Religion

Gransker kristen friskole etter medieoppslag om homofili og synd: – De får ikke utryddet dette synet, sier rektor

FRISKOLE: Utdanningsdirektoratet åpner tilsyn av Innherred kristne skole etter medieoppslag om hva elever lærer om homofili og ekteskap.

– Det er selvfølgelig helt greit at de åpner tilsyn hos oss. Skolen er godkjent etter de planene som er levert inn, og vi driver etter dem. Det er dette som skal kontrolleres, sier Bjørn Valde, konstituert rektor ved Innherred kristne skole i bygda Mosvik i Inderøy kommune.

Privatskolen som teller 15 elever mellom 1. og 10. trinn har vært i hardt vær de siste ukene. I en rekke medieoppslag har de fått oppmerksomhet for blant annet sitt homofilisyn.

«Homofili er ifølge Bibelen synd, og det lærer vi elevene», er blant uttalelsene Valde gav i et intervju med Dagbladet i midten av oktober.

Nå åpner Utdanningsdirektoratet (Udir) tilsyn med den kristne skolen «på bakgrunn av en risikovurdering», og at dette bygger på informasjon som de «er gjort kjent med gjennom diverse medieoppslag den senere tiden». Det går fram av et brev fra Udir til skolen som Vårt Land har fått innsyn i.

Hva konkret i disse mediesakene har gitt dere grunn til å åpne tilsyn med Innherred kristne skole?

– Utsagnene som har kommet frem i medieoppslag, gjør at vi ønsker å undersøke om skolen gir opplæring i henhold til de godkjente læreplanene. Skolens styre har ansvar for at opplæringen ved skolen skjer i tråd med godkjente læreplaner, opplyser Marianne Granlund, leder for avdeling for tilsyn hos Udir, til Vårt Land.

Utsagnene som har kommet frem i medieoppslag, gjør at vi ønsker å undersøker om skolen gir opplæring i henhold til de godkjente læreplanene

—  Marianne Granlund, Utdanningsdirektoratet

Det var Trønder-Avisa som først omtalte både tilsynet og saken om Innherred kristne skole.

Kunnskapsministeren på banen

Dokumentet fra Udir er datert 24. oktober. Bare fem dager tidligere meldte Human-Etisk Forbund (HEF) sin bekymring for skolen til Udir, skrev Vårt Land.

– Bekymringen er at denne skolen kanskje ikke skiller tydelig mellom hva som er deres eget syn og hva elevene også har rett til å lære om – det som er resten av samfunnets syn og det som ifølge barnekonvensjonen er deres rettigheter, uttalte politisk sjef i HEF, Lars-Petter Helgestad.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har tidligere uttalt til Dagbladet og Trønder-Avisa at hun har forsikret seg om at direktoratet er kjent med saken.

I tilsynet skal direktoratet gå elevenes opplæring etter i sømmene, og forsikre seg om at friskolen i Trøndelag gir den opplæringen som både privatskoleloven og deres godkjente læreplan slår fast, ifølge brevet.

Privatskolelovens formålsparagraf slår blant annet fast at opplæringen skal «utvikle respekt for menneskerettigheter» og «forberede eleven til et ansvarlig liv i et fritt samfunn».

Skolen mottok cirka 2,6 millioner kroner i statsstøtte i 2022.

Må sende inn dokumentasjon

Innen 8. november må skolen sende inn dokumentasjon til direktoratet

– Nå jobber vi med å samle inn det vi har satt opp som ukeplaner og halvårsplaner fram mot jul. Vi skal oppgi hvilke bøker vi bruker, emnene i bøkene og hvilke kompetansemål de dekker. Det er ganske kurant det, altså, sier rektor Bjørn Valde.

– Opplever du medieoppmerksomheten urettferdig når det tross alt er flere andre privatskoler som har et konservativt samlivssyn?

– For det første må jeg jo si at jeg vet ikke i det hele tatt at vi har nevnt homofili i undervisningen, men det er sånn media ønsker å slå det opp. De ønsker å framstille et konservativt bibelsyn som utdatert. Det må vi nok bare finne oss i. Men når jeg formulerer meg oss sånn, er det fordi vi legger Bibelen til grunn i undervisningen.

De ønsker å framstille et konservativt bibelsyn som utdatert. Det må vi nok bare finne oss i.

—  Bjørn Valde, rektor

– Hvordan formidler dere samlivssynet deres i undervisning?

– Vi holder fram det som de ti bud sier, og de sier blant annet at «du skal ikke bryte ekteskapet», sier han, og påpeker at ekteskapet er forbeholdt én mann og én kvinne.

– Utelukker ikke at skolene kan følge sitt livssyn

Det hører med til Udirs oppgaver å kontrollere privatskoler som mottar statstilskudd. Utover den dokumentasjonen skolen selv skal sende inn, samler direktoratet informasjon fra blant annet offentlige registre og skolens eget nettsted. De kan også kalle inn «sentrale personer ved skolen og i styret» til intervjuer.

Dersom Udir mener å finne regelbrudd, får Innherred kristne skole muligheten til å uttale seg før et vedtak blir fattet.

Det er flere privatskoler som har et kristent verdigrunnlag. Flere har et såkalt konservativt samlivssyn, noe som innebærer at man ut fra Bibelen kan argumentere for at homofilt samliv er synd.

På spørsmål om hva som gjør denne skolen annerledes, svarer Udir at alle private skoler skal følge læreplanene.

– Det utelukker ikke at skolene kan følge sitt livssyn, men de må også sørge for at elevene utvikler kritisk og vitenskapelig tekning, skriver Marianne Granlund, leder for avdeling for tilsyn hos Udir.

– Får ikke utryddet dette synet

Rektor på Innherred kristne skole opplever at han i mediestormen har fått mye støtte.

– Jeg er overrasket over at mange har tatt kontakt og sagt at det er bra at denne stemmen blir hørt. Det virker som om det kom litt bardust på lokalavisen at det er noen som fremmer et slikt samlivssyn og at det finnes skoler som hevder dette. De følelsesmessige utbruddene etter saken var kraftige. Men jeg vil si at det er såpass mange positive meldinger her, at jeg tror faktisk journalistene har tatt seg vann over hodet. De får ikke utryddet dette synet. Det er altfor mange som har det ennå, sier Valde.

De følelsesmessige utbruddene etter saken var kraftige

—  Bjørn Valde, rektor
Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion