bruken også innebærer forsamling, vil regnes som et nytt tiltak. Det må derfor søkes om bruksendring, dersom eiendommen skal tas i bruk som forsamlingslokale, aktivitetssenter og religionsutøvelse.»

Det er Iman Aktivitetssenter som formelt står som eier av eiendommen i Groruddalen. Det er en stiftelse med tette bånd til Islam Net. Deres kontaktperson Said M. Bani Hashem skriver følgende om føringene fra kommunen:

«Alle søknadspliktige arbeider og all bruk som eventuelt avviker fra godkjente tegninger vil bli søkt om. Bygget er ikke i bruk i dag. Det står tomt.»

Fahad Qureshi ikke har besvart Vårt Lands henvendelser mandag og tirsdag. Også Islam Nets nestleder Frida Berget har fått mulighet til å uttale seg i saken. Hun viser til uttalelsen fra Iman aktivitetssenter og skriver i en e-post at de på nåværende tidspunkt ikke har noe mer å tilføye.

---

Islam Net

  • Islam Net ble etablert i 2008 og er en muslimsk ungdomsbevegelse med en salafistisk orientering. Begrepet har Islam Net unngått å bruke om seg selv. I stedet hevder de ganske enkelt å representere islam.
  • Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.
  • Den puritanske salafismen er del av et transnasjonalt salafistisk nettverk med forgreninger til mange land, som særlig er opptatt av å fremme da’wa («å kalle folk til islam») i form av proselyttisering. Den trekker sterke veksler på så vel moderne islamsk som kristen tele-evangelisering og gjør omfattende bruk av sosiale medier.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

– Dispensasjon kan ikke forventes gitt

Som Vårt Land har omtalt går organisasjonen også med større planer for eiendommen i Groruddalen. På sikt håper de å få lov til å utvide bygningsmassen med et tilbygg rundt eksisterende bygg, noe som var tema på den nevnte forhåndskonferansen.

I tillegg til fasilitetene som de ønsker å få inn i dagens bygg, har de i det nye senteret tegnet inn mer: Butikk, bibliotek, helsesenter, datarom, kontorer, boblebad, fattighus og bårerom.

Qureshi understreket at planene er under utvikling og at endringer kan skje underveis. Et slikt prosjekt vil også kreve enten en omregulering eller dispensasjon fra formålet, noe som er søknadspliktig. Foreløpig har de ikke sendt inn en søknad, men Qureshi forventet at de vil få tillatelse.

Til Vårt Land uttalte Plan- og bygningsetaten at kommunen er restriktiv med dispensasjoner, og at en dispensasjon til de langsiktige planene derfor ikke kan forventes gitt. Det vil dessuten være «høy reguleringsrisiko dersom de setter i gang med en omregulering», og viste til at det er «mange uavklarte forhold rundt eiendommen». Det bidrar til at en reguleringsprosess for eiendommen «på nåværende tidspunkt vurderes å kunne bli komplisert, ta lang tid og mulig ikke føre frem.»


Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion