Kultur

Kringkastingsrådet skal diskutere hvilken rolle religion skal ha i NRK

RELIGIONSDISKUSJON: Kringkastingsrådet har kun mottatt én klage i forbindelse med at NRK sender søndagsgudstjeneste på fjernsyn. – Vi synes det er viktig at diskusjonen løftes prinsipielt, sier leder i Human-Etisk Forbund, som ikke har klaget selv.

– Denne tematikken har stått på planen lenge, sier rådssekretær for Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, til Vårt Land.

Torsdag denne uken skal Kringkastingsrådet diskutere hvilken rolle religion og livssyn skal ha i NRK.

Vårt Land har vært i kontakt med leder av Kringkastingsrådet, Snorre Serigstad Valen, som ikke vil si noe om innholdet i torsdagens møte før sakslista er klar.

Kun én klage på TV-gudstjeneste

NRK startet 4. september i år å sende søndagsgudstjenester på NRK1. Siden da har de mottatt én klage på dekningen av religioner og livssyn. Vårt Land har fått innsyn i klagen.

Klageren mener at NRK ikke tar hensyn til at det finnes flere religioner og livssyn i Norge, og at det også burde kringkastes gudstjenester og seremonier fra disse.

– Klagebehandling er alltid første punkt på dagsorden i møtene i Kringkastingsrådet, sier Skarrud.

Det er likevel ikke sikkert at klagen som har kommet inn til NRK angående gudstjenester, skal opp til behandling torsdag. Onsdag kommer det en pressemelding om hvilke saker som skal behandles.

– Rådet skal diskutere dekningen av religion og livssyn generelt, både journalistikken og innholdet, og hva NRK tilbyr. Det inkluderer gudstjeneste på TV og radio, men rådet vil også snakke om den forkynnende delen, sier Skarrud.

Å gi fordeler til ett trossamfunn, er diskriminering ovenfor andre tros- og livssynssamfunn

—  Christian Lomsdalen

Til Dagen sa leder Snorre Serigstad Valen at tematikken har vært oppe i rådet flere ganger, og at han ser frem til å høre hvilke refleksjoner den nye kringkastingssjefen, Vibeke Fürst Haugen, gjør seg.

Valen sa til avisen at frem til saken kommer opp i Kringkastingsrådet, ønsker han ikke å mene så mye om hvorvidt NRK bør sende forkynnelse.

– Alle eller ingen

Oppstarten av gudstjenestene på NRK i september høstet kritikk, blant annet fra Human-Etisk Forbund. Leder Christian Lomsdalen skrev i et innlegg på Verdidebatt:

«Når statens TV-kanal gir en utvalgt religion slike fordeler som den gjør i dag, så fører ikke det til et livssynsåpent samfunn. Det fører til det motsatte, et livssynslukket samfunn.»

EN TYDLIGGJØRING: Christian Lomsdalen er innstilt leder i Human-Etisk Forbund. – Jeg er glad som fagperson og humanist på at de er så tydelige som de er. Likevel skulle jeg ønske at de sa enda mer direkte at forkynnelse ikke er greit.

– Vi synes det er viktig at diskusjonen løftes prinsipielt, og at NRK vurderer dette om igjen, sier Lomsdalen til Vårt Land.

Han mener det er to ulike modeller for å sikre livssynsåpenhet i statskanalen:

– Enten at alle får tilgang til å distribuere sine seremonier, eller at ingen får det. Slik det er nå, gir staten støtte til kristne kirker.

---

Kringkastingsrådet

 • Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting (NRK).
 • Rådet har 14 medlemmer med personlige vararepresentanter. Ti medlemmer oppnevnes av Stortinget, én av disse er leder av Samisk Programråd. Fire medlemmer (inkludert leder og nestleder) oppnevnes av Kongen i statsråd etter forslag fra Kulturdepartementet.
 • Rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i NRK
 • Kilde: Store Norske Leksikon

---

– Det har kommet inn bare én klage etter at NRK startet å sende gudstjenester i høst. Hva tenker du om det?

– Det er ikke overraskende. For meg ville det være helt unaturlig å sende inn klage. Dette er en prinsipiell diskusjon som NRK må klare å løfte på egen hånd slik at de kan oppfylle NRK-plakaten.

Lomsdalen sier han er enig med klageren:

– Å gi fordeler til ett trossamfunn, er diskriminering ovenfor andre tros- og livssynssamfunn.

---

Kringkastingsrådets medlemmer 2022-2025


Oppnevnt av regjeringen:

 • Leder: Snorre Serigstad Valen, Trondheim
 • Nestleder: Vilde Schanke Sundet, Oslo
 • Medlem: Luqman Wadood, Stavanger
 • Medlem: Sumaya Jirde Ali


Oppnevnt av Stortinget:

 • Tove Karoline Knutsen, Tromsø
 • Martin Henriksen, Jessheim
 • Stine Renate Håheim, Oslo
 • Trude Drevland, Bergen
 • Gunn Cecilie Ringdal, Lier
 • Jan Bøhler, Oslo
 • Anne Toril Eriksen Balto, Karasjok
 • Anders Anundsen, Larvik
 • Akhtar Chaudhry, Bergen
 • Alice Marie Jektevik, Kåfjord (Samisk programråd)


Kilde: nrk.no

---


Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kultur