Religion

Disse hadde størst inntekt blant rektorene på bibelskolene

SKATTELISTENE: Bibelskoler får 14.000 kroner mindre per elev neste år. Vårt Land har undersøkt hva rektorer hadde i inntekt i fjor.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land har undersøkt inntektene til rektorer på norske bibelskoler i fjor. Ifølge skattelistene varierer tallene fra over 2 millioner kroner til 360.00 kroner.

På inntektstoppen står Per Bergene Holm, rektor på Bibelskolen på Fossnes i Sandefjord. Han sto oppført med en inntekt på 2.593.139 i 2021.

Skattelistene viser netto inntekt, skatt og formue for fjoråret. Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom inntekt og lønn fra hovedarbeidsgiver.

Ifølge årsregnskapet til Fossnes Bibelskole ble det i fjor utbetalt 477.026 kroner i lønn til daglig leder, altså rektor. Skolen er tilknyttet Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.

---

Flere saker fra skattelistene

---

Fikk ny rektor

Nummer to på inntektslisten er Marit Elisabeth Berling. Hun var fram til høsten 2021 konstituert rektor på Bibelskolen i Grimstad, som er eid av Normisjon. I fjor kunne hun notere seg en inntekt på 622.935 kroner. I høst ble det kjent at Anne Mari Vadset tiltrer som bibelskolens nye rektor.

På inntektstoppen befinner også Ingunn Folkestad Breistein seg. Rektoren på Angsgar bibelskole i Kristiansand tjente i fjor 622.626. I en epost til Vårt Land skriver hun at kun 20 prosent av hennes utbetalte lønn kommer fra Ansgar bibelskole. 55 prosent stammer fra Ansgar høyskole, hvor hun også er rektor. Breistein har også inntekter som daglig leder i Ansgar drift og eiendom.

Nederst på listen står rektoren til Bibelskolen Impact i Bønes, Fredrik Skoglund. Han sto oppført med en inntekt på 302.155 kroner i fjor. Skolen er eid av menighetene Credokirken og Jesusfellesskapet

Hard høst

Bibelskolene fikk forrige måned nedslående nytt. Tilskuddet fra staten blir kuttet fra høsten 2023. Kuttet innebærer at bibelskolene får 14.000 kroner mindre per elev neste skoleår. Det utgjør 13 prosent av dagens nivå på 107.000 kroner.

Onsdag 30. november hadde Norges største bibelskoler invitert politikere fra alle partier på Stortinget til et møte. Målet var å formidle hva bibelskoler bidrar med i samfunnet – og å spørre partiene om råd: Hva bør bibelskolene foreta seg fremover? Men ingen fra Ap og Sp stilte opp.

For rektor ved Bibelskolen Fjellhaug, Jon Georg Fiske, var det viktigste budskapet i møte med politikerne økonomisk:

– For hver person som ikke kommer seg ut i arbeidslivet, taper samfunnet 20 millioner kroner. Det vi driver med på bibelskolene er å lose ungdom ut i et viktig og aktivt yrkesliv, sa han til Vårt Land.


---

Derfor publiserer vi disse tallene

Skatt har aldri vært en privatsak i Norge. Så lenge vi har betalt skatt, har skattelistene vært offentlige tilgjengelig.


Åpenhet om skatt og inntektsforhold styrker tilliten til skattesystemet, og denne informasjonen er et helt avgjørende premiss i samfunnsdebatten.


Opplysninger om hva kristne ledere tjener og betaler i skatt er viktig og relevant informasjon i debatten om de økonomiske rammene for trossamfunn, livssynsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge.


Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør og administrerende direktør.

(Inntekt: 1 443 850, skatt: 603 769, formue: 1 467 622)

---

---

Dette viser tallene

  • Inntekt: Viser summen av de skattepliktige inntektene til personen, minus fradrag. Dette kan være minstefradrag, renteutgifter, tap på aksjer og andre fradragsberettigede utgifter. Dette er ikke det samme som lønn.
  • Formue: Viser den skattemessige verdien av personens eiendeler, minus gjeld. Skattemessig verdi av boligen personen eier og bor i, blir satt til 25 prosent av markedsverdi.
  • Skatt: Viser hvor mye personen betalte i skatt i 2021.

---

Artikkelen er endret 08. 12. 2022. kl 08:34: Lagt til kommentar fra Ingunn Folkestad Breistein som presiserer at inntekten hennes ikke hovedsakelig er lønn fra Ansgar bibelskole.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er vaktsjef i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion