Religion

Vid vitenskapelige høgskole overtek Frelsesarmeen sitt arkiv

ARKIV: Over 130 år med diakonihistorie blir flytta til Stavanger og blir meir tilgjengeleg for folk flest når Misjons- og diakoniarkivet ved Vid vitenskapelige høgskole overtek arkivet til Frelsesarmeen.

Offentlegheita sin tilgang til Frelsesarmeen sitt arkiv har til no vore relativt avgrensa. Frelsesarmeen ønskjer å sikra bevaringa av det mangfaldige arkivet sitt, og gjera det meir tilgjengeleg for både forskarar og allmenta. Misjons- og diakoniarkivet ved Vid skal digitalisera delar av arkivet, og gjera det tilgjengeleg på nett skriv dei i ei pressemelding.

– Dette arkivet inneheld mykje spennande materiale som fortener meir merksemd, seier Silje Dragsund Aase. Ho er arkivleiar ved Misjons- og diakoniarkivet ved Vid Stavanger, og var nyleg i Oslo for å førebu overføringa av Frelsesarmeen sitt arkiv.

Sterke kvinneskikkelsar

I Oslo har Frelsesarmeen to store arkiv med materiale som strekkjer seg heilt tilbake til Frelsesarmeens etablering i Noreg i 1888.

GAMLE SKATTAR: Songbok frå 1890.

Blant skattane i arkivet trekkjer Dragsund Aase mellom anna fram informasjon om Othilie Tonning, leiaren av Frelsesarmeen sitt sosiale arbeid frå 1898. Det var ho som introduserte Frelsesarmeens julegryte og julegrana på Universitetsplassen i Oslo.

– Ho hadde kortklippa hår, røyka visstnok sigar og gjekk i herreklede, seier ho.

Forskingsleiar i Frelsesarmeen, Marta Maria Espeseth, set spørsmålsteikn ved kva som skjedde med desse sterke kvinneskikkelsane, som vart meir og usynlege i leiarposisjonar i Frelsesarmeen. Når materialet er på plass i Vid Misjons- og diakoniarkiv, vil dette kanskje vera noko ein kan forska på.

Nasjonal bevaringsinstitusjon

Misjons- og diakoniarkivets har sidan 2020 vore nasjonal bevaringsinstitusjon for misjon og diakoni, kristne kyrkjer og organisasjonar. Den siste tida har dei overteke arkiva til Bibelselskapet, Signo og Strømmestiftelsen.

FRÅ 1888: Silje Dragsund Aase og prosjektleiar frå Frelsesarmeen, Per Arne Krumsvik, tek ein titt i Frelsesarmeen sitt rike arkiv som strekkjer seg tilbake til 1888.

På det som blir kalla Misjonsmarka i Stavanger blir 5000 hyllemeter med skriftleg og anna materiale oppbevart etter forskriftene for all framtid.

– Alle som forvaltar arkiv med kulturhistorisk verdi bør sørgja for at arkiva ikkje blir øydelagde av fukt, mugg, skadedyr, vatn, eller brann. Arkivmagasina våre har klimakontroll og er sikra i samsvar med forskrifta til Riksarkivaren, påpeikar Dragsund Aase.

Misjons- og diakoniarkivet melder at dei framleis har god plass i magasina sine dersom fleire aktørar ønskjer arkiva sine ivareteke.

KPK

Kristelig Pressekontor

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion