Religion

Fellesråd i økonomisk krise – ikke i stand til å lønne ansatte

ØKONOMI: Fra lørdag må soknepresten i Ibestad holde gudstjenestene alene. Det kirkelige fellesrådets budsjett strekker ikke til for å lønne organist og kirketjener. Kommunen på sin side mener fellesrådet får nok penger.

«Dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle oppleve», innleder Anne Beate Tjentland på Facebook den 22. september.

Hun er sokneprest i Andørja og Ibestad sokn. Et sokn som nå skal være i en økonomisk krise.

I en møteinnkalling til Ibestad kirkelige fellesråd den 22. september, som Vårt Land har lest, kommer det fram at fellesrådet nå er i en situasjon hvor det «ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser til lønn, driftsutgifter og andre utgifter».

iHarstad har også omtalt saken.

Ikke i stand til å grave graver

Bakgrunnen, ifølge møteinnkallingen, er at Ibestad kommune har trukket ifra 350.000 kroner fra fellesrådets budsjett for 2022 med virkning fra 01. august. Årsaken er at kommunen har gjort en betinget virksomhetsoverdragelse av de ansatte tilknyttet praktisk gravferdsarbeid og vedlikehold.

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at kommunen har tilbudt fellesrådet å ta over oppgaver som klipping og graving, ifølge ordføreren i Ibestad kommune, som Vårt Land har snakket med.

Ifølge fellesrådet har dette skjedd uten deres godkjenning.

På Facebook skriver soknepresten videre:

«Ibestad kirkelige Fellesråd er ikke i stand til å utføre gravferdsforvaltning, grave graver, stille med kirketjener eller lønne musiker i gravferder og gudstjenester fra og med 24.09.22. Kun soknepresten medvirker ved gudstjenester. Ibestad kirkelige Fellesråd (IKF) er uten frie midler, og er pr. 22.09.22 skyldig lønn og løpende utgifter på kr 120.000. De ansatte har nå ingen arbeidsplikt. IKF plikter å melde betalingsinnstilling til Nord-Hålogaland Bispedømmeråd.»

– I praksis er vi konkurs, men sokn kan ikke gå konkurs, så da er det vedtak om betalingsinnstilling som uttrykker det, sier Tjentland til lokalavisen Salangen-Nyheter, som omtalte saken først.

For lite budsjett

Soknepresten forteller at har fellesrådet ikke gått med på at kommunen skal overta oppgaver som klipping og graving. Likevel skal kommunen nå ha trukket midlene de mener er knyttet til disse oppgavene fra årets budsjett med virkning fra 1. august. Dette innebærer et beløp på 350.000 kroner.

Men fellesrådets kostnader har lenge vært høyere enn budsjettet de er bevilget, ifølge Tjentland, som uttaler seg på vegne av fellesrådet.

– Kommunen bevilget en sum på kr 1,9 millioner for 2022. Så fikk vi utbetalt et forskudd for 2021 på 200.000 kroner i desember 2020 fordi vi ikke hadde penger til å betale ut lønn.

– Hva var det som gjorde at dere ikke hadde penger til å betale ut lønn?

– Det skyldes igjen en for lav grunnfinansiering av fellesrådet. Tildelingen for 2021 var brukt opp, og uten tilleggsbevilgning måtte vi be om forskudd for å betale regninger og utbetale lønn til ansatte, forklarer soknepresten.

Men ordføreren i kommunen er uenig i at grunnfinansieringen er for lav.

Ordfører: – Har nok penger

– Jeg tror de har nok penger. Gitt at man foretar en virksomhetsovertagelse for kirkegårdstjenester slik vi har tilbudt dem, sier ordfører Dag Sigurd Brustind (H) i Ibestad kommune.

Virksomhetsovertagelsen innebærer at kommunen har tilbudt fellesrådet å ta over oppgaver som klipping og graving.

– Så langt har ikke fellesrådet villet gå med på det, sier Brustind.

Han forklarer fellesrådets budsjettsprekk med innleie av entreprenører på oppgavene som kommunen altså har tilbudt seg å ta over.

Krevende og sjelden situasjon

Stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme, Anne Skoglund, er ordknapp om den økonomiske situasjonen til Ibestad kirkelige fellesråd, men bekrefter at saken er oversendt bispedømmerådet for videre håndtering.

– Vi har opprettet dialog med kommuneledelsen og skal ha et møte med dem i dag, sier hun.

Ifølge trossamfunnslovens paragraf 14 kan et sokn «ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av gjeldsforhandlinger etter konkursloven».

– At fellesrådet i praksis er konkurs, slik soknepresten gir uttrykk for, er både en krevende og sjelden situasjon. Det har ikke vært mange sånne saker tidligere, sier Skoglund.

Fellesrådsleder i Ibestad har foreløpig ikke besvart Vårt Lands henvendelser.

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion