Religion

– Kan en mann bli biskop i Hamar, da?

LYKKEØNSKNINGER: I presentasjonen av Hamars nye biskop Ole Kristian Bonden, påpekte kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum at han følger etter de to populære biskopene Rosemarie Köhn og Solveig Fiske. Bonden selv fortalte om hva hans to forgjengere har lært ham.

Hamars nye biskop Ole Kristian Bonden skal gå i fotsporene til de to populære kvinnelige biskopene Rosemarie Köhn og Solveig Fiske. Det lot ikke kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum ham glemme da Bonden ble presentert som biskop på fredag.

– Kan en mann bli biskop i Hamar, da? spurte Raaum spøkefullt fra talestolen.

Det retoriske spørsmålet ble ikke stående ubesvart. For å ikke holde dere i suspens: Svaret var et ettertrykkelig ja.

«Vennlig», «velformulert og inspirerende», ja, «rett og slett veldig hyggelig», var noen av adjektivene kirkerådslederen tok i bruk for å beskrive Bonden.

– Han er en jordnær biskop i en tradisjon av solide folkekirkebiskoper, konkluderte hun.

– Tar med meg to ting fra dem

At Bonden følger etter Rosemarie Köhn og Solveig Fiske, har han stor respekt for. Han innledet sin tale fredag med å fortelle om hva de to tidligere biskopene har betydd for ham, og ikke minst hva han tar med inn i sin nye jobb av verdifulle råd.

I sin tale nevnte han to ting de har «prenta inn i» ham:

– Ingen tro er for liten! Og Gud gjør ikke forskjell på folk!

Solveig Fiske var for øvrig biskopen til Bonden i 16 år, mens Rosemarie Köhn var biskopen som ordinerte Bonden til prestetjeneste. Bonden omtalte de som inspirerende forbilder.

– Jeg ønsker å videreføre Hamar bispedømme som folkekirkebispedømmet, inn i ei ny tid, sa den nye biskopen.

Også lederen for Hamar bispedømmeråd, Gunhild Tomter Alstad, snakket om arven etter Köhn og Fiske:

– Det er store sko å fylle, men gå i sporene deres, ikke skoene deres. Skoene er dine, og rollen er din. Du skal få tid til å fylle den rollen slik du mener det er riktig, sa hun.

Se presentasjonen av den nye biskopen her:

– En hellig allmenn kirke

Særlig en setning har vært styrende for arbeidet til Bonden: «Jeg tror på en hellig, allmenn kirke».

– Hellig og alminnelig - det er kirka for meg, sa han, et poeng som fungerte som en rød tråd gjennom talen hans.

Troen til Bonden, har han har tidligere oppsummert som tillit til Gud og håp for verden. Dette ble tatt tak i av Preses Olav Fykse Tveit da han på fredag ønsket Bonden velkommen til bispekollegiet.

– Tillit til Gud og håp for verden, er en veldig god sammenfatning av vår lutherske tro. Hold fast ved ordene. De vil du få bruk, og også de som møter deg, sa preses, som la til at Bonden ble valgt på samme dag som Martin Luthers bursdag.

---

Ole Kristian Bonden

  • Bonden er prost i Sør-Østerdal i Hamar bispedømme.
  • Han har utdanning fra høgskolen i Volda med kristendom grunnfag før han tok teologisk embetseksamen og praktisk-teologisk seminar fra Menighetsfakultetet.
  • Våren 2023 avslutter han et fireårig masterstudium i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole.
  • Han blir vigslet i Hamar domkirke søndag 29. januar 2023.

---

Størst oppslutning blant medlemmene i bispedømmet

Bonden ble valgt til biskop av Kirkerådet på et møte torsdag.

Før møtet hadde det lenge vært knyttet stor spenning til hvem Kirkerådet skulle utpeke som den nye biskopen i Hamar. Til slutt stod det mellom tre kandidater: Ole Kristian Bonden, Hege Elisabeth Fagermoen eller Tor Even Fougner.

Bonden var den av kandidatene som fikk størst oppslutning blant medlemmene i bispedømmet. Det var imidlertid Hege Fagermoen som ble utpekt av de andre biskopene som deres foretrukne kandidat.

På torsdagens møte i Kirkerådet gikk 12 av rådets medlemmer inn for Ole Kristian Bonden, mens 4 av rådets medlemmer ønsket Hege Fagermoen. Tor Even Fougner fikk ingen stemmer.

Kirkerådsleder Raaum adresserte valgprosessen i fredagens tale:

– Jeg vil gjerne takke for at tre så kompetente og erfarne kandidater stilte seg til rådighet for å bli den neste biskopen i Hamar. Det har – heller ikke denne gangen – vært en enkel runde. Det er jeg glad for. Det skal ikke være enkelt å velge mellom gode kandidater, sa hun.


Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion