Religion

Kirkemøtet har valgt toppleder

KIRKEMØTET 2022: Kristin Gunleiksrud Raaum har fått fornya tillit, og fortsetter som Den norske kirkes øverste tillitsvalgte de neste to åra.

Fredag formiddag ble Kristin Gunleiksrud Raaum gjenvalgt for to nye år som leder for Kirkerådet i Den norske kirke (DNK).

Raaum har vært leder for Kirkerådet siden 2016. Før hun tiltrådte ledervervet hadde hun allerede seks år i Kirkerådet bak seg, de fire siste som nestleder.

Valget var i tråd med innstillinga fra Kirkemøtets valgkomité, som ønska gjenvalg av Raaum. Valgkomiteleder Agnes Sofie Engen informerte Kirkemøtet om at det heller ikke var blitt foreslått andre kandidater.

Raaum er valgt inn i Kirkemøtet fra Oslo bispedømme fra lista til Åpen folkekirke, og har blant annet vært en tydelig stemme for skeives rettigheter i kirka. Til daglig er Kirkerådslederen i tillegg generalsekretær for Norske Kirkeakademier.

– Det er et stort, til tider tyngende ansvar å ha. Jeg trenger ikke understreke hvilken posisjon vi står i, ikke minst i samfunnet, sa Raaum i takketalen.

Arbeidet hun nå tar fatt på gjør hun ikke for kirkas del, sa den gjenvalgte lederen, men «for evangeliets del, og ikke minst for folks del».

Vil være alles leder

Raaum ble valgt med stemmene til 99 av de 110 stemmeberettigede som var til stede i salen. I talen valgte Raaum å også adressere de som stemte avholdende:

– Flere av dere kunne ikke stemme på meg, ut ifra deres overbevisning. Det har jeg stor respekt for, og det anerkjenner jeg. Jeg ønsker å gjøre et forsøk på også å være deres leder. Det er mitt oppdrag og min forpliktelse.

Raaum sa at hun tror at det er mulig å både være en tydelig leder, og samtidig være åpen og respektfull for ulike meninger.

– Der kan jeg også bli bedre. Jeg har flere ganger blitt opplyst om at jeg kommer til kort, og det skal jeg arbeide med.

Raaum ga også uttrykk for at hun ble svært rørt av gjenvalget. Det var hun ikke forberedt på, fortalte hun publikum:

– Jeg må nok bruke litt tid på å fordøye dette, så hvis det dere får litt vanskeligheter med å få blikkontakt med meg i gangene så vet dere hvorfor, avslutta hun.

---

Kirkerådet

  • Kirkerådet forbereder de sakene som skal behandles av Kirkemøtet, iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger.
  • Kirkerådet har som hovedoppgave å være Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ.
  • Kirkerådet har 17 medlemmer; 12 leke medlemmer, hvorav én kirkelig tilsatt, og 4 prester. Disse velges av Kirkemøtet. Dessuten er Bispemøtets preses medlem.

Kilde: Den norske kirke

---


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt | TRONDHEIM

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion