Religion

Fortapelsen ut av bibelvers: – Ikke helt heldig, mener gresklektor

BIBELOVERSETTELSE: Bibelselskapet foreslår å bytte ut «gå fortapt» med «gå til grunne» i det kjente verset 3, 16 i Johannesevangeliet. Førstelektor i gresk mener oversettelsen ikke er åpen nok.

Vårt Land skrev forrige uke at Bibelselskapet reviderer oversettelsen av Det nye testamentet.

Jorunn Økland er bibelforsker, og har ledet utvalget som har revidert oversettelsen av Bibelen 2011. Det nye testamentet var ferdig oversatt i 2005, og er en grundig revisjon av 1978-versjonen. Man har nå ønsket å se ordentlig på Det nye testamente igjen.

Et av forslagene til utvalget er endre «gå fortapt» til «gå til grunne» i Joh 3,16. Verset refereres ofte til som «Den lille bibel». Vårt Land har tidligere gjort en gjennomgang av historien bak begrepet.

– Ikke helt heldig oversettelse

Glenn Wehus er førstelektor i Det nye testamente, gresk og klassiske studier ved MF vitenskapelig høyskole.

– Jeg mener at «gå til grunne» er en faglig dekkende gjengivelse av det greske verbet «apollymi» i Joh 3,16. Likevel mener jeg at den foreslåtte oversettelsen ikke er helt heldig, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Han mener Bibelselskapet skal ha honnør for at de prøver å finne norske uttrykk for å gjengi den bredden som ofte ligger i ordene på gresk og hebraisk, men at han ikke synes forslaget deres i Joh 3,16 er det beste i så måte.

---

Joh 3,16 - foreslåtte endringer

  • Fra: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
  • Til: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå til grunne, men ha evig liv.

---

Wehus mener både den nåværende og den foreslåtte oversettelsen kan knyttes til bestemte teologiske syn på hva som skjer ved livets slutt.

– Mens den tidligere oversettelsen, «gå fortapt», kanskje snevret betydningen inn i én retning, til tanken om en evig lidelsestilstand borte fra Gud, vil den nye oversettelsen for mange snevre betydningen inn i en annen retning - nemlig mot annihilasjon, skriver Wehus.

---

Guds oppgjør med det onde

Det finnes flere teologiske syn på Guds oppgjør med det onde. Her er noen:

  • Annihilasjon innebærer at Gud tilintetgjør og utrydder det onde.
  • Noen mener at Gud kan dømme mennesker til en evig tilstand av lidelse på avstand fra Gud.
  • En tredje teori er at alle ting gjenopprettes ved Guds kraft, og at det onde i det onde vil forsvinne.

---

Wehus mener det er andre oversettelser som kan fungere bedre.

– For eksempel har Svensk Bibel 2000 valgt å oversette med «gå under», som jeg synes er en noe mer åpen oversettelse som ikke har den samme slagsiden mot fysisk tilintetgjørelse, skriver han.

Mener alvoret må få plass

Marion Grau. Teolog og jobber med klassiske økumeniske kristne tradisjoner på MF.

Marion Grau er professor i systematisk teologi, missiologi og økumenikk ved MF vitenskapelig høyskole. Grau er positiv til den nye oversettelsen.

– Jeg mener at den nye oversettelsen som er foreslått av Økland med flere tar ordlyden i Bibelen mer på alvor. «Gå til grunne» er et mindre «kristent» språk og kan forstås bedre, skriver hun til Vårt Land i en e-post.

Grau mener den nye oversettelsen er mer alvorlig:

– I sammenhengen av en klimakrise hvor vi er i fare for å gå til grunne som menneskehet så føler jeg at alvoret av dette bør få plass i dette verset.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion