Religion

Ny rapport: Baptistledere i USA ignorerte overgrepsofre

GRANSKNING: Kirkeledere har ignorert, bagatellisert og skjelt ut overgrepsofre over flere tiår i USAs nest største kirkesamfunn, Southern Baptist Convention, viser en ny granskning.

I mai i år kom nyheten om at ledere i det amerikanske kirkesamfunnet Southern Baptist Convention (SBC) over flere tiår skal ha dysset ned overgrep begått i egne menigheter.

Nå konkluderer en ny rapport fra Justisdepartementet med at de også har møtt ofre for overgrep med ignoranse og bagatellisering, og de har blitt skjelt ut av toppledelsen i USAs største protestantiske kirkesamfunn.

I tillegg har kirkelederne aktivt motarbeidet tiltak for å forebygge nye overgrep.

Det er det amerikanske Justisdepartementet som har ansvaret for granskingen som tar for seg overgrep begått i SBCs menigheter i perioden 2000–2021. Washington Post meldte først saken.

#ChurchToo

Den nye ledelsen i SBC sier at de ønsker å samarbeide fullt og helt med departementet under granskingen. Presidenten i SBC, Bart Barber, ber Gud om visdom i arbeidet med overgrepsskandalen:

– Vi ber deg ydmykt om å være med i bønn i dagene og ukene som ligger foran. Mer spesifikt ber vi Gud om å gi visdom og dømmekraft til alle som jobber med granskingen, skriver han i en uttalelse fredag.

Ofre for overgrepsskandaler i kirker i USA har over flere år tatt til orde for å få kirkeledere til å innrømme omfanget av problemene flere kirkesamfunn står overfor.

En ny bevegelse kalt #ChurchToo, inspirert av #MeToo, bidro ikke bare til å få seksuelle overgrep og uønsket seksuell oppmerksomhet på agendaen, men også til å sette søkelyset på maktmisbruk blant kirkeledere. Dette gjelder også utfordringer knyttet til maktpersoner som beskytter eller dekker for andre maktpersoner.

– Traumer går ikke ut på dato

Anne Louise Skoland er daglig leder ved VAKE – kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep, en organisasjon med over 25 års erfaring på området. Hun mener det har skjedd en utvikling i kirkesamfunn når det kommer til arbeid med overgrep, både når det kommer til kunnskap og kompetanse, men også når det kommer til evne og vilje til å erkjenne at overgrep skjer.

– Kirkene har forstått mer av forholdet mellom makt og tillit, undertrykkelse og teologi i senere år. Når det er sagt, er dette en tematikk vi dessverre aldri kommer helt i mål med.

Skoland synes det er bra at Justisdepartementet går så langt som 20 år tilbake i tid når de nå gransker skandalene.

– Denne type erfaringer er ofte en livslang byrde for ofrene. Traumer man har vært utsatt for går ikke ut på dato, men er noe man bærer med seg hele livet. De eneste som tjener på fortielse er overgriperne, sier hun.

---

Southern Baptist Convention

  • Det nest største kirkesamfunnet i USA, og det største blant protestantiske samfunn
  • Har 15 millioner medlemmer
  • Regnes som evangelikal

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion