Religion

Sjømannskirken med ny logo og nytt navn

SJØMANNSKIRKEN: På stiftelsesdagen sin lanserer Sjømannskirken en helt ny logo der én fugl er blitt til tre. Samtidig forenkles organisasjonens navn.

– Vi fornyer uttrykket og tilpasser oss dagens kommunikasjonsbehov, samtidig som vi viderefører viktige elementer fra tidligere logoer, sier kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland i en pressemelding fra Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet.

Seks logoer

Logoen som nå presenteres, er intet mindre enn den sjette i organisasjonens lange historie. Sjømannskirken ble dannet i Bergen 31. august, 1864 under det lange navnet Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sjømænd i fremmede Havner, dagen for lansering av ny logo er alt annet enn tilfeldig. Siden har Sjømannskirken også gjennomgått flere navneendringer.

Fuglen har vært en fellesnevner i alle logoene helt siden starten. Den skal symbolisere tilknytningen til skipsfart og sjøfolk. Gjennom årene er symbolet blitt mer og mer forenklet, og den ferskeste utgaven er mer stilisert enn noen av de tidligere. Nå er også den ene fuglen blitt til tre fugler. Målet er ikke minst å bedre kommunikasjonen til yngre målgrupper.

– Vi tar med oss ideen om fuglen som symbol, men legger til et moment av fellesskap ved at det nå er tre fugler. Samtidig åpner den nye logoen for nye assosiasjoner som bølger, bøker og flagg med mer. Fargene rødt og blått på hvit bunn signaliserer det norske, forklarer Mæland.

Siden 2003 har Sjømannskirken hatt «etternavnet» Norsk kirke i utlandet. Dette skal ikke lenger brukes, og det forsvinner følgelig også fra logoen.

– Det er Sjømannskirken vi er kjent som, og det navnet vi vil bygge videre på. Det gir en enklere kommunikasjon og bidrar til å synliggjøre oss som selvstendig, frivillig organisasjon, sier Mæland i pressemeldingen.

Uviss kostnad

Hun kan ikke oppgi noe tall på hvor mye omleggingen koster.

– Jeg har ikke noen samlet sum for hva dette koster. Da må jeg se på regnskapet ved årets slutt. Utgiftene vil bli fordelt over lengre tid etter hvert som logoen skiftes ut. Men som ideell organisasjon har vi fått en god pris fra byrået som utviklet logoen, sier Mæland til Kristelig Pressekontor og fortsetter:

– Vi er kostnadsbevisste og varsomme med pengebruken i Sjømannskirken, men tenker det er en større kostnad å ikke nå fram fordi vi framstår som gammeldagse. Derfor ser vi den nye logoen som en investering som skal gi et positivt resultat. Vi bruker penger på dette for å henge med i tiden. Den gamle logoen fungerte ikke på digitale flater og ikke på alle trykte flater heller. Nå får vi en helhetlig visuell identitet, sier Mæland.

Sjømannskirken har i dag 28 sjømannskirker fordelt på 17 land, men dekker i alt 80 land ved hjelp av ambulerende sjømannsprester. De har egne sjømannsprester som betjener studenter og offshorearbeidere. KPK

Les mer om mer disse temaene:

Kristelig Pressekontor

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion