Religion

Støtten til Den norske kirke videreføres

STATSBUDSJETTET: Bevilgningene til Den norske kirke videreføres omtrent på dagens nivå, etter justeringer for kostnadsutviklingen i samfunnet.

Torsdag morgen la finansminister Trygve Slagsvold Vedum fram statsbudsjettet for 2023. Her kommer det fram at støtten til Den norske kirke videreføres omtrent på dagens nivå.

I årets budsjett ble den norske kirke bevilget 2.323 millioner kroner. Til neste år er det foreslått en bevilgning på 2.393 millioner kroner. Selv om dette er en oppgang i reine kroner på om lag 3 prosent, er økninga omtrent det som er nødvendig til å holde tritt med kirkas lønnsutvikling.

I ei pressemelding kommenterer kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum tallene, hvor hun berømmer bevilgninga for å bidra til en «stabil og forutsigbar økonomi for Den norske kirke»:

– Kirken er til stede i alle lokalsamfunn. Vi skal fortsette å levere på oppdraget vårt som landsdekkende folkekirke som møter folk i sorg og glede. I urolige tider er det enda viktigere at vi stiller opp for hverandre, og at kirken er der, midt iblant oss, sier hun.

Mer til andre trossamfunn

Bevilgninga medfører imidlertid ei betraktelig økning for andre tros- og livssynsamfunn. Deres støtte beregnes ut ifra hva Den norske kirke får per medlem, og DNKs synkende medlemstall medfører derfor at andre trossamfunn får mer.

Mens bevilgninga til andre tros- og livssynsamfunn i fjor lå ble beregnet til å ligge på 943 millioner kroner, vil neste års bevilgninger for første gang overstige milliarden. Finansdepartementet anslår at tros- og livssynssamfunnene utenfor DNK vil ha krav på cirka 1.008 millioner kroner.

Økning i tilskudd

I forslaget til statsbudsjett har Barne- og familiedepartementet (BFD) satt 4,3 millioner i driftstilskudd til Norges Kristne Råd (NKR).

– Vi er svært glade for at vi har fått en økning i tilskuddet på 400.000 for 2023 budsjettet. Vi opplever at BFD og regjeringen har tatt våre signaler på alvor, blant annet om behovet for økt bemanning, sier generalsekretær i NKR, Erhard Hermansen, i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

Han påpeker at midlene vil bidra til at NKR kan være tettere på viktige prosesser i samfunnet og lede an i dialogen mellom myndighetene og kirkene.

– Vi er også glad for at støtten til andre tros-og-livssynssamfunn og til dialogarbeid øker. Dette muliggjør et aktivt og godt livssynsåpent samfunn i en tid hvor vi mer enn noen gang trenger å samarbeide og stå sammen, sier han.

Departementet har foreslått 1,5 millioner kroner i driftstilskudd til Muslimsk dialognettverk og 5,6 millioner kroner til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Sistnevnte får dessuten tilskuddsmidler for å legge til rette for dialog mellom tros- og livssynssamfunn, LHBT+-organisasjoner og organisasjoner for skeive religiøse om utfordringer som skeive opplever i tros- og livssynssamfunn.

– Vi er glade for at vi får en liten økning i tilskudd til feltet vårt, og synes at Norge får mye ut av kronene de sender til oss for dialogarbeid, sier generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion