Religion

Brunstad Christian Church drøyer beslutning om å kunne ekskludere medlemmer

SAMLIVSETIKK: Brunstad Christian Church utsetter avgjørelsen om å ekskludere medlemmer som lever i bestemte samliv. – Vi har fått flere gode innspill og forslag, forteller forstander Harald Kronstad, som ikke vil si noe om innholdet.

Nye vilkår er på trappene for medlemmer av Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths venner. Dersom et BCC-medlem tar med sin samboer eller homofile partner på gudstjenester, kan vedkommende vente seg sanksjoner.

I hvert fall dersom den foreslåtte justeringen av medlemsvilkår blir bestemt. I september omtalte Vårt Land BCCs nye veiledning for medlemsvilkår – som etter planen skulle legges frem for landsmøtet i BCC Norge 3. desember 2022, og tre i kraft ved årsskifte.

Beslutningen om eksklusjon er nå utsatt. Det var Dagen som første omtalte nyheten.

BCC-forstander Harald Kronstad vil ikke svare konkret på Vårt Lands spørsmål om hvilke innspill medlemmene har kommet med, hvorfor behandlingen er utsatt, eller når den nye veilederen er planlagt innført. Han skriver følgende i en e-post:

«Vi har fått flere gode innspill og forslag. Samlivsetikken har ikke vært tema i høringsrunden, og det er godt kjent hva BCC står for på dette området, nemlig en bibelforståelse der ekteskap mellom en kvinne og en mann er rammen for samliv, og det ligger ingen dramatikk i dette fra vår side».

Kan fratas medlemskapet

«Hvis du eksempelvis lever i samboerskap eller homofilt samliv og kommer til møter og aktiviteter sammen med din partner, vil det virke forstyrrende for de øvrige medlemmenes samling om det som de tror på», står det i veiledningen.

Og i disse tilfelle kan medlemmer sanksjoneres. Skriftlige irettesettelse, deltakelsesbegrensning, suspensjon og utelukkelse/eksklusjon er listet opp som tilgjengelige sanksjoner. «Reglenes formål er å beskytte de øvrige medlemmenes og trossamfunnets legitime interesser fra å bli forstyrret i sin trosutøvelse», begrunnes det i veiledningen.

I ytterste konsekvens kan et medlem som tar med seg sin samboer eller homofile partner på gudstjeneste, altså bli fratatt medlemskapet.

Ikke ulovlig

Forslaget vakte reaksjoner, og Statsforvalteren mottok bekymringsmeldinger. De mente på sin side ikke at dette strider med trossamfunnsloven: «Så lenge det begrunnes i deres egen tro, bryter BCC bryter ikke loven dersom de ekskluderer homofile partnere eller par som er samboere uten å være gift», konkluderte Statsforvalteren.

Paul Omar Lervåg, som selv har vært en del av BCC, men som brøt gradvis med dem i tenårene, var blant dem som reagerte. Tidlig i 20-årene sto han fram som homofil.

– BCC har kanskje lov til å diskriminere samboende medlemmer, men er det etisk forsvarlig? uttalte han til Vårt Land i september.


Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion