Religion

Ektepar blant fem bispekandidater: – Vil ikke bli noe vondt blod

BISPEVALG: Kandidatene som kniver om biskopstillingen i Hamar synes samstemte om at nøkkelen er å lytte – og er uenige i fersk kritikk mot prosessen. – Å bli biskop er å stå i en stilling med ganske stort press.

Tirsdag ble det kjent hvilke fem kandidater som fortsatt kan bli Solveig Fiskes arvtager i Hamar bispedømme.

– Alle disse kandidatene vil kunne bli gode biskoper i Hamar og vil på hver sin måte kunne videreføre Hamar bispedømmes visjon, sier bispedømmerådsleder Gunhild Tomter Alstad.

Men hvordan vil de sette sitt preg på bispedømmet? Vårt Land ringte de fem bispekandidatene for å høre hva som gjør dem til gode biskoper.

Lytte inne og ute

Hege Elisabeth Fagermoen er i dag sokneprest i Glemmen menighet i Borg, men har tidligere jobbet som prest i bispedømmet hun nå har gode sjanser til å bli biskop i.

– Jeg liker Hamar sin visjon – «Hellige rom for alminnelige liv» – og vil gjerne være en del av denne.

På spørsmål om hvilke egenskaper som gjør henne til en god kandidat, trekker soknepresten frem sin blanding av folkelighet og faglighet. Hun har tidligere ledet kirkerådsutvalget Nemnd for gudstjenesteliv, samt undervist på MF vitenskapelig høyskole.

– Det er viktig å lytte til hvor utfordringene og styrkene finnes i bispedømmet. Når jeg lytter til folk fortelle, opplever jeg at saker presenterer seg for meg. Jeg vil gjerne lytte både innover i kirken og utover i lokalmiljøene.

I Vårt Land tirsdag ettermiddag var Dag Landmark, fellesrådsleder i i Den norske kirke (DNK) i Gjøvik, kritisk til måten DNK rekrutterer biskoper på. Han mener den langvarige og offentlige prosessen kan skremme vekk gode kandidater.

– Å bli biskop er å stå i en stilling med ganske stort press, og det må man tåle. Prosessen til å bli biskop er en del av forberedelsen til dette, sier Fagermoen, som samtidig istemmer at det er sentralt at kirken har gode ordninger for nominasjon.

.

Opptatt av «brukererfaringer»

Også Tor Even Fougner har god kjennskap til bispedømmet. Han er i dag prost i Sør-Gudbrandsdal prosti.

– Det er hyggelig at arbeidet jeg har gjort som prost i bispedømmet blir anerkjent.

Han har tidligere vært sokneprest i St. Hanshaugen i Oslo, jobbet som priest i The Church of England i Sheffield og ledet fagforbundet TeoLOgene.

– Kirkelig strategi er et område jeg mener er viktig. Vi må møte framtiden med strategiske øyne. Blir jeg valgt til biskop, vil jeg blant annet fokusere på at Den norske kirke blir en mer attraktiv arbeidsgiver. Det er et lengre løp, men vi må begynne nå. Det er mye bra arbeid som gjøres i kirka. Samtidig kan vi jobbe med å forstå hvordan folk opplever tjenestene vi tilbyr, sånn som dåp, bryllup og gravferd.

– Brukererfaringer er viktige, oppsummerer Fougner.

Han mener kirken gjennom pandemien har lært mye om å tilpasse arbeidet, og at dette er et momentum verdt å ta vare på. Blant de 93 kandidatene som var foreslått til stillingen, var også Fougners kone Jorunn Økland.

– Dette var aldri en utfordring for oss. Jorunn trives godt i akademia, og det var ikke aktuelt for henne å si ja til en nominasjon, sier ektemannen.

.

Samkjørt ektepar

Også Margunn Sandal, prest i Frogner menighet i Oslo, er glad for tilliten. Hun mener hun kan bli en biskop som matcher Hamar, og trekker frem sitt «brede erfaringsgrunnlag» – som stekker seg fra stillingen som generalsekretær i Norske kirkeakademier til en rekke stillinger innen skole- og helsesektoren. Hun ble ordinert til prest i 1992.

– Jeg anser meg som en folkekirkeprest som står i en kristen-humanistisk tradisjon. Det har vært flere biskoper i Hamar før meg som har stått i den tradisjonen. Jeg er opptatt av hva det vil si å være en kirke lokalt, sier hun på telefon fra Italia, der hun er sammen med ektemannen i anledning deres eldste sønns bryllup.

Ektemannen Raag Rolfsen er også blant de nominerte bispekandidatene, men skal vi tro Sandal tar hun konkurransen med knusende ro.

– Det er bare fint at vi begge er nominert. Han ville bli en flott biskop. Jeg har det veldig godt der jeg er i dag, så jeg har et veldig avslappet forhold til hele denne prosessen, sier hun.

Samtidig er Sandal tydelig på hvilke utfordringer kirka står ovenfor, og hvordan hun vil ta fatt på opgpaven.

– Fordi vi har prestemangel må jeg være særlig opptatt av hvordan vi får nok prester, og at kirka skal være et godt sted å jobbe. Det er viktig at vi er en kirke som prøver å svare på de eksistensielle spørsmålene folk stiller. Jeg vil være en som lytter til helt vanlige folks helt vanlige erfaringer.

Dag Landmark i Gjøvik er kritisk til at en biskop ofte innehar stillingen til pensjonsalder, og mener det er et hinder for yngre kandidater. Det ser ikke Sandal som noe markant problem.

– Jeg tenker det er greit at den som er biskop har litt erfaring. Det er greit å ha noen år i kirka bak seg.

---

Bispenominasjon i Den norske kirke

  • Alle kan foreslå kandidater til ny biskop.
  • Bispedømmerådet nominerer fem kandidater.
  • Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.
  • De nominerte kandidatene presenteres.
  • Alle stemmeberettigede avgir stemme.
  • De tre kandidatene med flest stemmer offentliggjøres.
  • Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.
  • Kirkerådet tilsetter ny biskop.

---

Skryter av kona

Også ektemannen Raag Rolfsen mener å inneha en bredde som gjør han velegnet som biskop. Han jobber i dag som prost i Tunsberg bispedømme, og har en doktorgrad i etikk og religionsfilosofi.

– Jeg har vært menighetsprest i Drammen på 90-tallet, jobbet elleve år i Feltprestkorpset, har ledererfaring fra en misjonsorganisasjon og jobbet som prost i Den norske kirke, trekker han frem.

Dersom han skulle ende som Hamars nye biskop, er Rolfsen opptatt av gi folk svar på deres eksistensielle spørsmål – som han mener kirka står i en særlig posisjon til å svare på.

– Folk søker mening og tilhørighet, og det tror jeg kirka gjennom evangeliet har mulighet til å gi. Det er viktig for meg at folk får livsmening innenfor DNKs rammer, og å skape en kirke folk føler seg bekreftet i.

Prosten forsikrer blidt at det «ikke vil bli noe vondt blod» mellom han og kona om det skulle gå den ene eller den andre veien.

– Hvis Hamar får Margunn som biskop, er de kjempeheldige.

.

Lokalkjent

Som prost i Sør-Østerdal kjenner Ole Kristian Bonden bispedømmet godt, og trekker frem «lokal forankring og overblikk» som en fordel. Våren 2023 fullfører han et fireårig masterstudium i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole.

– Dersom jeg blir biskop vil jeg først bli bedre kjent i bispedømmet. Jeg er opptatt av kvaliteten som kirken leverer på hvert enkelt sted, og vil gjerne motivere medarbeidere til kirkens kjerneoppgaver, sier han, og trekker frem gravferd, gudstjenester, omsorgsarbeid og kulturarbeid.

Bonden forteller at han har tatt noen runder seg selv hva gjelder prosessen Landmark i Gjøvik beskriver som «uverdig og uforutsigbar».

– Det kan nok være at noen vegrer seg for å gå inn i en stilling som varer arbeidslivet ut. Jeg har tatt noen runder med meg selv på dette. Når det gjelder å stå i medias søkelys, ser jeg først og fremst på dette som noe positivt. Det er en mulighet til å bringe ut budskapet man står for.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion