Religion

Fellesråd avslår ønske fra Human-Etisk Forbund: – Kommer ikke til å fjerne korset

SYMBOLER: Human-Etisk Forbund i Hamar har fått tyn for sitt ønske om å fjerne kors fra kapell. Nå har de fått formelt avslag på sitt ønske fra et av fellesrådene.

Forrige uke ble det kjent at Human-Etisk Forbund i Hamar vil at korset på Løten kapell skal fjernes. Lokallaget mener at korset kan virke «påtrengende og truende» for dem som ikke tilhører et utvalgt livssyn.

Fungerende biskop i Hamar, Kirsten E. Almås, er blant dem som har vendt tommelen ned for korsfjernings-ønsket. Det er imidlertid Løten kirkelige fellesråd som er gravferdsmyndighet og som skal sette vilkår for bruk av kapeller i soknet. De har nå kommet med et formelt svar til lokallaget.

«Her i Løten kommer vi (...) ikke til å fjerne korset fra Løten kapell», skriver kirkeverge Lars Linholt i avslagsbrevet som er datert 15. desember.

– Ønsker å være rause

I brevet påpeker Linholt at kapellene kan benyttes av alle som ønsker det til personlig gravferd, også de som ikke ønsker kristen begravelse, men at dette ikke er noe de er forpliktet til å gjøre.

«Vi ønsker å være rause, derfor er det fortsatt slik at vi tilbyr bruk av kapellene eksternt, men det er altså ikke noe vi er forpliktet til å gjøre. Vi er ikke forpliktet til å stille med livssynsnøytrale lokaler – vi eier heller ingen slike», skriver Linholt, som påpeker at Hef står fritt til å selv anskaffe seg livssynsnøytrale lokaler.

Som gravferdsmyndighet er deres forpliktelser kun knyttet til tilbudet de gir ute på gravlunden. Disse er regulert gjennom gravplassloven, hvor det blant annet heter at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn, ifølge Linholt. Han forteller at de gjør det de kan for å imøtekomme folks behov knyttet til gravferd og gravlegging.

«Hos oss er det ikke mange symboler ute på gravlunden, foruten korset på kapellet og kirken – det er fullt mulig å ha andre symboler på egen grav og ved større gravlunder er det gjerne egne felt for forskjellige tros og livssyn. Det har vi altså ikke her, men vi har absolutt mulighet for å vende en grav mot Mekka, dersom det fremkommer som et ønske, eller dersom det er andre personlige ønsker», skriver han.

Vil fjerne flere kors

Vårt Land har tidligere omtalt brevet Hef Hamar har sendt til gravplassmyndighetene i Stange, Løten og Hamar. I brevet problematiseres en rekke av symbolene som finnes på gravplassene.

I brevet viser Hef Hamar til en uttalelse som de vedtok på årsmøtet i februar. Der står det blant annet: «Symbolbruk er viktig. Derfor gjelder det å abstrahere symbolene slik at de kan imøtekomme alle og enhver. Da blir de ikke påtrengende og truende for dem som ikke tilhører et utvalgt livssyn.»

Ved gravferd, bruker lokale Hef-medlemmer DNKs gravplasser i Hamar, Løten og Stange. Det er symbolbruken på disse gravplassene Hef synes er uheldig, dersom alle skal kunne benytte seg av dem.

Det er ikke bare korset på Løten kapell Hef vil ha fjernet. De vil også gjøre det mulig å hekte av korset ved inngangspartiet Hamar Krematorium, samt erstatte korsene ved Hol og Vang gravlund med andre symboler, og demontere symbolene ved Romedal, Tangen og Vallset gravplass.

Vi er ikke forpliktet til å stille med livssynsnøytrale lokaler – vi eier heller ingen slike

—  Lars Linholt, kirkeverge
HEF: Christian Lomsdalen

«Lokal frustrasjon»

Kirkeverge i Stange kirkelige fellesråd, Ivar Manum, har opplyst til Vårt Land at han var i kontakt med Hef lokalt, kort tid etter at de mottok brevet vedrørende utsmykking av kapeller.

Manum informerte da om at Stange, Hamar og Løten kirkelige fellesråd planlegger drøftingsmøte om gravplasser med trossamfunn og livssynsorganisasjoner som er aktive på stedet i januar 2023. «Av ulike årsaker er slike møter ikke avholdt de siste årene», skriver kirkevergen i Stange kirkelige fellesråd.

Hef-leder Christian Lomsdalen har tidligere sagt til Vårt Land at han ser på saken som en lokal frustrasjon, men også som en del av et større bilde.

– Hele problemstillingen viser behovet for livssynsnøytrale seremonirom utover hele landet. Dette viser også utfordringen med at det er kirken som sitter med denne administrasjonen. Det er viktig å ta hensyn til det økende livssynsmangfoldet. Dette vil bli mer utfordrende i årene som kommer.

Samtidig har han gjort det klart at at forslaget ikke er er en del av Hefs nasjonale politikk, noe han også utdyper i et debattinnlegg.Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion