Religion

HEF: – La kirkene få ha kirkebygningene sine i fred

SEREMONIER: Mens biskoper og proster vil åpne opp for livssynsnøytrale seremonier i kirken, tar leder i Human-Etisk Forbund til motmæle.

Det vakte reaksjoner da Sagene kirke i Oslo avholdt en livssynsnøytral gravferdsseremoni, med en prest som seremonileder, i forrige uke.

Mens Oslo-biskop Kari Veiteberg godkjente at seremonien ble avholdt, er Agder-biskop Stein Reinertsen kritisk til å ta i bruk kirkerommet til slike formål.

Nå får han støtte fra leder i Human-Etisk Forbund (HEF), Christian Lomsdalen, som mener det blir svært vanskelig å gjøre kirker til livssynsnøytrale seremonirom:

– En kirke er jo nettopp en kirke. Den er utformet for å formidle det kristne budskapet. Da vil det ikke være naturlig for mange humanister og andre ikke-kristne å ha gravferden sin der. Jeg tenker for min del at vi må la kirken få ha sine kirkebygninger i fred.

Han peker på at samfunnet ikke forventer at andre tros- og livssynssamfunn skal tilby såkalte livssynsnøytrale tjenester:

– Vi forventer ikke livssynsnøytralitet fra noen andre trossamfunn, hvorfor skal vi da forvente det fra Den norske kirke? Det er ingen som forventer at den lokale moskeen skal være et livssynsnøytralt seremonirom, eller at Human-Etisk Forbund sine seremonirom skal ha kristent innhold.

Lomsdalen mener dette er et av bevisene på at Den norske kirke (DNK) ennå ikke blir behandlet på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn i Norge:

– Nå må vi bestemme oss: Har vi en statskirke i Norge, eller har vi ikke? Vi har kommet et stykke på veien i den skilsmissen, men det er fortsatt en vei å gå. Denne saken, der DNK skal stille seg til disposisjon for andre tros- og livssynssamfunn, er et tydelig eksempel på at DNK ennå ikke får likebehandling.

Vi må la kirken få ha sine kirkebygninger i fred

—  Christian Lomsdalen

HEF-lederen håper kommunene i større grad tar innover seg behovene for ikke-kristne seremonirom de kommende årene:

– Det er altså bare 30 prosent av befolkningen som oppgir at de tror på Gud. Jeg tror vi må kunne forvente at stadig flere ønsker seg en gravferd eller andre seremonier uten religiøst innhold. Da må kommunene legge til rette for flere livssynsåpne seremonirom som kan skape en god og verdig ramme for en gravferd, istedenfor å ta i bruk rom med utsmykninger og budskap som formidler en tydelig tro.

Vil endre regelverket

I motsetning til HEF-lederen, mener Borg-biskop Kari Mangrud Alvsvåg at det bør gjøres en gjennomgang av regelverket for bruk av kirkerommet, slik at det blir lettere å låne dem ut:

– Jeg tror vi må ta innover oss at vi lever i en mangfoldig og flerreligiøs tid. Så er det slik at Den norske kirke sitter på mange vakre seremonirom. I et livssynsåpent samfunn er det viktig at vi i større grad har mulighet til å låne ut også kirker til andre typer seremonier.

28.03.22 Biskop Kari Mangrud Alvsvåg i Min Tro. Fotografert i hjemmet sitt i Sarpsborg.

Hun peker på at det i gravferder kan være svært ulike syn på tro og livssyn, også innad i kjernefamilien:

– Jeg har selv hatt gravferdsliturgier der jeg har gjort tilpasninger, fordi det var ulike syn på dette blant den dødes aller nærmeste familie. Det kan være flere gode grunner for at vi som kirke skal kunne gjøre tilpasninger ut ifra de situasjonene vi møter i vår arbeidshverdag.

Alvsvåg presiserer at det primært er utlån av kirkerommet hun er positiv til, og tror ikke det er hensiktsmessig at prestene i Den norske kirke skal bruke tiden sin på å lede livssynsnøytrale seremonier.

– Prestene skal i all hovedsak bruke tiden sin på gravferder med kristen liturgi, og som er i vår regi. Jeg tror hovedproblemet i samfunnet er at det mangler seremonirom, ikke folk til å lede seremonien. Derfor kan det være klokt å tenke nytt om bruken av kirkerommet.

Maryam Trine Skogen trives godt i Oslo domkirke. – Her føler jeg det er en slik takhøyde. Alle er velkommen, om du er muslim eller kristen eller jøde. Det er et ekte gudshus som ikke diskriminerer noen, sier Skogen.

– Vanne ut hva kirken driver med

Maryam Trine Skogen er sokneprest i Jeløy menighet i Moss kommune i Alvsvågs bispedømme. Hun stiller seg både kritisk til å bruke kirkerommet til livssynsnøytrale seremonier, og å bruke prestenes arbeidstid på slike oppgaver.

– Vårt oppdrag er å være kirke. Vi har et vigslet kirkerom og tilbyr kristne gravferder. Ja, vi skal følge med i tiden, men det betyr ikke at vi skal pakke Jesus bort.

Hun forteller at prester i DNK til stadighet får forespørsler om å tone ned forkynnelsen:

– Hver uke møter vi folk som ønsker å tone ned det kristne innholdet. Jeg tenker at hvis vi skal imøtekomme folks ønsker om mindre Gud og Jesus, blir det å vanne ut hva Den norske kirke driver med.

Hver uke møter vi folk som ønsker å tone ned det kristne innholdet

—  Maryam Trine Skogen

– Hva forteller du folk som vil tone ned forkynnelsen i forbindelse med en seremoni?

– Jeg spør dem hva de mener med det. Ofte blir det en god samtale ut av det. Det er ikke alle som vil fjerne Gud og Jesus helt, men som kanskje har hatt negative opplevelser med kirken og budskapet tidligere. Men jeg er alltid tydelig på at jeg er prest.

– Tror du Den norske kirke kommer dit at prester må holde livssynsnøytrale seremonier?

– Nei, jeg tror ikke det, men vi ser jo at enkelte liberale åpner for unntak og tilpasninger. Som alt annet blir det i så fall sikkert to muligheter, der man kan velge ut ifra overbevisning. Vi lever jo i en tid med mye variasjon.

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion