Religion

Vil ha Wiggo Skagestad som pastor

SØGNE: Wiggo Skagestad sluttet i vår som hovedpastor i Filadelfia Kristiansand etter kritikk. Nå er han ønsket som pastor i Oasenkirka.

– Jeg tror at selv om ting kan låse seg på ett sted, så kan det fungere på et nytt sted. Jeg har troen på at dette vil fungere her og har tro på Wiggo hos oss, sier hovedpastor i pinsekirken Oasen, Daniel Kolltveit, til Dagen.

Onsdag kom Dagen med nyheten om at Kolltveit ønsker å ansette Wiggo Skagestad, tidligere hovedpastor i Filadelfia, som pastor i Oasenkirka.

I april ble det kjent at Wiggo Skagestad gikk ut av lederrådet i Filadelfia Kristiansand og avsluttet sin funksjon som hovedpastor i menigheten. Avgangen skjedde i kjølvannet av at to av menighetens pastorer ga seg fordi de var kritiske til hvordan menigheten ble ledet.

I vår ble en intern rapport om lederskapet i Filadelfia Kristiansand publisert, og den viste at ansatte og medlemmer av menigheten reagerte på blant annet ledelseskulturen, organisering og struktur, og manglende åpenhet.

– Den rapporten inneholder personlige opplysninger om flere personer som vi ikke skal ansette. Vi er kjent med det mer generelle innholdet, sier Kolltveit til Dagen.

Kolltveit, som ble ansatt som hovedpastor for ett år siden, er pastor for Oasenkirkens menigheter i Mandal og Søgne. Nå håper han at Skagestad kan ha lokalt ansvar i Søgne, da underordnet Kolltveit.

Initiativet til å hente Skagestad kommer fra Oasenkirkens styre, skriver Dagen. Og forslaget om å ansette den tidligere hovedpastoren i Kristiansand, skal ha støtte hos avdelingslederne i kirken.

---

Filadelfia Kristiansand

  • Norges nest største pinsemenighet, ifølge Wikipedia, med 1780 tilskuddstellende medlemmer i 2020.
  • Pinsekirke og generasjonsmenighet som holder gudstjenester i bygget Q42 i Kvadraturen i Kristiansand.
  • Selskapet Filadelfia Kristiansand AS er eid av menigheten, og aksjeselskapet eier igjen en rekke datterselskaper, blant annet Kristiansand Kongressenter AS, som driver med utleie av konferanselokaler i bygget Q42.
  • Filadelfia Kristiansand er medeier i Oasenkirkas skoler og barnehager.

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion