Religion

Dette tjente kristen-toppene

ØKONOMI: Vårt Land har undersøkt hva toppledere i drøyt 50 kristne virksomheter tjente i 2021.

Onsdag morgen ble skattelistene for 2021 offentliggjort. Vårt Land har undersøkt inntekten til en rekke ledere for kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner. Øverst på inntektstoppen ligger Kåre J. Smith, forstander og tidligere styreleder i Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths venner.

Han får ingen økonomisk kompensasjon for sin rolle som forstander i BCC, og hans inntekt kommer fra privat næringsvirksomhet, opplyser informasjonsleder i BCC, Berit Hustad Nilsen, til Dagen.

Som nummer to på inntektslisten ligger Jan Kaare Hanvold, styreleder i TV Visjon Norge og pastor i Visjonskirken. Han sto oppført med en nettoinntekt på 1, 7 millioner kroner i fjor og hadde en formue på 765.827 kroner. Også i 2020 kunne Hanvold notere seg en solid inntekt, med 3.045.596 kroner.

«I 2020, som ligningen viser, var det salg av aksjer. I 2021 er inntektene ifra lønn, pensjon og utleie av eiendommer. Likevel er jeg glad at jeg får bidra med kroner 600.000 i skatt til fellesskapets beste», kommenterer Hanvold tallene i en tekstmelding til Vårt Land.

TV-kanalen hans har opp gjennom årene fått stor medieoppmerksomhet for en del av sin forkynnelse knyttet til pengeinnsamling. Flere organisasjoner som har hatt sendinger på kanalen har brutt samarbeidet med dem. Det skjedde seinest i august i år da Normisjon-foreningen Jesusnett besluttet å trekke seg ut, etter vedtak fra Normisjons landsstyre i fjor.

Mirakelpredikant med millioninntekt

På tredjeplass finner vi Marit Halvorsen Hougsnæs, Administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomhet, med en inntekt på 1 340 836. Hun blir fulgt av Den norske kirkes biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Han hadde en inntekt på 1.302.520 i fjor.

Dernest følger Møre-biskop Ingeborg Midttømme med en inntekt på 1.221.504 kroner. Først på en åttende plass dukker øverste leder i Den norske kirke opp på lista. Preses Olav Fykse Tveit hadde i fjor 1.032.805 kroner i inntekt, mens kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen tjente 1.066.108 kroner i 2021.

En annen som troner høyt på inntektstoppen er mirakelpredikanten Svein Magne Pedersen. Den daglige lederen i Misjonen Jesus Leger sto oppført med en inntekt på 1.097.907 kroner i fjor. Organisasjonen hans har stått på Innsamlingskontrollens rødliste siden 2018. Innsamlingskontrollen er en ideell stiftelse som gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

---

Flere saker fra skattelistene

---

Gikk av som generalsekretær

I andre kirkesamfunn er Berit Hustad Nilsen blant dem som tjente mest i fjor. Hun er styreleder og informasjonsansvarlig i BCC og kunne notere seg 985.499 kroner i inntekt. Generalsekretær i Areopagos, Silje Kvamme Bjørndal, står oppført med 891.523 kroner i inntekt i 2021.

Leder av lederrådet i Pinsebevegelsen og hovedpastor i Salt Bergen, Øystein Gjerme, tjente 731.141 kroner i fjor, mens Ingunn E. Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen, hadde en inntekt på 576.931 kroner.

I misjonsorganisasjoner er Kjetil Vestel Haga blant lederne som tjente mest i fjor. Han er generalsekretær i Normisjon og tjente i fjor 727.442 kroner. Mens Misjonssambandets profilerte informasjonsleder, Espen Ottosen, kunne notere seg en inntekt på 642.432 i fjor, sto daværende generalsekretær Øyvind Åsland oppført med en inntekt på 539.828 kroner. Åsland gikk i mai av som generalsekretær i misjonsorganisasjonen.

4,2 millioner skatteytere

Skatteoppgjøret viser at cirka 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har betalt 637 milliarder i skatt og avgift på inntekt og formue i fjor.

393 000 selskaper har betalt til sammen 121 milliarder i skatt. I tillegg har petroleumsselskap betalt 299,2 milliarder i petroleumsskatt, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– Skattelistene er ikke en lønnsoversikt, men forteller hva folk har i netto inntekt og netto formue, altså hva som er skattbar inntekt og skattbar formue. Skattelistene forteller også hva folk betaler i skatt, opplyser skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

---

Derfor publiserer vi disse tallene

Skatt har aldri vært en privatsak i Norge. Så lenge vi har betalt skatt, har skattelistene vært offentlige tilgjengelig.


Åpenhet om skatt og inntektsforhold styrker tilliten til skattesystemet, og denne informasjonen er et helt avgjørende premiss i samfunnsdebatten.


Opplysninger om hva kristne ledere tjener og betaler i skatt er viktig og relevant informasjon i debatten om de økonomiske rammene for trossamfunn, livssynsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge.


Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør og administrerende direktør.

(Inntekt: 1 443 850, skatt: 603 769, formue: 1 467 622)

---

---

Dette viser tallene

  • Inntekt: Viser summen av de skattepliktige inntektene til personen, minus fradrag. Dette kan være minstefradrag, renteutgifter, tap på aksjer og andre fradragsberettigede utgifter. Dette er ikke det samme som lønn.
  • Formue: Viser den skattemessige verdien av personens eiendeler, minus gjeld. Skattemessig verdi av boligen personen eier og bor i, blir satt til 25 prosent av markedsverdi.
  • Skatt: Viser hvor mye personen betalte i skatt i 2021.

---

Endret 08. 12. 2022 kl. 12:55: Artikkelen er endret på grunn av nye navn på listen.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion