Religion

Bibelskolene ba politikere om råd etter dramatisk kutt

MØTTES: Regjeringen og SV kutter 13 prosent av tilskuddet som bibelskoler får per elev. Men ingen fra Ap og Sp stilte da Norges største bibelskoler luftet sin bekymring i møte med stortingspolitikere.

Tirsdag kveld var avtalen mellom regjeringspartiene og SV om neste års statsbudsjett i havn. Det ble som bibelskolene i Norge fryktet tidligere i høst: Tilskuddet fra staten blir kuttet fra høsten 2023.

Det betyr at bibelskolene får 14.000 kroner mindre per elev neste skoleår. Det utgjør 13 prosent av dagens nivå på 107.000 kroner.

Onsdag hadde Norges største bibelskoler invitert politikere fra alle partier på Stortinget til et møte. Målet var å formidle hva bibelskoler bidrar med i samfunnet – og å spørre partiene om råd: Hva bør bibelskolene foreta seg fremover?

– Bibelskolene hjelper ungdom å ta gode valg

For rektor ved Bibelskolen Fjellhaug, Jon Georg Fiske, var det viktigste budskapet i møte med politikerne økonomisk:

– For hver person som ikke kommer seg ut i arbeidslivet, taper samfunnet 20 millioner kroner. Det vi driver med på bibelskolene er å lose ungdom ut i et viktig og aktivt yrkesliv, sier han.

Fiske pekte på at flere av bibelskolene har tilbud for rusmisbrukere, og at 80 prosent av disse er varige rusfrie etter to år på bibelskole.

– Bibelskolene hjelper ungdom å ta gode valg. Det sparer samfunnet for store økonomiske tap, og det sparer enkeltmennesket for personlige kostnader knyttet til utenforskap.

Jon Georg Fiske, rektor ved Fjellhaug bibelskole

Han understreket at bibelskolene, i tillegg til å drive med utdannelse, også driver dannelse, medvandring og utvikling.

– Vi ser hele mennesket.

Ingen fra regjeringspartiene stilte på møtet, men Arbeiderpartiet skal møte Bibelskolen i Grimstad senere denne uka. SV forlot møtet før bibelskolene fikk snakket med dem om budsjettkuttet.

---

Skolene bak møtet

  • Det var Bibelskolen Bildøy, Bibelskolen i Grimstad, Oslo Kristne Senter, Evangeliesenterets bibelskole, Ansgar bibelskole, Filadelfia bibelskole, Gå Ut Senteret, Acta bibelskole og Bibelskolen Fjellhaug som hadde invitert stortingspolitikere fra alle partier til et møte 30. november.

---

– Viktigste jeg har gjort i livet mitt

Tidligere student ved Bibelskolen Bildøy, Sofie Arnesen Hodne, fortalte politikerne hvorfor hun synes det er trist at det blir kuttet til bibelskolene:

Sofie Arnesen Hodne

– Å gå på bibelskole er det viktigste jeg har gjort i livet mitt. Jeg fikk tryggheten, støtten og motivasjonen til å finne ut hva jeg skulle gjøre i livet mitt. I tillegg fant jeg både mannen i mitt liv og skikkelig solide venner som man har med seg ut livet.

Etter å ha tatt to år på Bildøy, valgte Hodne å begynne på en bachelor i film og TV på Westerdals i Oslo.

– Mange sa til meg at jeg burde velge noe trygt, som for eksempel sykepleie eller lærer. Men takket være at lærerne på Bildøy så mitt talent innen film og foto, fikk jeg utvikle meg innen det og turte å satse på det etterpå. Det er jeg utrolig glad for, sier hun.

Viste til tøff konkurranse fra folkehøyskoler

Rektor Ingunn Folkestad Breistein ved Ansgar bibelskole fortalte politikerne hvilken ressurs unge mennesker fra bibelskolene kan være for samfunnet forøvrig:

– Bibelskolene bygger samfunnet nedefra. Ungdommene får verdier som de tar med seg ut i livet, noe vi eksempelvis ser på hvor mange som driver med frivillig arbeid senere i livet.

Hun pekte på at bibelskolene allerede har langt mer krevende driftsvilkår enn folkehøgskolene har, og at ytterligere kutt gjør driften svært krevende for mange skoler:

– Det er mer attraktivt å dra på folkehøgskole enn bibelskole fra før av. Vi har mer krevende vilkår, og kan ikke tilby elevene de samme fordelene som folkehøgskolene. Vi driver allerede så nøkternt vi kan. Derfor lurer vi nå på: Hva kan vi gjøre for å unngå disse kuttene?

Bollestad: Mange vet ikke hva en bibelskole er

KrF stilte med toppet lag på møtet, med to av tre stortingsrepresentanter. Partileder Olaug Bollestad mener bibelskolene må unngå å sammenligne seg med folkehøgskolene.

– Det som er viktig nå er å ikke gjøre folkehøgskolene til en konkurrent. Vi skal ha både bibelskoler og folkehøgskoler. Så må dere synliggjøre hva en bibelskole kan tilby, og hvordan de er forskjellige fra andre tilbud.

Hun pekte på at mange i dagens samfunn ikke vet hva en bibelskole er:

– Folk tror at det eneste man gjør på en bibelskole er å sitte med nesa i Bibelen. Derfor må dere fortelle dem hvilken ressurs bibelskoler er når det kommer til å bygge mennesker for samfunnet.

KrF-representant Kjell Ingolf Ropstad sa seg enig:

– Også er det viktig at det kommer frem hva en bibelskole kan tilby rent faglig. Bibelskoler er ikke noe mindre yrkesretta enn folkehøgskoler, snarere tvert i mot. Dere må stikke hodet frem og jobbe langsiktig for å kommunisere dette.

Helge André Njåstad (FrP)

Fikk ros fra Frp

FrP stilte med stortingsrepresentant Helge André Njåstad, som roste initiativet fra bibelskolene. Han tror ikke regjeringen og SV har noe spesielt imot bibelskoler i seg selv:

– Men de har en grunnleggende negativ holdning til alt privat, alt det som ikke kommer fra det offentlige.

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

er journalist og tilknyttet Vårt Lands religionsavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion