Religion

Ikke overrasket over valg av ny Hamar-biskop: – Har en tydelig folkekirkelig profil

NY BISKOP: Kirkerådet har talt: Ole Kristian Bonden blir Den norske kirkes nye biskop i Hamar. – Som forventet, mener kirkeprofessor Hallgeir Elstad.

– Hamar får en veldig kompetent og erfaren biskop som kjenner bispedømmet godt fra ulike stillinger.

Det sier dekan ved Det teologiske fakultet (TF), Aud V. Tønnessen, om den nyutnevnte biskopen.

Torsdag kveld ble det klart at Kirkerådet har tilsatt Ole Kristian Bonden som ny biskop i Hamar bispedømme. Han tar dermed over stafettpinnen fra Solveig Fiske, som gikk av med pensjon 1. november. Bonden jobber i dag som prost i Hamar bispedømme, i Sør-Østerdal.

Har mange viktige kvaliteter

– Jeg tror Bonden vil fremstå som en samlende biskop, sier Hallgeir Elstad, professor i norsk kirkehistorie ved TF.

At Kirkerådets valg falt på ham er ikke overraskende, synes Elstad.

– Det er som forventet, både ut fra utfallet av både nominasjonen, men også den lokale avstemningen, sier han.

– Hva tenker du om den nye biskopen?

– Han er en veldig folkelig og godt likt person. I den relativt korte tiden han har vært prost har man sett at han ivaretar sine ansatte og evner å se sine medarbeidere. Det er en kvalitet som også vil være viktig for ham som biskop.

---

Bispeutnevnelse i Hamar

  • Torsdag 10. november utpekte Kirkerådet Ole Kristian Bonden til ny biskop i Hamar bispedømme.
  • Han tar over etter Solveig Fiske, som gikk av med pensjon 1. november.
  • Han blir den første mannlige biskopen i Hamar siden Georg Hille, som var biskop fra 1974 til 1993. Rosemarie Köhn var biskop i bispedømmet fra 1993 til 2006.

---

Videre står Bonden for «en tydelig folkekirketenkning og en folkekirketeologi», mener Elstad.

– Med det vil han være med å videreutvikle Hamar bispedømme med en tydelig folkekirkelig profil.

– Hvordan tror du Bonden vil passe inn i bispekollegiet?

– Han kommer inn i bispekollegiet hvor han ikke har fått det votumet som tilsvarer det han fikk i avstemningen. Det store flertallet av biskopene har primært ønsket en annen kandidat. Men som person tror jeg han vil passe godt inn. Han kommer godt overens med folk, sier professoren.

Var med å starte Åpen folkekirke

Aud Tønnessen trekker fram at Bonden kjenner styringsstrukturene i Den norske kirke (DNK) godt, både gjennom deltakelse i bispedømmeråd, Kirkerådet og som aktiv i kirkelisten Åpen folkekirke siden oppstarten.

.

– Hva tenker du den kirkepolitiske bakgrunnen hans kan ha å si?

– Han har jo vært med på å prege utviklingen i Den norske kirke de seneste årene, gjennom sin rolle i Åpen Folkekirke. Han er også den første utnevnte biskopen som har vært en tydelig representant for denne organisasjonen. Det kan være at noen vil oppfatte det som kontroversielt, men det er tydelig at i Hamar har han blitt oppfattet som samlende, sier Tønnessen og fortsetter:

– Det skal bli spennende å se hvilken rolle han vil innta i forbindelse med det kirkelige organiseringsarbeidet, et tema som har opptatt ham og hvor han har tilhørt de som støttet modell 2, hvor kirken nasjonalt er arbeidsgiver for alle ansatte.

Viderefører arven

Tønnessen beskriver Bonden som en som har en tydelig folkekirketenkning, som er engasjert og tar standpunkt.

– Det vil nok også bispekollegiet få merke. Han vil løfte arven etter Rosemarie Køhn og Solveig Fiske videre, og bidra til å tydeliggjøre at Den norske kirke er en folkekirke med forpliktelser knyttet til dåpen og stedet.

Vi må ha flere biskoper som har forskerkompetanse. Det er viktig for fremtiden i Den norske kirke

—  Halgeir Elstad

Bonden har sin utdanning blant annet fra Høgskolen i Volda med kristendom grunnfag før teologisk embetseksamen og praktisk-teologisk seminar fra Menighetsfakultetet. Våren 2023 avslutter han også et fireårig masterstudium i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole, ifølge kirken.no.

Elstad skulle gjerne sett en enda tyngre CV på den nye biskopen.

– Det må påpekes at Den norske kirke igjen utnevner en biskop uten doktorgrad. Det synes jeg er et problem. Det er bare to i bispekollegiet som har en doktorgrad. Vi må ha flere biskoper som har forskerkompetanse. Det er viktig for fremtiden i Den norske kirke etter mitt skjønn.

Vårt Land gjør oppmerksom på: Aud Tønnessen og Ole Kristian Bonden er begge redaktører av boka En folkekirke for folk flest? som ble gitt ut denne høsten.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion