Religion

Over 4.000 deltakere til økumenisk storsamling: Forventer at Ukraina-situasjonen vil sette sitt preg 

KIRKENES VERDENSRÅD: For første gang på over 50 år arrangerer Kirkenes verdensråd generalforsamling i Europa. Klimaendringer, krig, sultkatastrofer og pandemi danner et bakteppe for storsamlingen – men også håp.

– Jeg har store forventninger og gleder meg veldig til denne generalforsamlingen. I løpet av en ukes tid kommer deltakerne sammen for å be, feire gudstjeneste og sette retning for kirkenes arbeid de kommende årene, sier Erhard Hermansen.

Generalsekretæren i Norges Kristne Råd er blant over 30 norske deltakere som samles når Kirkenes Verdensråd (KV) innleder sin ellevte generalforsamling onsdag 31. august. Til sammen er det ventet over 4.000 deltakere fra medlemskirker i hele verden.

Generalforsamlingene til KV arrangeres hvert åttende år. For første gang siden 1968 skal den i år avholdes i Europa, nærmere bestemt i tyske Karlsruhe.

Hermansen påpeker at det er en dyster kontekst de møtes i. Pandemien preger fortsatt store deler av verden. Den russiske angrepskrigen mot Ukraina er ennå pågående.

– I alle verdensdeler er mennesker på flukt. Det er krig, konflikt, matmangel, sultkatastrofer, og klimaendringer. Det er også en overhengende fare for økonomiske krise. Hva gjør dette med oss? Hvordan skal vi håndtere det? Å møtes som et globalt, økumenisk kirkefellesskap er en mulighet for oss til å respondere på disse spørsmålene i fellesskap. Sammen kan vi være med å løfte håpets kraft i vår felles tro.

Erhard Hermansen

– Kommer til å bli tøft

Hermansen sier at han forventer at situasjonen i Ukraina og Den russiske-ortodokse kirkes holdning til krigen kommer til å sette preg på generalforsamlingen

Fra ulike hold er det kommet oppfordringer til Kirkenes Verdensråd om å suspendere Den russiske ortodokse kirkes medlemskap. Dette ble drøftet i sentralkomiteens i sommer, og der var deltakerne samstemte i at det ikke er ønskelig.

Selv mener Hermansen at det er klokt å holde Den russisk-ortodokse kirke inne i varmen, til tross for at patriark Kirill, overhodet for Den ortodokse kirken i Russland, ikke har tatt avstand fra den russiske krigen mot Ukraina.

– Den russisk-ortodokse kirke er sammensatt og medlemmene har ulike holdninger til krigen. Mange ønsker å bli værende i et økumenisk fellesskap, og vi forventer at representanter for kirken vil delta på generalforsamlingen, sier han.

Oslo  20161214.
Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, holder en appell foran Stortinget onsdag ettermiddag i forbindelse med markeringen "Tusen lys for mennesker på flukt". Markeringen avholdes samtidig i flere byer over hele landet denne onsdagen.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Vil snakke om klimarettferdighet

Temaet for storsamlingen er «Christ’s love moves the world to reconciliation and unity» («Kristi kjærlighet beveger verden til forsoning og enhet»).

Generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy, som også skal på generalforsamlingen, synes årets tema er blitt ekstra aktuelt når deltakerne nå skal møtes i et Europa i krig.

– Det kan oppleves provoserende når krigen raser, og også splitter kirker. Hva betyr vår kristne tro i dagens verden? Tema er er også et kall til at kirkene nå må samle seg for å synliggjøre og virkeliggjøre Kristi kjærlighet. Utfordringen blir å forkynne et fredsbudskap når krigen pågår ikke langt unna i Ukraina. Det er viktig å huske på at mange av deltakerne på generalforsamlingen opplever krig og urett i sine hjemland rundt om i verden. Å få et globalt perspektiv på Ukraina og Russland blir viktig, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Agøy forventer at Ukraina-krigen, Den russisk-ortodokse kirkes holding til krigen, konflikten mellom Israel og Palestina og ikke minst klima-og miljøkrisa blir viktige saker under generalforsamlingen.

– Dette er også saker som står på dagsorden i Den norske kirke, skriver hun.

Fungerende generalsekretærer i KV, Ioan Sauca, ser fram generalforsamlingen der han vil ta opp temaet klimarettferdighet, samt understreke behovet for å ta vare på skapelsen, uttaler han på nettsiden til organisasjonen.

– Hvis vi ikke endrer oppførselen vår, vil planeten vår være ubeboelig om 50 år. Vi må handle nå.

Den norske kirke er den eneste kirken i Norge som er medlem i KV og kan derfor stille med delegater med stemmerett. Erhard Hermansen representer Norges Kristne Råd under generalforsamlingen og har talerett, men ikke stemmerett. I tillegg deltar norske representanter fra blant andre Frikirken, Pinsebevegelsen, Den svenske kirken i Norge, Den anglikanske kirken i Norge, Digni, Kirkens Nødhjelp og Stefanusalliansen.

---

Kirkenes verdensråd (KV)

  • Tverrkirkelig organisasjon med 350 medlemskirker fra hele verden.
  • Har en medlemsmasse på ca. en halv milliard mennesker.
  • Jobber for å fremme og koordinere økumenisk arbeid innenfor teologi og sosialetikk.
  • Årets generalforsamling er den ellevte i rekken. Den siste forsamlingen i Europa fant sted i Uppsala, Sverige, i 1968.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion