Religion

Ekstraordinært møte onsdag: Ber menigheten stemme over økonomisk løsning

FILADELFIA KRISTIANSAND: Filadelfia Kristiansand meldte i oktober at ikke-navngitte investorer har sikret menighetens videre drift. Onsdag kveld skal menigheten stemme over den nye økonomiske løsningen.

I flere år har kongressenteret Q42, eid av Filadelfia Kristiansand, påført konsernet millionunderskudd, noe som har ført dem til randen av konkurs. Men i slutten av oktober dukket en uventet løsning opp:

En ikke-navngitt «gruppering av bekjente og venner av huset» har reist en egenkapital på 60 millioner kroner, skrev menigheten i en pressemelding – og kalte det «et guddommelig under». Dermed er menighetens videre drift sikret, ifølge dem.

Onsdag kveld skal menigheten stemme over den økonomiske redningspakken under et ekstraordinært menighetsmøte.

Det går fram av sakslisten som ledelsen har sendt til sine medlemmer mandag denne uken, og som Vårt Land har fått tilgang til.

Utsatte avstemming

Ledelsen i Filadelfia Kristiansand har hittil holdt detaljene i den økonomiske løsningen tett til brystet, men gikk i oktober ut med de overordnede trekkene: Løsningen med investorgruppen innebærer blant annet at menigheten selger seg ut av Q42 og at menigheten fremover vil være leietakere i bygget. Ledelsen har ikke ønsket å gå ut med navn på investorene. De har heller ikke villet kommentere om navnene blir offentliggjort.

Styreleder i Filadelfia Kristiansand, Billy Øksendal, uttalte den gang at løsningen med investorene ikke var ferdigstilt, men at ledelsen snart ville innkalle til et menighetsmøte hvor den endelige løsningen ville bli lagt fram for godkjenning.

12. desember ble den nye løsningen presentert for menigheten, skrev Vårt Land tidligere denne måneden. Opprinnelig ble menigheten informert om at en avstemming skulle skje allerede da, men tre dager før møtet sendte de ut en kontrabeskjed: Avstemmingen vil skje på et senere tidspunkt.

Onsdag skal det altså skje.

----

Filadelfia Kristiansand

  • Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.
  • I 2016 ble bygget Q42 fullført til en kostnad på 600 millioner kroner. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.
  • Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.
  • I fjor hadde Filadelfia Kristiansand AS en avtale med finanskreditorene om utsettelse av nedbetaling av gjelden. Den avtalen ble ikke forlenget for 2022. I januar meldte selskapet at de hadde funnet en løsning som sikret videre drift.
  • I september i år meldte menigheten at «de neste 2–3 månedene» blir avgjørende for om de kommer i havn med en langsiktig økonomisk løsning.

----

Fullmakt til eldsterådet

Ifølge sakslisten er det den økonomiske løsningen som ble presentert på menighetsmøtet i desember som skal stemmes over. Det inkluderer «salg av eiendommen i seksjon 1 i Q42 bnr 90», det vil si kongressenteret. Forslaget innebærer at at eldsterådet gis fullmakt «til å ferdigstille alle formaliteter i denne forbindelse».

I dette inngår: Kjøpekontrakt, husleieavtale for kongressenteret med Madhuset AS, husleie for kontorer med Q42 Næring AS, husleie for 1. etasje i Dronningensgate 87 med Q42 Næring AS og salg av utstyr og innfrielse av leasingkontrakt med Sparebank1.

Under møtet vil ledelsen også svare på spørsmål som ble stilt av menigheten på forrige menighetsmøte. Det vil også bli åpnet opp for spørsmål og kommentarer.

Administrerende leder i Filadelfia Kristiansand, Hilde Lunde, vil foreløpig ikke si noe om den økonomiske løsningen til media, heller ikke etter møtet i kveld.

«Det kommer ikke noe pressemelding i dag, vi stiller heller ikke til intervju før alle formaliteter er på plass», skriver hun i en e-post til Vårt Land onsdag ettermiddag.

Det har ikke lyktes Vårt Land å få tak i styreleder Billy Øksendal.

Q42 i Kristiansand sentrum eies av pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand og sto klar i 2016. Bygget er Sørlandets største konferansesenter med 1.400 sitteplasser i hovedsalen. Dette brukes av menigheten, i tillegg til at det leies ut gjennom selskapet Kristiansand Kongressenter AS. Inneholder også blant annet restaurant, hotellrom og leilighet.

Vil hverken bekrefte eller avkrefte

Vårt Land har tidligere tatt en ringerunde til mulige Q42-investorer. En av dem er milliardær og tidligere skipsreder Einar Johan Rasmussen, som selv er bosatt i Kristiansand.

– Jeg vil hverken bekrefte eller avkrefte det, svarte han i november på spørsmål om han er blant investorene til Q42.

Rasmussen-familien er en av Norges rikeste, og Einar Johan Rasmussen selv har tidligere støttet opp om ulike kristne initiativer. Blant annet stilte Rasmussen egenkapitalen da stiftelsen BioCosmos ble lansert i 2019. Filadelfia Kristiansand var da blant fem menigheter som skulle oppnevne rådsmedlemmer til stiftelsen.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion