Religion

Vil ha samtaler på tomannshånd med Den russisk-ortodokse kirke

KIRKENES VERDENSRÅD: Mens mange er opptatt av å sanksjonere Den russisk-ortodokse kirke, mener Den norske kirkes preses Olav Fykse Tveit det er langt viktigere å gi Ukraina sin fulle støtte.

Preses Olav Fykse Tveit er i likhet med i overkant av 30 andre norsk deltakere samlet i Karlsruhe for generalforsamling i Kirkenes verdensråd (KV). Et slikt møte skjer bare hvert åttende år. Mer enn 4.000 deltakere har tatt turen til det sydvestlige Tyskland i anledning den første generalforsamlingen på europeisk jord på over femti år.

– Bakteppet med en krig i Europa setter selvsagt voldsomt preg på det som skjer – særlig innenfor den ortodokse verden. Også må vi ikke glemme alle de andre krisene: krigføring i andre land, langtidsvirkningene av pandemien, klimakrise, matmangel, flommen i Pakistan, sier Fykse Tveit.

Som leder for det kirkelige verdensrådet i ti år frem til 2020, hadde han sitt å si i utarbeidelsen av planene for årets generalforsamling.

– Jeg er her som gjest, men som en som var med å forbedre det. Da vi vedtok at den skulle være i Europa, var det ikke viktig bare for de tyske kirkene, men også for alle europeiske kirker, hva vi kan lære av andre om å være kirke.

Tilbaketrukne russere

Riktignok ønskes ikke alle kirkesamfunn varmt velkommen. Tidligere i år gikk nær 100 kirker og organisasjoner sammen med fire klare krav mot Den russisk-ortodokse kirken – deriblant et ønske om å kaste ut kirken fra Kirkenes verdensråd. Olav Fykse Tveit var blant dem som mente dette var en dårlig idé.

– Det er viktig å bruke denne muligheten, så langt det er mulig, til en åpen, direkte og ærlig samtale om krigen, sa han til Vårt Land i mars.

På telefon fra Karlsruhe står den tidligere rådslederen fast ved at møteplasser på tvers av konfesjoner og landegrenser er et gode. Han har sågar prøvd å initiere noen samtaler.

– Det er en delegasjon fra Den russisk-ortodokse kirken her. De ligger ganske lavt i terrenget, og har ikke tatt ordet i plenumssalen ennå. Jeg har prøvd å få kontakt, men det er ikke så lett. Det kommer en del kritikk mot dem og kirka deres, men jeg håper det kan bli noen samtaler på tomannshånd.

Fykse Tveit forteller at russerne er utfordret. Gjennom generalforsamlingen går krigen igjen som et tema hele tiden, og da den tyske presidenten holdt sin åpningstalen sist onsdag, benyttet han anledningen til å snakke om hvor ille han synes krigen er, men også hvor ille han synes det er at kirken støtter den, forteller preses.

---

Kirkenes verdensråd (KV)

  • Tverrkirkelig organisasjon som samler kirkesamfunn fra hele verden.
  • Har en medlemsmasse på ca. en halv milliard mennesker.
  • Jobber for å fremme og koordinere økumenisk arbeid innenfor teologi og sosialetikk.
  • Samlet til generalforsamling i tyske Karlsruhe 31. august-8. september.

---

Viktigere enn suspensjon

I løpet av generalforsamlingen skal verdensrådet enes om en rekke uttalelser. Én av dem vil handle om krigen.

– Jeg vil tro at det viktigste i denne omgang er å uttrykke sin støtte til ukrainerne. Samtidig er det viktig å være kritisk overfor Russland og kirka som støtter krigen. Det er ikke mulig å støtte den fra kirkelig hold, mener Fykse Tveit.

Han har tidligere trukket paralleller mellom Kirkenes verdensråd og Forente nasjoner, og ment at KV kan være for kirker det FN er for stater. Under årets generalforsamling mener han det aller viktigste er at man samles om å støtte Ukraina.

– Hva generalforsamlingen i seg selv kan bidra med til dialog, er kanskje litt uklart. Men KV bør ta mål av seg videre og støtte dem som lider under krigens herjinger, og se hvordan man kan støtte det som kan gjøres for en rettferdig fred. Dét er kanskje viktigere enn spørsmålet om man skal suspendere Den russisk-ortodokse kirken nå, selv om det spørsmålet må vurderes videre. Vi skal leve sammen i denne verden videre også.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion