Religion

Slik stemte biskopane om kyrkjeleg organisering

KYRKJEMØTET: Kyrkjemøtet var delt i spørsmålet om kvar dei som jobbar i Den norske kyrkja skal vera tilsette. Det var også biskopane.

Måndag fatta Kyrkjemøtet vedtak om den mykje diskuterte saka om kvar arbeidsgjevaransvaret skal liggje i Den norske kyrkja.

Med knappast mogleg fleirtal gjekk ein inn for den såkalla kompromissmodellen, modell 3, som inneber at ein held fram med dagens løysing, der prestane er tilsette nasjonalt, medan dei andre som jobbar lokalt i kyrkja er tilsette i sokna ved fellesråda.

53 personar stemte for denne modellen, medan 52 personar ynskte at alle i kyrkja skulle bli tilsette nasjonalt.

Men kva stemte dei øvste geistlege på?

Desse stemte for nasjonal arbeidsgjevar for alle:

 • Kari Veiteberg, Oslo bispedøme
 • Olav Øygard, Nord-Hålogaland bispedøme
 • Anne Lise Ådnøy, Stavanger bispedøme
 • Stein Reinertsen, Agder og Telemark bispedøme
 • Halvor Nordhaug, Bjørgvin bispedøme
 • Gunnar Bråthen, fungerande biskop i Sør-Hålogaland bispedøme
 • Solveig Fiske, Hamar bispedøme
 • Ingeborg Midttømme, visepreses, Møre bispedøme.

Desse stemte for kompromissløysinga med to arbeidsgjevarlinjer:

 • Herborg Oline Finnset, Nidaros bispedøme
 • Jan Otto Myrseth, Tunsberg bispedøme
 • Kari Mangrud Alvsvåg, Borg bispedøme
 • Olav Fykse Tveit, Nidaros domprosti

Fekk ikkje viljen sin

Anne Lise Ådnøy er biskop i Stavanger, og stemte for modell 2, der alle ville vore tilsette nasjonalt.

Bispemøtet 2021

– Kvifor ynskte du deg denne modellen?

Eg er oppteken av den vertikale linja, at ikkje arbeidsgjevariet og oppfylgingsarbeidet stoppar på fellesrådsnivået, seier ei litt travel Ådnøy som er på visitas i Hillevåg i Stavanger då ho tek telefonen.

I «embedslinja», der prestane er tilsette, har ein ei «linje» opp til prost, biskop og Kyrkjemøtet (sjå illustrasjon under). Noko av kritikken mot «fellesrådslinja» har vore at om ein har problem her, så er det ingen over Fellesrådet som kan gripe inn, mekle eller bidra med kompetanse.


Stavanger-biskopen meiner det jamne stemmeresultatet på Kyrkjemøtet betyr at ein må ha endå større fokus på å jobbe godt saman.

– Kva meiner du blir viktig i det vidare arbeidet med kyrkjeleg organisering?

– Å forsterke det gode samarbeidet me alt har med kyrkjeverjer i bispedømet, seier Ådnøy.Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion