Religion

Lager podkast for kristne kvinner – tar til orde for å underordne seg i ekteskapet

UNDERORDNING: I podkasten «SaraPodden» tar Vilde Aamdal Larsen (24) og Cecilie Røinås (21) til orde for kvinners underordning i ekteskapet. – Vi har nesten utelukkende fått positive tilbakemeldinger, sier de.

De siste åtte månedene har Vilde Aamdal Larsen fra Kristiansand og Cecilie Røinås fra Iveland sittet i programlederstolen for podkasten «SaraPodden». Podkast-vertene beskriver den som «en podkast av jenter, for jenter», der Bibelens innhold diskuteres.

Selve navnet kommer fra Abrahams kone, Sara, som jentene forteller er et forbilde for alle kvinner i Det nye testamentet.

– Podkasten er en arena for å ta opp temaer som angår det kristne livet generelt, men er også spesielt for kvinner. Det er jo litt mangelvare i dagens samfunn, sier Røinås.

SaraPodden har omtrent 650 lyttere per episode, opplyser de. Verken Røinås eller Larsen er redde for å diskutere betent tematikk, og har allerede tatt opp temaer som kjønnsroller, Pride og New Age i podkasten.

I episoden om kvinnerollen tar de til orde for at mannen skal ha siste ord i beslutninger i ekteskapet, og at kvinnen skal underordne seg.

– Jeg tror mange er usikre på hva Bibelen sier og at det er utfordrende å gi svar på mange av livets spørsmål. Da er det viktig å tørre å snakke om disse temaene. Bibelen er like relevant i dag som for 2.000 år siden, sier Røinås.

– Mange støtter oss

Sørlandskvinnene går til vanlig i pinsemenigheten Filadelfia Vennesla og forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra andre i menigheten.

– Det er mange som støtter oss. Jeg tror egentlig det er mange i Kristen-Norge som mener disse tingene, og at det ikke bare er et fåtall. Mange er kanskje redde for å si det de mener. Da er det desto viktigere å skape mer forståelse for disse synspunktene, mener Larsen.

Jentene ble i desember i fjor spurt av nettstedet TeologiTavla om de ville starte en podkast med et kvinnelig perspektiv. Det syntes de hørtes ut som en god idé.

– Vi syntes det hørtes artig ut å ha en podkast for jenter, laget av jenter. Da kan man få frem litt andre aspekter enn man får i andre podkaster.

TeologiTavla er en ideell, kristen organisasjon med base i Agder som beskriver seg som konservativ, evangelikal og reformert. Organisasjonen er relativt nyoppstartet og driver primært med medieproduksjon som podkast og video.

---

SaraPodden

  • Podkast som produseres av TeologiTavla, en kristen organisasjon som beskriver seg som konservativ, evangelikal og reformert.
  • Vilde Aamdal Larsen og Cecilie Røinås fra Agder er vertskap.
  • Tar opp bibelske temaer som retter seg spesielt mot jenter og kvinner.
  • Har omtrent 650 lyttere per episode.

---

Underordning og Bibelen

Debatten om underordning gikk hett for seg i Vårt Lands spalter i vår. Etter at Sofie Braut i et intervju med Stavanger Aftenblad tok til orde for at «mannen skal være overhodet i familien», fulgte mange uker med diskusjon om Bibelens syn på underordning og hvordan det skal leses i dag.

Larsen og Røinås mener Bibelen er tydelig på at mannen skal ha siste ordet i beslutninger, noe de også viet en egen episode til å formidle i SaraPodden.

– Bibelen er tydelig på at kjønnene har forskjellige roller, men det handler mest om mannens spesielle ansvar. Mannen blir holdt mer ansvarlig av Gud når det kommer til det å ta beslutninger. Kvinnen har også et ansvar for å underordne seg mannens beslutninger, mener Røinås.

Jeg tror egentlig det er mange i Kristen-Norge som mener disse tingene, og at det ikke bare er et fåtall. Mange er kanskje redde for å si det de mener

—  Vilde Aamdal Larsen

De tror ikke det automatisk kan skape utfordringer.

– Man velger jo selv hvem man gifter seg med. Da er det viktig å velge en mann som man tror vil lede familien godt, sier Larsen.

De viser til Paulus’ brev til Efeserne for å underbygge argumentene om underordning.

– Paulus er tydelig på at ekteskapet skal gjenspeile forholdet mellom Kristus og kirken, der Kristus er overhode, forteller Larsen, og viser til bibelstedet Efeserne 5,23-24 i Det nye testamentet.

Sarapodden med Vilde Aamdal Larsen og Cecilie Røinås

– Gjelder det kun ekteskapet, eller mener dere at mannen skal ha siste ordet i beslutninger også andre steder, for eksempel i politikken?

– Det har vi ikke noe klart svar på. Vi snakker først og fremst om det Bibelen faktisk sier noe om, som er familien og ekteskapet.

Røinås mener også at Det gamle testamentet støtter tanken om underordning.

– For det første står det i skapelsesberetningen at mannen og kvinnen er skapt for hverandre. For det andre blir Adam, gjennom syndefallet, holdt ansvarlig for Eva sine handlinger. Det viser at mannen har et ekstra ansvar.

Det gamle testamentet

– Mange vil ikke føle seg hjemme i de gamle kjønnsrollene. Det finnes kanskje kvinner som ikke føler seg komfortable med å ta et hovedansvar for hjemmet, også finnes det menn som har veldig lyst til å ha hovedansvaret for barna. Hva tenker dere om det?

– Det beste for både mannen og kvinnen er å gjøre det som Gud har sagt. Da er det ikke nedverdigende å underordne seg sin mann, for det er Gud som har ordna det sånn, hevder Røinås.

Larsen nikker.

– Gud har skapt det han har skapt med en hensikt. Det er ikke tilfeldig, men det beste for oss, mener 24-åringen.

Røinås er likevel tydelig på at alle temaer må leses i lys av konteksten, samtidig som det skal leses i lys av Bibelen.

– Selvsagt er det noen ting som endrer seg i kulturen gjennom 2.000 år. Men når det kommer til ekteskapet og kvinnerollen, er begge testamentene tydelige på det.

– Forståelig tolkning

Hannah Træen er teolog og barne- og familiepastor i Randesund Misjonskirke i Kristiansand. Hun tror ikke bibeltolkningen som går ut på at kvinner bør underordne seg mannen er mer utbredt på Sørlandet enn andre steder med flere konservative forsamlinger.

Hannah Træen i Randesund Misjonskirke

– Det finnes mange menigheter, inkludert vår egen, som definerer seg som konservativ, men som er for likestilling i ekteskapet, sier hun til Vårt Land på telefon.

Hun synes det er forståelig at man kan tolke Bibelen på den måten, og legger til at hun støtter alle som forsøker å være bibeltro.

– Vi ser en oppblomstring i Kristiansand av unge kristne som ønsker å ta Bibelen på alvor og leve bibeltro. Det synes jeg er veldig positivt, selv om det noen ganger ender slik, med at man går inn for å støtte kvinners underordning.

Træen er selv pastor for unge mennesker, og håper miljøene som forkynner underordning er flinke til å veilede unge par som skal inn i ekteskap.

– Vi veileder først og fremst på at ekteparet skal underordne seg Kristus. Jeg håper de som støtter underordning er gode på å veilede på hva de innebærer og står klare til å fange opp dersom det skulle by på problemer.

Blir mer liberale

Ida Marie Høeg, professor og religionssosiolog ved Universitetet i Agder

– Den generelle trenden er at også deltakere i kristne, mer konservative miljøer i Norge stadig blir mer liberale. Vi ser det på holdninger knyttet til sex før ekteskap og samboerskap, men også når det kommer til holdninger til homofili, sier Ida Marie Høeg, professor og religionssosiolog ved Universitetet i Agder.

Hun viser til at flere og flere kristne er en del av menighetsfellesskap på grunn av det sosiale livet.

– Færre og færre er opptatt av teologi i samfunnet vårt, det gjelder også konservative kristne. Mange går i kirken, ikke fordi de er spesielt opptatt av en spesifikk teologisk retning, men fordi det er et godt sosialt og åndelig hjem, mener Høeg.

I opposisjon

– Hvorfor tror du unge kvinner i et relativt likestilt samfunn tolker Bibelen på en slik måte at man støtter kvinners underordning?

– Det er jo en reaksjon på at mange har forlatt den konservative teologien. Konservatismen er på tilbakegang, og det ønsker man å motvirke, sier hun.

Med merkelappen «konservatisme» sikter hun til grupper som har en konservativ bibeltolkning og verdisyn, og som har strenge livsstilskrav.

Høeg mener konservative kristne miljøer representerer en motvekt til den øvrige samfunnstendensen, og kan få et behov for å markere seg i opposisjon til samfunnsutviklingen generelt og utviklingen i kirkelige miljøer spesielt.

– Man ønsker å tydeliggjøre sin profil som konservativ for å ivareta og synliggjøre sin kristne identitet.

Konservatismen er på tilbakegang, og det ønsker man å motvirke

—  Ida Marie Høeg

Trender fra USA

Professoren tror globalisering og påvirkning fra miljøer i andre deler av verden kan være en årsak til at debatter, som den vi har hatt om kvinners underordning, nå har dukket opp i Norge.

– Dette er en ny trend i det tradisjonelt kristne, konservative miljøet. Vi hadde ikke slike debatter før. Jeg tror man har sett til likesinnede miljøer i andre land, som USA, og sett etter hvilke markører de har der for å tydeliggjøre konservatisme.

– Hva betyr det for Kristen-Norge at noen miljøer har slike reaksjoner?

– Det betyr at det er et marked for mer kristenkonservativ innretning.

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion