Vil heller rive bedehuset enn å selge til ikke-kristne formål

BYGG: Eierne av Sandefjord bedehus vil heller rive sitt 150 år gamle bygg enn å la ikke-kristne aktører ta det i bruk. – Strengt og restriktivt, mener lokal ildsjel.

– Det er ikke mange eldre trehusmiljøer igjen i Sandefjord. Da er det berettiget at eierne av bedehuset gjør hva de kan for å finne andre som kan ta huset i bruk, sier Tor Steinar Mathiassen.

Han er gruppeleder for Sandefjord Høyre, sitter i kommunens planutvalg, og har engasjert seg i en sak som har blitt mye debattert lokalt.

Det nesten 150 år gamle Sandefjord bedehus kan nemlig snart bli revet. Styret i Foreningen Sandefjord Bedehus har besluttet å selge bygget til eiendomsselskapet Inter Eiendom AS, under den forutsetning at selskapet river bedehuset.

Årsaken ligger i styrets vedtekter: Her slås det fast at bedehuset ikke skal benyttes til andre formål enn kristne aktiviteter.

– Vil respektere grunnleggerne

Styret i Sandefjord Bedehus ønsker ikke å stille til intervju eller svare på spørsmål i saken, men henviser til advokat Tormod Bergem i firmaet Advokathuset Sandefjord.

Det er han som har utformet avtalen mellom selgeren, Sandefjord Bedehus, og kjøperen, Inter Eiendom AS.

Han mener det er forståelig at de nåværende eierne ønsker å legge føringer på hva bygget skal kunne brukes til, også etter salg til andre eiere:

– For eiernes del handler dette om å respektere bedehusets grunnleggere, i tillegg til opprinnelige vedtekter, samt egne holdninger.

Bergem sier til Vårt Land at styret over lengre tid har forsøkt å finne nye eiere som ønsker å ta bygget i bruk, men at de ennå ikke har lyktes.

– Det har sittet langt inne for dem å godta en avtale der bedehuset rives. Men så lenge det verken er midler til vedlikehold av bygget eller andre kristne aktører som vil ta over, så ser de ingen andre muligheter.

Dette er bakgrunnen for at avtalen om riving ble skrevet, forteller han. Men før avtalen kan tre i kraft, må Sandefjord kommunestyre godkjenne at rivingen av bygget fra 1878 kan gjennomføres.

Sandefjord bedehus.

Tor Steinar Mathiassen i Høyre.

– Konservativ holdning

Tor Steinar Mathiassen i Sandefjord Høyre stiller nå spørsmålstegn ved om styret i Sandefjord Bedehus har gjort tilstrekkelig med undersøkelser:

– Det har ikke vært noe informasjon om hva som er blitt gjort av undersøkelser med tanke på ny eier. Det hadde vært interessant å høre fra dem om hvilke muligheter de har sett på. I det øyeblikket de kan legge frem dette, får vi ta hensyn til hva eierne mener er best.

Det har sittet langt inne for dem å godta en avtale der bedehuset rives

—  Advokat Tormod Bergem

Han synes menighetens standpunkt er langt mer konservativt enn i andre kristne miljøer:

– Jeg har stor respekt for at eierne ikke ønsker at bygget skal brukes til hva som helst. Så er det jo ikke noe tvil om at dette er en veldig konservativ menighet, og dette gir seg utslag i hvordan de tenker om alternativ bruk av bygget, sier Mathiassen.

Sandefjord bedehus. «Sjå, eg kjem snart». Bedehusland.

Han tror den konservative holdningen til menigheten muligens kan være noe av grunnen til at de ikke har funnet en passende, kristen aktør til å overta bygget:

– I en mer liberal menighet ville man kunnet akseptere både kristne formål, men også ideelle formål som speideren, ungdomsarbeid eller lignende, sier han.

Styreleder Knut Dalen i Sandefjord Bedehus ønsker ikke å kommentere kritikken fra Mathiassen.

Ikke «kristent nok»

Også Lars Ove Strat har engasjert seg i bedehus-saken i Sandefjord. Han er leder i Foreningen Gamle Sandefjord, en organisasjon som jobber for å ta vare på verdifulle bygninger i byen.

Sandefjord bedehus.

Lars Ove Strat i Foreningen Gamle Sandefjord.

Vårt Land møter han utenfor et låst bedehus. Strat kikker med begeistring inn i de høye, ruvende vinduene. Verken han eller Mathiassen har vært inne i bedehuset, men har på lik linje med mange andre i Sandefjord, engasjert seg i saken.

Strat synes det er utfordrende at eierne stiller det han beskriver som restriktive krav for bruk av bygget, og savner bredere dialog:

– Mange vil si det er strengt og restriktivt med slike retningslinjer. Jeg spør meg også om det er en del kristen virksomhet som eierne her på bedehuset ikke ser på som «kristen nok». Det skal gjerne være skikkelig kristent, er mitt inntrykk.

Han mener det er et tap for Sandefjord dersom bedehuset blir revet:

– Vi skal huske på at Sandefjord ikke er en veldig gammel by. Den ble etablert i 1845, og bedehuset ble altså bygget ikke lenge etterpå.

Sandefjord bedehus

Bybrannen i Sandefjord i år 1900 gjorde at mange av trehusene i den lille Vestfold-byen forsvant, men noen mindre deler av sentrum ble skånet fra flammehavet. Bedehuset var blant byggene som ble bevart. Strat mener det gjør det ekstra viktig å ta vare på den gjenværende trehusbebyggelsen.

– Det er ikke mye bebyggelse igjen som er fra den tiden. Dessuten er ikke dette noe bolighus, slik mange av de andre trehusene i byen er. Det gjør det ekstra verdt å ta vare på.

Fra misjon til MC-klubb

StyI Sandefjord er det flere bygg som tidligere har hatt kristen virksomhet, og som har blitt overtatt av eiere med andre hensikter. Advokat Bergem mener dette taler for å lytte til eierne i Sandefjord bedehus.

– Vi har hatt situasjoner her i regionen der bedehus har blitt til MC-klubber eller restauranter. Det er denne situasjonen Sandefjord Bedehus nå forsøker å unngå, sier han.

Sandefjord bedehus

– Er det et tap for kulturarven i Sandefjord hvis det 150 år gamle bedehuset rives?

– Jeg tror ikke jeg skal ha så sterke meninger om det.

---

Sandefjord Bedehus

  • Oppført i 1878 i Sandefjord sentrum.
  • Eies av Foreningen Sandefjord Bedehus, som ledes av styreformann Knut Dalen.
  • Foreningen tilhører Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.
  • Har vedtekter som forbyr at bedehuset benyttes til annet enn kristelig virksomhet.

---

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion