Religion

Biskopene og bispedømmerådet uenige om Hamar-biskop

BISPEVALG: Kirkeprofessor Hallgeir Elstad er skeptisk til at lokale kandidater skal vinne frem, og mener uenighet er bra.

Mens Hamar bispedømmeråd foretrekker Ole Kristian Bonden, får Hege Fagermoen 8 av 12 stemmer fra landets biskoper.

Saken ble behandlet under torsdagens bispedømmeråd i Hamar, og de rangerer kandidatene på følgende vis:

  • 1. Prost Ole Kristian Bonden
  • 2. Prost Tor Even Fougner
  • 3. Sokneprest Hege Fagermoen

Blant biskopene får Bonden bare to såkalte førstestemmer, mens Fagermoen altså får åtte. Dette er biskopenes stemmegivning:

  • Ole Kristian Bonden fikk 2 førstestemmer, 8 andrestemmer og 2 tredjestemmer.
  • Hege Fagermoen fikk 8 førstestemmer, 2 andrestemmer og 2 tredjestemmer.
  • Tor Even Fougner fikk 2 førstestemmer, 2 andrestemmer og 8 tredjestemmer.
Hallgeir Elstad (født 19. desember 1964) er ordinert prest og professor ved Det teologiske fakultet (dr. theol.) ved Universitetet i Oslo.

Ikke bare lokalt

Ifølge kirkeprofessor Hallgeir Elstad er det ikke uvanlig at bispedømmerådet og biskopene er uenige – han anser det dessuten som en styrke.

– Det er sunt at man ikke har enighet. Biskopene har et ansvar for å ivareta en helhet, og vi ser en tendens til at det er de lokale kandidatene som i størst grad vinner fram. Bispekollegiet har et nasjonalt kirkelig ansvar, og det må man også ta innover seg, sier Elstad til Vårt Land.

Elstad var selv blant de 93 navnene som ble foreslått som ny biskop i Hamar bispedømme. Han er opptatt av at også kandidater utenfor bispedømmet skal ha en sjanse, og mener det er et problem at dem som nomineres har lik bakgrunn.

– Hvis du ser på nominasjonen i Hamar er det fire av fem kandidater som enten har vært eller er prost. En annen side er teologisk kompetanse. Ingen av de tre som er videre har doktorgrad. De to nominerte som hadde det, er ute av prosessen. Jeg mener at kirken i større grad må vektlegge teologisk kompetanse ved bispetilsettinger, bemerker kirkeprofessoren.

– Ønsket å styrke seg faglig

Også da valget av ny Borg-biskop tilspisset seg i januar i år, var biskopene og bispedømmerådet uenige om hvem de anså som den beste kandidaten.

Uenigheten den gang er enklere å forstå enn ved bispevalget i Hamar. Det synes dekan ved Det teologiske fakultet (TF) på Universitetet i Oslo, Aud V. Tønnessen.

Ved bispevalget i Borg gikk flertallet i bispemøtet inn for Harald Hegstad som sin favoritt. Han har svært høy teologisk fagkompetanse, i tillegg til bred erfaring fra frivillig kirkeliv. Med det markerte bispemøtet at de ønsket å styrke seg faglig, påpeker hun.

– Det er et hensyn som er forståelig. Biskopene sitter med læreansvar og for ansvar for helheten i kirken. Bispemøtet er et viktig felles faglig organ for den enkelte biskop, så det å ha høy, bred og sammensatt kompetanse er viktig. Det vil jeg tro ble lagt vekt på sist. Og da ble avstanden mellom bispemøtets flertall og grasrota markant , skriver Tønnessen i en e-post til Vårt Land.

Aud Valborg Tønnessen

Et profilvalg?

Sett utenfra synes hun ikke det er like enkelt å se hvorfor bispemøtets og bispedømmet stemmer såpass ulikt ved valg av ny biskop til Hamar.

– Her kjenner jeg ikke til mer enn det jeg kan lese ut av intervjuer og CV. Hege Fagermoen som har fått flest stemmer blant biskopene, har en CV som er som nokså alminnelig teologisk og kirkelig karrieremessig og utmerker seg ikke spesielt faglig eller ledelsesmessig, om vi sammenlikner med bispemøtets favoritt til Borg tidligere i år, altså Hegstad.

Det betyr at forskjellen kompetansemessig mellom Fagermoen og Ole Kristian Bonden, som er øverst på bispedømmerådets liste, ikke er like markant som den var mellom bispemøtet og bispedømmerådet i Borg, påpeker hun.

Hun viser til at begge kandidatene som ligger på topp i Hamar har prosteerfaring og erfaring fra styrer og råd.

– De har de noe ulik teologisk profil. Bonden har lang erfaring fra den kirkelige rådsstruktur, inkludert Kirkerådet, har skrevet om folkekirken og er medlem av Åpen Folkekirke. Fagermoen er en prest med liturgisk kompetanse og interesse. Hun er også styreleder i Menneskeverd. Det er kanskje mer et profilvalg, enn kompetansevalg som Kirkerådet til slutt må ta denne gangen, skriver Tønnessen.

Det er kanskje mer et profilvalg, enn kompetansevalg som Kirkerådet til slutt må ta denne gangen

—  Aud V. Tønnessen, dekan ved Det teologiske fakultet (TF) på Universitetet i Oslo

Tre uker igjen

Det er bare tre uker til den nye biskopene blir tilsatt – under kirkerådsmøtet 10.-11. november. Sist uke ble kandidatene snevret inn fra fem til tre. Ekteparet Raag Rolfsen og Margunn Sandal, som begge var kandidater, fikk ikke nok stemmer, og igjen stod Ole Kristian Bonden, Hege Elisabeth Fagermoen eller Tor Even Fougner.

Det er Kirkerådet som avgjør hvem som får jobben. Kirkerådets arbeidsutvalg gjennomfører intervjuer med de tre kandidatene. Dette, samt uttalelsene fra andre organer, danner grunnlaget for beslutningen.

Den nye biskopen innsettes under en vigslingsgudstjeneste i Hamardomen 29. januar 2023.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion