Religion

Forstander deler ikke trossamfunnets tolkning av homofili i Toraen. – Uproblematisk

JØDEDOM: Forstander Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfund går på tvers av sin egen menighet når han sier at «seksualiteten er Guds gave, også for homofile». Rabbiner Joav Melchior ønsker ulike tolkninger av Toraen velkommen.

– Den tradisjonelle tolkningen av Toraen er streng, men vi har en generell regel om at vi er mangfoldige og at alle er velkomne, sier Joav Melchior.

Han er rabbiner i Det mosaiske trossamfund (DMT) i Oslo, en ortodoks jødisk menighet med omtrent 750 medlemmer. To menn eller to kvinner vil ikke kunne gifte seg i synagogen, ifølge den tradisjonelle tolkningen. Melchior forteller at Toraen forbyr seksuell handling mellom to menn, og at dette er et tydelig forbud i deres tro.

Det hindrer ikke medlemmer i å uttrykke ulike meninger.

Forrige uke publiserte nettsiden til avisen Utrop en kronikk av Ervin Kohn, forstander i DMT, med tittelen «Seksualiteten er Guds gave til menneskene, det gjelder også for homofile, ifølge jødisk tro».

I debattprogrammet Dagsnytt 18 på NRK utdypet Kohn poengene sine:

– Skal homofile frarøves Guds gave, seksualiteten? Dette høres umusikalsk ut, sa Kohn.

Videre fortalte han at han har kommet fram til en alternativ forståelse av Tredje Mosebok 18,22, hvor står det skrevet «Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne». Slik Kohn leser teksten, retter den seg mot heterofile menn. Dermed er det kun heterofile menn som forbys å ha sex med andre menn, mener han.

Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn (DMT)

– Viktig at vi er tolerante

Selv om Melchior erkjenner at Kohns uttalelse strider med et ortodoks tradisjonelt syn, ønsker han meningen hans velkommen. Det er et viktig prinsipp for menigheten, forteller han.

– Han er en viktig stemme og en del av vår samtale i menigheten. Vi, som menighet, prøver å utfordre hverandre på hvordan det er viktig at man kan være jøder på hver sin måte.

Selv om grunnsynet deres er tydelig, er det viktig for rabbineren at de viser toleranse i trossamfunnet.

– Regelen om homofili er ikke noe vi skal stemple andre med. Homofile skal føle seg trygge med å vise sin identitet og sin tilhørighet. Om de holder hånd går det helt fint. Hva folk gjør på soverommet, har jeg ingenting med, sier han.

I jødisk tradisjon dyrker vi spørsmålene, og er skeptiske til svar

—  Ervin Kohn

Utfordrer ikke ekteskapet

Ervin Kohn ser ingen problem med at han gir uttrykk for en annen tolkning enn trossamfunnet han er forstander i. Han forteller at det er normalt i jødiske samfunn å ha ulike tolkninger og ulike syn.

– Enighet ser vi på med stor skepsis, sier han, og legger til:

– I jødisk tradisjon dyrker vi spørsmålene, og er skeptiske til svar.

– En ting er å tolke Bibelen annerledes, men vil du også jobbe for at to av samme kjønn kan gifte seg i synagogen?

Nei, jeg er ikke der. Jeg er mest opptatt av å tolke hva det er Gud har ment i det vi mener er Guds ord.

Synet på homofili har to dimensjoner, sier Kohn. Det ene dreier seg om det som står skrevet i Toraen og hvordan den leses.

– En annen ting er hvordan vi forholder oss til homofile mennesker. Her synes jeg vi skal ha en inkluderende holdning, sier han.

Synagogen i Oslo fyller 100 år.

– For mange homofile vil nettopp muligheten til å gifte seg være et uttrykk for at man er inkludert, så hvorfor ikke utfordre ekteskapets grenser?

– I vår tradisjon er ekteskapet en ramme rundt familien, og den rammen dreier seg om mann og kvinne. Utgangspunktet mitt er normativ jødedom, og den beveger seg med små skritt. Samtidig ønsker jeg at spørsmålene jeg stiller skal bidra til at jødiske homofile får det lettere i samfunnene der de lever. Det er ikke alle som er like inkluderende og åpne som samfunnet vårt, sier han.

– Vi har en tradisjon som helliggjør diskusjonen

Selv om Kohns tolkning av Toraen ikke er i tråd med en tradisjonell tolkning, mener Melchior at han ikke kan pålegge han en måte å lese Toraen på.

– Jeg synes ikke det er problematisk at han tolker det på sin måte. Vi har en tradisjon som helliggjør diskusjonen.

Melchior mener også at seksualiteten er en gave fra Gud.

– Seksualiteten skaper mange emosjoner, følelser og lyster. Når seksualitet får plass i riktige rammer, hjelper det oss mennesker for å bygge familie, styrke kjærligheten og for å få nyte de gode nytelser i skapningen. Utenfor ansvarlige rammer kan seksualitet føre til farlige og ødeleggelsene steder, sier han.

Siden homofili er et såpass dagsaktuelt tema, dukket spørsmålene alltid opp da vi var på skolebesøk

—  Dana Odinsen Golan, tidligere jødisk veiviser

På skolebesøk, dukker homofili alltid opp

Dana Odinsen Golan (21) er medlem i DMT, og jobbet som såkalt jødisk veiviser i fjor. Det innebærer å besøke alle landets skoler for å snakke om hvordan det er å være jøde i dag.

Bilder av Dana Odinsen Golan tatt ved Stensparken i Oslo.

– Siden homofili er et såpass dagsaktuelt tema, dukket spørsmålene alltid opp da vi var på skolebesøk, sier hun.

På ett år var hun og makkerne innom i overkant av 200 klasser. Ved nesten hvert besøk, fikk de spørsmål om hvordan jøder forholder seg til homofili. Her fortalte hun at det i jødisk tradisjon er helt lov å være homofil, men at man skal ikke utføre homofile handlinger.

– Dette er hva menigheten står for. Men som med flere regler er det ikke slik at du følger alle regler, og heller ikke alle har de samme meningene, sier hun.

Selv er hun uenig med grunnsynet menigheten har. Samtidig er det noe hun respekterer. Som medlem i menigheten vil homofile være like akseptert og involvert i menigheten som alle andre, forteller hun.

– De har like mye rett til for eksempel å være i styret og være leder på sommerleir, sier Golan, som presiserer at dette gjelder i Norge.

Skiller mellom tro og mening

For Golan er nettopp hensikten til jødiske veivisere å mangfoldiggjøre og nyansere hva det vil si å være jøde.

– Det er like mange meninger om dette blant jøder som i den generelle befolkningen.

Hun mener det er viktig å vise at jøder forholder seg ulikt til reglene.

– På samme måte som at det står i Toraen at du ikke skal blande kjøtt og melk, er det flere som ikke følger denne regelen.

Les mer om mer disse temaene:

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion