Religion

Varsler dialogmøte med elevene som nektes kristne samlinger på skolen

BALESTRAND: Etter snart ei uke med medieblest om elevene som ikke får ha lagssamlinger på skolen i storefri, skal det bli dialog mellom rektor og elevene. Det varsler kommunedirektøren i Sogndal.

Saken om skolelaget ved Sagatun skole i Sogndal som ikke lenger får samles til kristent møte på skolen i storefri er blitt omtalt i en rekke medier de siste dagene.

Ifølge Sagatun-rektoren skal skolene i Sogndal være livssynsnøytrale, noe som innebærer at alle religions- og livssynsgrupper skal behandles likt, ifølge avslagsbrevet som rektor sendte til elevene i høst.

«Dette medfører at Sogndalsskulen ikke ønsker at det skal være religiøse sammenkomster innenfor skoletiden og at skolen ikke skal formidle informasjon fra ulike trossamfunn», skrev hun. Hver onsdag i hele høst har skolelaget derfor lagt sine møter til fotballbanen.

Til Vårt Land har imidlertid kommunedirektøren gått lengre i føringene, og har opplyst at det ikke er hvor elevene møtes som er utfordringen, men at det skjer i skoletiden.

Historien har opprørt både kirkefolk, humanetikere, media, kommunepolitikere og stortingsrepresentanter. Denne uken havnet saken også på kunnskapsministerens bord.

Nå varsler kommunedirektøren i Sogndal et møte mellom rektor og elevene.

– Denne uka er det høstferie i Sogn, men når elevene og rektor er tilbake på skolen vil de ha en dialog om hvordan skolen best kan legge til rette for lagsaktiviteten innenfor de rammene som gjelder i Sogndalsskolen, skriver kommunedirektør Tor-Einar Holvik Skinlo i en tekstmelding til Vårt Land.

– Klar for å snakke sammen

Vårt Land har spurt Skinlo hvilke muligheter skolen har innenfor rammene til Sogndalsskolen, samt om det kan bli aktuelt å tilby elevene et rom i skoletiden igjen. Foreløpig har han ikke svart. Avisen har også forsøkt å få tak i rektor på skolen, men har ikke lyktes med det.

Kurt Ohma er foreldrekontakt til elevene på skolelaget. Han opplyser at de ikke har hørt signaler om dialog.

– Det er derfor vanskelig for oss å gi noen kommentar utover at vi er klar for å snakke sammen, skriver han til Vårt Land.

Kommunedirektøren i Sogndal, Tor-Einar Holvik Skinlo, har forsvart skolelags-nekten slik: «Vi har vurdert at religiøse samlinger i skoletiden med religion som bakgrunn og formål med samlingene, kan føre til et skolemiljø som er diskriminerende og hindrer lek og sosial læring på tvers av religiøs orientering.»

Praksisen har han blant annet begrunnet i opplæringslovens kapittel 9a, om at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Onsdag kunne Skinlo opplyse at han har sendt spørsmål til Statsforvalteren om denne vurderingen. Ifølge ham vil det ikke bli gjort noen ny vurdering av saken før svaret fra Statsforvalteren foreligger.

Må ikke føre til press

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Vestland, Steinar Vegsund Strømsli, har merket seg saken om elevene på Sagatun skole.

– Utdanningsforbundet har ikke noe prinsipielt imot at en får bruke rom på skolen til å møtes og for eksempel be sammen, sier han.

En rekke prinsipper må imidlertid ligge til bunn for utlån av rom i skoletiden, påpeker Strømsli.

– For det første må aktiviteten være initiert og gjennomført av ungdommen selv. For det andre er det kjempeviktig at alle som vil og ønsker kan delta. Det må heller ikke være motsatt, at noen kan kjenne et press på å delta. I tillegg må ikke aktiviteten gå utover skolearbeidet, for eksempel ved at man ikke rekker å delta på undervisning, sier han.

– Ingen prinsipielle forskjeller

Å forutsette at slike prinsipper skal ligge til bunn for utlån av grupperom, kan ha en bakside, mener han.

– Det kan medføre ekstraarbeid for lærere som må påse at ingen elever føler seg presset til å være med, eller føler seg utestengt av gruppen som låner rommet. Men det må enhver skole selv vurdere.

– Men kan man ikke si det samme om all type aktivitet? For eksempel må vel lærere påse at ingen holdes utenfor dersom ei gruppe velger å spille fotball sammen?

– Jo, alt som foregår i skoletiden krever oppfølging. Jeg ser ingen prinsipielle forskjeller mellom religiøs aktivitet og annen aktivitet.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion