Religion

KrF reagerer: – Muslimske barn skal føle seg trygge

BESKYTTELSE: – Muslimske barn må få ta del i sine religiøse fellesskap, og utfolde sin tro, skriver nestlederen i KrF til Vårt Land. Også kirkefagsjef i Oslo bispedømme og styreleder i STL Oslo er bekymret.

Vårt Land meldte tidligere i uka at flere muslimske trossamfunn har sendt et brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe. I brevet skriver de at Sians demonstrasjoner utenfor moskéer gjør at foreldre holder barna hjemme i frykt, og de ber myndighetene ta grep for å beskytte muslimske barn.

Kristelig Folkepartis nestleder, Dag Inge Ulstein, skriver i en e-post til Vårt Land at han har stor medfølelse med foreldre som ikke våger å sende barna til moskéen.

– Dersom vi ønsker å ha et livssynsåpent samfunn må vi ta slike bekymringer på alvor. Barn skal få utforme sitt trosliv og kjenne seg trygge som en del av sitt fellesskap.

Han skriver videre at han mener samfunnet må legge til rette for at barn får ta del i sine religiøse fellesskap og utfolde sin tro. Ulstein viser til at troen for mange er en viktig del av livet og hvem man er.

– Det er utrolig trist at foreldre vegrer seg for å sende barna sine til sine gudshus. Vi må tørre å snakke om hvordan vi behandler hverandre og menneskers trosliv, skriver KrF-politikeren.

– Både kirken og muslimske trossamfunn bekymret

Kirkefagsjef i Oslo bispedømme, Tor Øystein Vaaland, er også urolig for situasjonen.

– Bekymringen til muslimske foreldre virker fullt forståelig, og må tas på alvor, sier han på telefon til Vårt Land.

I tillegg til å være kirkefagsjef i Oslo er Vaaland styreleder av Samarbeidsrådet for tro og livssynssamfunn i Oslo. Her møtes representanter for 38 ulike tros- og livssynssamfunn, blant annet tolv muslimske og kristne trossamfunn. Vaaland forteller at de sammen uttrykker bekymring for Sians hatefulle uttrykk og muslimfiendtlighet.

– Alle skal kunne møtes trygt i sine gudshus, til bønn og sosialt samvær, uten å være redde.

Vaaland sier at brevet fra de muslimske trossamfunnene er en dramatisk og tydelig melding til barne- og familieministeren.

– Det er en virkelighetsbeskrivelse som må tas på alvor, sier kirkefagsjefen og styrelederen i Samarbeidsrådet for tro og livssynssamfunn (STL) i Oslo.

Etterlyser handling fra Toppe

KrFs nestleder er tydelig på hva han mener bør gjøres.

-Jeg håper departementet ser på problematikken og kommer foreldrene i møte, sier Ulstein.

Vårt Land har i flere dager bedt Barne- og familiedepartementet om å kommentere brevet fra de muslimske trossamfunnene samt Ulsteins oppfordring om å se på saken. Departementet skriver 26. august i en sms til Vårt Land at de jobber med å svare på henvendelsen fra avisen.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion