Religion

Preses: Ingen biskoper vil nekte å ordinere samboere

SAMLIV: Samboerskap diskvalifiserer ikke automatisk personer fra å bli vigslet eller ordinert til tjeneste hos noen av biskopene i Den norske kirke, ifølge preses Olav Fykse Tveit.

Onsdag meldte Vårt Land at Oslo-biskop Kari Veiteberg ordinerer og vigsler samboere som vil jobbe som prester, kateketer, diakoner og kantorer i Den norske kirke (DNK).

Dette på tross av det gjeldende vedtaket fra Bispemøtet som sier at det «ikke er i tråd med de kravene kirken stiller til sine ansatte å etablere seg i samlivsforhold utenom et ordnet ekteskap».

Vedtaket er fra 1995, men i 2017 gikk Bispemøtet ut og sa at de ønsket at 95-uttalelsen fortsatt skulle være retningsgivende. Bispemøtet er et organ bestående av alle biskopene i DNK og blir ledet av preses.

Vårt Land har kontaktet alle biskopene i DNK for å høre hva deres praksis er på området.

De fleste henviste til preses Olav Fykse Tveit. Borg-biskop Kari Mangrud Alvsvåg og påtroppende Hamar-biskop Ole Kristian Bonden er de eneste som har uttalt seg direkte til avisen, i tillegg Veiteberg.

Torsdag morgen sendte Fykse Tveit en skriftlig uttalelse som han sier er på vegne av alle biskopene. Les hele uttalelsen i faktaboksen under.

---

Felles uttalelse fra biskopene

  • Biskopene har drøfta desse spørsmåla fleire gonger, og informert kvarandre om korleis ein praktiserer vigsling med tanke på slike spørsmål som dette. Dette svarer til den enkelte biskops ansvar for å vurdere og fatte vedtak i spørsmål om vigsling. Biskopene er einige om å holde fram ekteskapet som den beste ordninga for samliv, men biskopene er også einige om at kvar biskop må gjøre ei individuell vurdering av kvar kandidat som søkjer vigsling. Biskopene vil tydeligere signalisere at alle er velkommen til vigslingssamtale, også med tanke på å drøfte desse spørsmåla.

---

Har ikke fullstendig oversikt

På spørsmål om hvem som ordinerer samboere av biskopene, sier Fykse Tveit at han ikke har en slik oversikt, selv om alle biskopene har fått dette spørsmålet fra Vårt Land og har vist til at preses vil svare på deres vegne.

Kirkemøtet 2022. Den norske kirke.

– Vi ville vite hva hver og en biskop praktiserer. Er det ikke av offentlig interesse, også med tanke på studenter som etter hvert skal søke seg arbeid i kirken, å vite i hvilke bispedømmer man kan bli ordinert eller vigslet dersom man er samboer?

– Svaret på dette ligger i svaret vi har sendt. Her står det at de er villige til å diskutere samliv med dem som vil ta det opp. Det er to sider her: Den første er at de ønsker å sende et signal om at dette kan man godt snakke om, uten at svaret er gitt. Den andre siden er at spørsmålet om hvordan man ordner sitt samliv ikke er uvesentlig, sier Fykse Tveit.

Han peker også på setningen om at alle er velkomne til vigslingssamtale.

– Var ikke samboere det før?

– Jo. Men vi har forstått at noen har lurt på om det har vært vits å ta dette opp med biskopen i det hele. Nå sier vi at svaret ikke er gitt på forhånd.

– Betyr det at ingen av biskopene sier kategorisk nei til samboere?

– Ja, det er det jeg oppfatter at er deres holdning med den setningen. Det er en rimelig lesning, svarer preses.

– Det skiller seg i ganske stor grad fra forrige uttalelse fra Bispemøtet?

– Lesingen av dette må den enkelte vurdere. Men det er en litt annen og mer åpen tilnærming. Det er tydelig.

– Villige til å drøfte

Kari Veiteberg, biskop i Oslo, sa onsdag at flere har fortalt at de gruer seg til vigslingssamtalen med biskopen. Oslobiskopen har ordinert og vigslet samboere til tjeneste siden hun ble biskop i 2017.

I 2009 ordinerte daværende biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, den første samboende presten i Den norske kirke. Senere har flere andre biskoper gjort det samme, blant annet Solveig Fiske og Kari Veiteberg.

Fykse Tveit får spørsmål om man bør komme med en ny uttalelse fra Bispemøtet, siden det ser ut til at dagens praksis skiller seg fra det Bispemøtet sa i 1995 og bekreftet i 2017. Slik svarer han på det spørsmålet:

– Det jeg hører er at biskopene er villige til å drøfte dette. De peker på at personer er i ulike situasjoner og livsfaser når de søker om vigsling.

Har Halvor Nordhaug endret mening?

I 2016 ble det nasjonale presseoppslag da Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug sendte et brev til prest Helene Langeland da hun flyttet sammen med kjæresten sin. I brevet stod det at hun hadde valgt «en samlivsform som kirken ikke kan støtte», og at hun dermed hadde vært illojal.

Biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug og prest på Måløy i Nordfjord Mari Saltkjel.

Vårt Land har ikke lyktes å få Halvor Nordhaug i tale i denne saken, men har stilt flere spørsmål på e-post og tekstmelding til biskopen. Blant annet dette:

– Preses sier at ingen av biskopene kategorisk sier nei til å ordinere/vigsle samboere til tjeneste i kirken. Ut fra tidligere saker (f.eks. Helene Langeland) virker det som om du har endret praksis/mening? Stemmer dette?

– Jeg har ingen kommentar utover fellesuttalelsen fra preses, svarer Nordhaug på tekstmelding.

Borg-biskopen sier samboerskap ikke avgjør

Biskop i Borg Bispedømme, Kari Mangrud Alvsvåg vil møte alle som ønsker vigsling i en åpen samtale, uansett om de har samboer eller ikke.

– Jeg vil ikke si kategorisk nei til å ordinere noen, men jeg vil fremdeles følge Bispemøtets holdning om å løfte fram ekteskapet.

Kari Mangrud Alvsvåg tar over som biskop i Borg etter Atle Sommerfeldt. Foto: Geir A. Carlsson / Fredriksstad Blad / NTB

Det er viktig for Alvsvåg å kunne møte den enkelte fordomsfritt.

– Et samboerskap vil ikke bestemme om det blir vigsling eller ikke.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt Bispemøtet bør komme med en ny uttalelse som representerer dagens praksis i større grad.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Idun Kjøl Wiig

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion