Religion

KrF kaller inn til hastemøte etter bibelskole-kutt

STATSBUDSJETTET: Regjeringen forslag om å kutte 40 millioner kroner til privatskoler, faller i dårlig jord hos KrF. De vil vite hvilke konsekvenser det foreslåtte kuttet får for skolene, og kaller inn ledere på bibelskoler og friskoler til hastemøte.

– Støre-regjeringen foreslår å kutte i støtten til friskolene til neste år. Jeg mener det er viktig å få klarhet i hvilke konsekvenser regjeringens kutt får for skolene i praksis, sier KrFs partileder Olaug Bollestad i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

Fredag hasteinnkaller de ledere for friskoler og bibelskoler til et møte førstkommende mandag.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 kuttes totalt 41,2 millioner kroner i særtilskudd til privatskoler og bibelskoler. Det som spares, skal ifølge regjeringen gå til å styrke den offentlige skolen.

Blant annet foreslår regjeringen å avvikle et tilskudd som har blitt gitt til tre videregående skoler: Kongshaug musikkgymnas, Oslo by steinerskole og Kristen VGS Vennesla.

Med dette kuttet sparer regjeringen 5,9 millioner kroner, ifølge Kunnskapsdepartementets budsjettforslag. Skolene har fått et ekstra tilskudd fordi de har et musikktilbud, som regnes som dyrere enn det som dekkes av satsen for utdanningsprogrammet musikk, dans og drama.

Har også invitert Brenna

I tillegg skal regjeringen spare 10,3 millioner kroner ved å kutte i tilskuddet til såkalte «6a-skoler». Dette er skoler som er godkjent etter paragraf 6a i Opplæringslova, og som ikke gir formell kompetanse. 20 av de totalt 28 skolene er bibelskoler.

Dermed kuttes tilskudd til 6a-skolene med ti prosentpoeng, fra 75 til 65 prosent.

KrF-lederen opplyser at de også inviterer kunnskapsminister Tonje Brenna til hastemøtet på mandag.

– Vi håper statsråden ser viktigheten av å få mer informasjon om hvilke konsekvenser regjeringens kutt til friskoler og bibelskoler får for både skolene og elevene, sier Bollestad, som omtaler skolekuttet som «urovekkende».

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet svekker foreldreretten og gjøre det vanskeligere for foreldre å velge en friskole for sine barn. Et kutt til friskoler resulterer i dyrere skolepenger som rammer den enkelte familie, påpeker hun.

– Elevene blir taperne

Fjellhaug bibelskole, som tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband, er en av institusjonene som vil bli rammet av kuttet, har Vårt Land omtalt. Skolens rektor, Jon Georg Fiske, skriver i en tekstmelding til Vårt Land at reduksjonen vil utgjøre en «markant økonomisk utfordring», og at det vil være elevene som blir taperne gjennom økte skolepenger.

– Vi har hatt jevn god søkning i mange år, noe som viser at vi har en plass som er ønsket blant norske ungdommer. Det er trist å lese at regjeringen vil nedprioritere en slik opplæring som bibelskolene gir, skriver Fiske.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion