Religion

Mangler én million for å holde kirkene åpne neste år

STRØMKRISE: Kirkene i Kongsberg har økt strømbudsjettet fra 600.000 til 1,7 millioner i 2022. For å holde driften i 2023, trenger de statlig krisehjelp, forteller kirkeverge.

– Jeg har vanskelig for å tro at kirkelig fellesråd og kommunen finner en løsning selv, sier Bjørnar Kalbach Christensen.

Han er kirkeverge i Kongsberg kirkelige fellesråd, og peker på de ekstra driftsutgiftene kirkene i Kongsberg har grunnet økte strømpriser. Kongsberg kirkelige fellesråd drifter til sammen seks kirkebygg og to livssynsnøytrale seremonirom.

– Kongsberg kirke står alene for 25 prosent av utgiftene, sier Christensen.

Kirken er Norges største i antall sitteplasser, med 2400 plasser, og rommer Nord-Europas største barokkorgel fra 1762. Med de økte strømprisene kan situasjonen i kirken bli kritisk.

– Jeg håper at det offentlige kommer på banen med støtteordninger, sier sokneprest i Kongsberg og Jondalen menighet Reidar Aasbø.

Kommunens ansvar – sier staten

Både soknepresten og kirkevergen understreker at finansieringsmodellen til kirkelige fellesråd er politisk bestemt av Stortinget.

«Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt», står det i Lov om tros- og livssynssamfunn §14 fra 2020.

Man kan ikke bare stenge Nidarosdomen, Kongsberg kirke eller Oslo domkirke. Mest av alt på grunn av kulturhistoriske hensyn

—  Bjørnar Kalbach Christensen, kirkeverge i Kongsberg kirkelige fellesråd

Videre står det at den lokale driften finansieres av kommunen:

«Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger».

Kirkeverge i Kongsberg kirkelige fellesråd, Bjørnar Christensen.

Tviler på kommunens mulighet til å dekke utgiftene

Christensen og Aasbø tror imidlertid ikke at kommunen vil ha råd til å dekke de driftsinntektene som kommer neste år, med høye strømpriser og økte renteutgifter.

– Vi har ment at kommunene har fått tilstrekkelig med økonomiske midler til å dekke strømutgiftene, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Hun er godt kjent med strømkrisen som har rammet kirkene i Norge det siste året, og har sittet i møter med blant andre Kommunesektorens organisasjon (KS) og Arbeidgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA).

– Vi er tydelige på at kirken er et kommunalt ansvar. Kommunestyrene må vite at de har ansvar for kirkebyggene sine, samt det som gjelder drift og vedlikehold, sier Toppe, som mener at dette er et viktig prinsipp.

Kirkevergen: En formørket situasjon

Kongsberg kirkelige fellesråd står allerede med en gjeld på 43 millioner kroner. Dette grunnet investeringsutgifter knyttet til rehabilitering av Kongsberg kirke.

– Det formørker situasjonen. Vi får store, økte renteutgifter, sier Christensen.

For strømbudsjettet ut 2022, som i juli ble revidert fra 600.000 til 1,7 millioner kroner, dekker Kongsberg kirkelige fellesråd budsjettsprekken selv via fond. De har også justert ned temperaturen i alle kirkene.

– Vi har senket hviletemperatur til ti grader og aktivitetstemperatur til 18 grader. Det er ikke bare å redusere temperaturen mer i en kirke. Vi har unike instrumenter og inventar å ta vare på, sier Christensen.

Kirker landet rundt vil slite med strømregningene hvis det ikke kommer på plass en statlig støtteordning, mener han.

– Man kan ikke bare stenge Nidarosdomen, Kongsberg kirke eller Oslo domkirke. Mest av alt på grunn av kulturhistoriske hensyn.

Det har vært utfordrende for fellesrådene enkelte steder å få støtte fra kommunen

—  Kjersti Toppe, barne- og familieminister

Har ikke gjort prioriteringer ennå

Kirkevergen understreker at det er for tidlig å si noe om hvilke tiltak fellesrådet vil måtte gjøre, dersom de ikke får den finansieringen som er nødvendig. Dette bekrefter også soknepresten.

– Hvis vi må se oss nødt til å stenge noen av byggene deler av året, begynner det å gå direkte utover aktiviteten, sier Aasbø, og legger til at dette er et dilemma som de ennå ikke har diskutert.

– Det må bli en dialog mellom kirkelig fellesråd og menighetsrådene hvis vi kommer dit, sier han.

Forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp) sender et forslag til forskriftsendringer på høring. Målet er å gjøre livet enklere for strømkunder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Har anmodet kommunene om å ta ansvar

Stengte kirker er noe Kjersti Toppe vil unngå.

– Jeg har vært tydelig på at jeg ikke vil ha stengte kirker, sier hun.

Ministeren forstår frustrasjonen til kirkene. Hun legger vekt på nødvendigheten av åpne kirker etter pandemien og i en situasjon med mange flyktninger.

– Det har vært utfordrende for fellesrådene enkelte steder å få støtte fra kommunen om det at det er et kommunalt ansvar, sier hun.

Toppe sendte 25. mai brev til Norges kommuner, der hun anmodet dem om å legge til rette for en god dialog.

Vårt Land har vært i kontakt med Sissel Fredheim, som er kommunalsjef for økonomi i Kongsberg kommune. Hun sier at kommunen ikke kan kommentere neste års tilskudd før statsbudsjett og kommunalt budsjett er offentliggjort.

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion