Religion

Paven utnevner kvinner til viktig maktposisjon

HISTORISK: For første gang får kvinner ei hånd på rattet når nye biskoper skal utnevnes. Onsdag kunngjorde Pave Frans at tre kvinner har fått plass i den mektige Bispekongregasjonen i Den katolske kirkes sentrale forvaltning.

For første gang i Den katolske kirkens historie får kvinner nå innflytelse over hvem som blir biskoper i Den katolske kirke. I ei kunngjøring fra Den hellige stols pressekontor kommer det fram at tre kvinner utnevnes til Kongregasjonen for biskopene. Kongregasjonen regnes som en av de mektigste departementene i Den romerske kurie, som er Den katolske kirkes sentrale forvaltning.

Kongregasjonen er særlig innflytelsesrik ettersom den innstiller på kandidater til ledige bispeseter og har ansvaret for opprettelsen av nye bispedømmer. På den måten har organet svært stor makt over kirkas fremtidige utvikling.

Bispekongregasjonen har aldri tidligere hatt kvinnelige medlemmer. Med de nye utnevnelsene følger pave Frans opp utspillet han kom med i forrige uke, da han i et intervju med Reuters ga uttrykk for at han ønsket flere kvinner inn i kirkas ledelse.

– Jeg er åpen for å gi kvinner en mulighet, sa paven til nyhetsbyrået.

?

Første lekkvinne

Blant de tre utnevnte kvinnene er fransiskanersøsteren Raffaella Petrini, som allerede regnes som «Vatikanets mektigste kvinne» etter at hun i fjor ble utnevnt til generalsekretær for kommisjonen som styrer Vatikanstaten.

Hun ble da det første kvinnen i en ledende stilling i Den romerske kurie. Søster Petrini er født i Roma og er professor ved Det pavelige universitet Sankt Thomas Aquinas.

Petrini får selskap av den franske salesianersøsteren Yvonne Reungoat og argentinske Maria Lia Zervino.

Reungoat er tidligere generalsuperior for ordenen Døtre av Maria, De kristnes hjelp og medlem av Kongregasjonen for ordenslivet.

Zervino er i dag president i Verdensunionen av katolske kvinneorganisasjoner og blir den første lekkvinnen noensinne til å ta plass i en kongregasjon i Den romerske kurie.

Ingen kvinnelige prefekter

Den romerske kurie fikk i mars i år ny «grunnlov», eller apostolisk konstitusjon, og denne trådte i kraft i juni. Det var da en kulminasjon av ni års arbeid med å utarbeide ny konstitusjon for kurien.

Den nye loven tillater enhver døpt katolikk å lede de fleste av kuriens departementer, og åpnet med det opp for at også kvinner kan utnevnes til flere sentrale topposisjoner.

Det gjenstår fortsatt å se om paven vil benytte den nye konstitusjonen til å utnevne en kvinnelig leder, eller prefekt, for en kongregasjon i Den romerske kurie.

---

Den romerske kurie

  • I tillegg til å administrere Den katolske kirke fungerer kurien også som Vatikanstatens statsforvaltning.
  • Består av fem hovedenheter: Statssekretariatet, de ni kongregasjonene, tre tribunaler, fem pavelige råd og kuriens økonomiforvaltning.
  • Paven leder også de rådgivende organene Kardinalkonsistoriet, som innkalles ved behov og består av kirkas kardinaler og Bispesynoden, som normalt sammentrer hvert tredje år. Disse organene står direkte under paven, og er ikke en del av kuriens administrasjonsområde.

---

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion