Religion

«Krevende» situasjon i Filadelfia Kristiansand. To pastorer trekker seg fra ledelsen

AVGANG: To av pastorene i en av Norges største pinsemenigheter trer ut av eldsterådet. Én av dem sier også opp rollen i pastorteamet. – Vi ønsker ekstern bistand til en kartlegging av menighetens lederstruktur, bekrefter hovedpastor.

Informasjonen om de to pastorene som trekker seg fra eldsterådet kom frem på et menighetsmøte i pinsekirken Filadelfia Kristiansand mandag kveld.

Det er Jan Kjosavik og Thor-Harald Evenstad som trer ut av organet som er menighetens øverste ledelse. Evenstad har også sagt opp sin stilling som en del av hovedpastorteamet, med virkning fra 1. januar 2022. Kjosavik ønsker fortsatt å stå i pastorrollen i menigheten.

– Lederrådet ønsker å uttrykke en stor takk for den lange tjenesten de har hatt og alt de har bidrar med i utviklingen av menigheten over mange år, skriver Skagestad i en e-post.

– Vi har i læreråd et ensidig og unisont ønske om å ha dem med oss videre i deres tidligere funksjoner, og er lei oss for at det nå ikke er tilfelle, sier han.

Thor Harald Evenstad har vært hovedpastor i Filadelfia Kristiansand sammen med Wiggo Skagestad og Øyvind Valvik. Jan Kjosavik har tidligere vært barne- og familiepastor, men har den siste tiden hatt tittelen medpastor og ledet et diakonalt arbeid for å integrere innvandrere i samfunnet.

---

Filadelfia Kristiansand

  • Norges nest største pinsemenighet, ifølge Wikipedia, med 1780 tilskuddstellende medlemmer i 2020.
  • Pinsekirke og generasjonsmenighet som holder gudstjenester i bygget Q42 i Kvadraturen i Kristiansand.
  • Selskapet Filadelfia Kristiansand AS er eid av menigheten, og aksjeselskapet eier igjen en rekke datterselskaper, blant annet Kristiansand Kongressenter AS, som driver med utleie av konferanselokaler i bygget Q42.

---

Setter i gang ekstern kartlegging

På det nåværende tidspunkt ønsker ikke Skagestad å kommentere situasjonen ut over informasjonen som også blir lagt ut på menighetens nettsider.

– Det er helt klart at vi som ledelse syntes dette er leit, svært krevende og beklagelig. For å sikre en best mulig håndtering av situasjonen, og framtidig utvikling, ønsker vi ekstern bistand til en kartlegging av menighetens lederstruktur. Vi er takknemlige for at begge fortsatt ønsker å være en aktiv del av menigheten, skriver hovedpastoren.

Til Vårt Land forteller Skagestad at prosessen går i gang umiddelbart, og at det kan være mulig å være åpnere når situasjonen er bedre belyst.

Q42

Stor gjeld

Til Vårt Land forteller pastor Jan Kjosavik at grunnen til at han fratrer rollen i eldsterådet ikke handler om Filadelfia Kristiansands krevende økonomiske situasjon, som forverret seg i november.

Fra tidligere er det kjent at menighetens konsern har hatt økonomiske problemer, særlig siden storstua Q42 stod klar i 2016. Frem til 31. desember i år har konsernet hatt en spesialavtale med sine finanskreditorer. En av disse avtalene blir foreløpig ikke forlenget. Det kom fram på mandagens menighetsmøte.

TREKKER SEG: Filadelfia Kristiansand-pastor Jan Kjosavik.

– Jeg sendte spørsmål til eldsterådet om å få fratre min stilling i starten av oktober. På det tidspunktet hadde man en kontakt med kreditorene, og det rådet optimisme med tanke på å få til en ny avtale etter 2022, sier Kjosavik, og legger til:

– Så dette handler ikke om en krevende økonomisk situasjon, som jeg bare «stakk av» fra. Jeg har opplevd en større positivitet dette året, kanskje den største siden vi flyttet inn i bygget i 2016, på tidspunktet jeg fratrådte.

Jan Kjosavik forteller at han brukte god tid på å orientere menigheten i går om hvorfor han trekker seg fra eldsterådet.

– Men jeg opplever det ikke som hensiktsmessig å uttale meg til media om dette nå. Det vil bare vanskeliggjøre situasjonen.

– Nå engasjerer man eksterne, i et ønske om å se på disse tingene, og som skal bidra med å kartlegge situasjonen og hvordan den skal gå videre. Det er veldig positivt. Utover det har jeg ikke noen kommentar.

Thor-Harald Evenstad ønsker ikke å la seg intervjue.

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion