Religion

Kirkerådet lyser ut midler til led-lys

DEN NORSKE KIRKE: Kirkeeiere kan nå for første gang få støtte fra Kirkerådet til å bytte ut gammel flombelysning med energibesparende led-belysning.

Det er penger fra Kirkerådets klimakompensasjonsfond som skal deles ut, og fondet skal i denne omgang gi en samlet støtte på en halv million kroner, melder KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter på sin nettside.

Kirkerådet vedtok i fjor å etablere et fond som skal brukes til tiltak som reduserer utslipp av CO2 og senker strømforbruket når kirkebygg skal lyses opp.

Pengene det nå kan søkes om, er satt av ved at Kirkerådet betaler kompensasjon for CO2-utslipp fra reiser med fly som rådets ansatte og folkevalgte har vært på, og modernisering av utebelysning av kirker har prioritet i denne runden.

Dette kan kirkene spare

Ifølge utlysningsteksten er det snakk om tiltak som ikke krever mye ressurser, men som vil gi rask effekt gjennom mindre strømforbruk og lavere utslipp. En middels stor kirke vil i snitt kunne spare 2500 kWh pr. år og redusere utslippet årlig med omkring ett tonn.

Det er beregnet at det koster 40-50.000 kroner pluss moms å skifte ut alle lyspunkter rundt en middels stor kirke. Det vil si at det i denne runden er et begrenset antall kirker som vil kunne dra nytte av de avsatte fondsmidlene. Søknadsfristen er satt til 10. desember.

Kristelig Pressekontor

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion