Religion

Foreldre tør ikke sende barna til moskeen på grunn av Sian

VARSKO: Flere muslimske trossamfunn opplever at foreldre vegrer seg for å sende barn til moskeen i frykt for å møte Sian-aktivister. – Vi ønsker ikke å begrense ytringsfriheten, men vil bli tatt seriøst, sier daglig leder i Oslo-moské.

– Muslimske barn blir vitne til at religionen deres utsettes for angrep.

Det sier Tahir Mahmood Salam, daglig leder i Søndre Nordstrand Muslimske Senter. Han har selv kontaktet politiet etter at Koranen ble satt fyr på utenfor moskeen deres i mars i år. Senere har medlemmene ved senteret flere ganger opplevd at Koranen er blitt påtent utenfor gudshuset deres.

Tidligere denne måneden sendte Salam og senteret, sammen med 17 andre muslimske trossamfunn, et brev til statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Kjersti Toppe. De mener norske myndigheter bryter FNs barnekonvensjon, og at muslimske barn bør slippe å bli eksponert for hatretorikk på vei til moskeen. «Med dagens situasjon føler vi at våre barns identitet og trygghet er truet», heter det i brevet.

Videre forteller de at de blir kontaktet av foreldre som ikke tør å sende barna sine til aktiviteter i moskeen i frykt for å møte på aktivister fra Stopp Islamiseringen av Norge (Sian). I mai skrev NRK om Kinza Butt, som av samme grunn holdt datteren hjemme fra Søndre Nordstrand Muslimske Senter på Mortensrud. I løpet av en drøy måned ble Koranen brent tre ganger utenfor inngangsdøra til moskeen.

I brevet heter det videre: «Barns verdier og identitet er under utforming, og når hatefulle grupperinger får lov til å krenke, mobbe og såre, så sender vi våre barn et farlig signal om at slik forulempende atferd er akseptabel». Derfor ber de om at «hatmarkeringene» i nærheten av moskeer tar slutt.

Ber om å bli tatt seriøst

– Vi var flere som ble enige om at vi skulle skrive et bekymringsbrev om barnets rettigheter, forteller Tahir Mahmood Salam i Søndre Nordstrand Muslimske Senter.

Han mener en gjennomgang av religiøse minoriteters rettigheter er nødvendig, særlig hva gjelder barn. Den daglige lederen opplever at de ikke tas seriøst.

– Vi ønsker ikke å begrense ytringsfriheten. Samtidig mener vi at koranbrenning og andre handlinger bortforklares med at det er ytringsfrihet. Vi mener denne typen oppførsel bør betegnes som hatkriminalitet.

Salam forteller at de har satt i gang sikkerhetstiltak ved Søndre Norstrand Muslimske Senter, men kan ikke si noe konkret om tiltakene. Samtidig ber han om drahjelp fra høyere hold.

– Myndighetene må gripe inn og ta hensyn til barn som utsettes for psykisk vold. De må finne en løsning.

Vårt Land har gjentatte ganger forsøkt å få Barne- og familiedepartementet i tale, men de har ikke besvart spørsmålene.

---

FNs barnekonvensjon

  • Menneskerettighetskonvensjon som gir barn en spesiell juridisk status, og stadfester at de har menneskerettigheter. Blant annet sier den at alle barn er like mye verdt, og har rett til å bli beskyttet.
  • Ble vedtatt i 1989. Norge forpliktet seg i 1991 til å følge den. I 2003 ble den en del av norsk lov.
  • Konvensjonen slår fast at alle mennesker under 18 år er barn, og omfattes av barnekonvensjonen.
  • Alle land i verden, unntatt USA, har sluttet seg til barnekonvensjonen.
  • Noen land har reservert seg mot deler av innholdet. Det har ikke Norge gjort.

---

– Bør være trygt å oppsøke gudshus

PÅ HUGGET: Mustafa Mahmood er kommunikasjonsansvarlig for i Islamsk råd Norge.

Islamsk Råd Norge (IRN) har også vært opptatt av barns behov for å føle seg psykisk og fysisk trygge. Informasjonsansvarlig Mustafa Mahmood håper avsenderne av bekymringsbrevet blir tatt på alvor.

– Vi synes det er positivt at så mange trossamfunn går sammen for å sende dette brevet. Det synliggjør en reell bekymring mange muslimske trossamfunn har, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Han forteller at IRN slutter seg til bekymringene som uttrykkes i brevet, og at dette er utfordringer de har løftet opp i sine møter med myndighetene den siste tiden.

I brevet henviser trossamfunnene til FNs barnekonvensjon, som de mener norske myndigheter ikke følger.

– I FNs barnekonvensjon står det klart og tydelig at alle barn har rett til å utforme sin egen identitet, skriver Mahmood.

Sian bør ikke få tillatelse til å holde hatmarkeringer i områder hvor barn og unge ferdes

—  Mustafa Mahmood, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge

Mener ytringsfriheten misbrukes

Mahmood forteller at muslimske foreldre opplever at denne retten blir borte når de må holde barna sine hjemme i frykt for at de skal møte på hatefull oppførsel utenfor moskeen.

– Sian bør ikke få tillatelse til å holde hatmarkeringer i områder hvor barn og unge ferdes, som i boligområder og utenfor moskeer.

Mahmood skriver videre at IRN mener myndighetene bør formidle tydelig at det er trosfrihet i Norge, og at alle skal få være seg selv – også muslimer.

– Myndighetene bør sette seg inn i det omfangsrike problemet som islamofobi er, og ta til motmæle mot muslimfiendtlige holdninger, mener Mahmood.

FN har i en egen rapport bedt Norge om å forby rasistiske organisasjoner. Mahmood minner om FNs rasediskrimineringskonvensjon.

– Ytringsfriheten skal brukes til å tale sannhet til makten. Den skal ikke misbrukes til å dehumanisere sårbare grupper, og særlig ikke barn, sier Mahmood.

Sian: – Patetisk

– Jeg er ikke overrasket over at muslimer vil at sharia skal gjelde i samfunnet. Det er sharia å nekte markeringer utenfor moskeen, sier Sian-leder Lars Thorsen til Vårt Land.

– Realiteten er at den norske statsmakten prøver å hindre Sian sin virksomhet, fortsetter han.

– Trossamfunnene henviser særlig til barnekonvensjonen, og mener deres markeringer utenfor moskeer kan gjøre barn utrygge. Hva tenker du om dette?

– Dersom de mener at myndighetene ikke tar godt nok vare på muslimske barn, så følger de dårlig med. Det er patetisk å skyve barn foran seg slik de gjør i dette brevet, svarer Thorsen.

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion