Religion

Utsetter valg av styreleder: – Spenningsnivået er fremdeles relativt høyt

MISJONSSAMBANDET: Misjonssambandets hovedstyre trenger mer tid på å konstituere styret. Avgjørelsen utsettes til september. – Uvanlig, sier tidligere hovedstyreleder.

Det har vært knyttet stor spenning til hvem som får rollen som hovedstyreleder i Misjonssambandet. Under generalforsamlingen lørdag ble det kjent at avgjørelsen utsettes.

I en pressemelding skriver de:

– Hovedstyret har konkludert med at det var nødvendig å bruke mer tid på denne prosessen enn den som var til rådighet under årets generalforsamling. Selv om det ikke er ideelt, ble det enighet om at beste løsning er å vente med å konstituere styret med formann og nestformann inntil vi kan samles fysisk til møte 9. og 10. september, sier fungerende generalsekretær Birger Helland.

Frem til møtet i september vil Raymond Bjuland fortsette som hovedstyreleder, også kalt formann, og Håvard Måseide vil fortsette som nestformann.

I en tekstmelding til Vårt Land skriver Bjuland at han ikke vil kommentere utover det som står i pressemeldingen.

GF NLM Torsdag

Uvanlig

Torsdag valgte Misjonssambandets generalforsamling nye medlemmer til hovedstyret. Styret konstituerer seg selv, noe som innebærer at de selv bestemmer hvem som får rollen som formann og nestformann. Samtaler ble holdt på torsdag og fredag, men der kom man ikke til en endelig enighet.

Lars Gaute Jøssang, tidligere hovedstyreleder, forteller at hovedstyret vanligvis konstituerer seg selv samme dag som hovedstyret blir valgt og offentliggjør nyheten samme dag.

– At man skyver det til neste hovedstyremøte er veldig uvanlig. Jeg tror ikke det har skjedd før.

– Hva kan være grunnen til at det blir utsatt?

– I den tida vi har bak oss har det vært spenninger. Dette sier noe om at spenningsnivået fremdeles er relativt høyt, sier Jøssang.

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

 • Også kalt NLM eller Misjonssambandet.
 • Ble dannet i 1891.
 • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
 • Høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den består av representanter (delegater) fra misjonsforeninger og lag som er registrerte i organisasjonen, i tillegg til medlemmane i hovedstyret.
 • Mellom generalforsamlingene blir Misjonssambandet ledet av et hovedstyre. Hovedstyret består av sju valgte medlemmer og en fast møtende vara.

---

Kritikk og mistillitsforslag

Bjuland, slik som de øvrige medlemmene i hovedstyret, blir valgt inn for en seksårsperiode. Han har allerede sittet i tre år. I løpet av Misjonssambandets generalforsamling 5.-10. juli har flere delegater kritisert Raymond Bjulands lederskap, og enkelte har tatt til orde for at organisasjonen hadde hatt godt av å få en ny leder. Andre delegater har forsvart ham.

Det stod imidlertid ikke på dagsorden under årets generalforsamling å stemme over Bjulands plass i hovedstyret, da han har tre år igjen av perioden sin. Men da det på torsdag skulle velges inn tre nye kandidater til hovedstyret, ble det fremmet et mistillitsforslag som gikk ut på å fristille alle medlemmene av hovedstyret. Dette ble nedstemt.

Bjuland har i løpet av generalforsamlingen vært åpen om at han kunne tenkt seg å fortsette som leder.

Tidligere hovedstyreleder i Misjonssambandet Vegard Svendsen.

Vegard Svendsen var hovedstyreleder fra år 2000 til 2009. Han tror det er en klok avgjørelse å utsette valget.

– Under generalforsamlingen har det vært debatt knyttet til hovedstyrets forvaltning. Nå kan de få dette på avstand, senke skuldrene og snakke med Gud og hverandre. Så tror jeg løsningen blir god til slutt.

Han tror det særlig er valget av hovedstyreleder som har blitt diskutert i det nyvalgte styret.

– Hvilke utfall kan man se for seg når hovedstyret møtes i september?

– Det er vanskelig å si. Et alternativ kan være at man velger en kompromisskandidat som leder, en som ikke har med seg så mye bagasje fra tidligere. Samtidig tror jeg det er krevende for de som er nye i styret å ta på seg et sånt verv.


Raymond Bjuland, formann i Misjonssambandets hovedstyre, her fra hjemmet hans på Nærbø utenfor Bryne i Rogaland


Misjonssambandet, NLM, Norsk Luthersk Misjonssamband

Uenighet med administrasjon

Raymond Bjulands tre første år som hovedstyreleder har vært preget av en rekke varslingssaker, uro, og ikke minst, den omstridte avgangen til generalsekretær Øyvind Åsland. Da det i mai ble kjent at Åsland brått går av som generalsekretær etter 12 år, uttalte Åsland at han «har opplevd et krevende samarbeidsforhold med hovedstyret i den senere tid».

Forklaringen på hans brå avgang har både Åsland og Misjonssambandets hovedstyre vært ordknappe om. De har nemlig undertegnet en sluttavtale som inneholder en taushetsklausul som legger føringer på hva partene kan uttale seg om.

Da nyheten om avgangen ble kjent, fikk hovedstyret kritikk fra flere i organisasjonens administrasjon, deriblant informasjonsleder Espen Ottosen og økonomileder Øystein Frøysa. Frøysa sa opp stillingen sin som følge av generalsekretærens avgang.

– Har oppstått fløyer

I Misjonssambandet er generalforsamlingen, som møtes vært tredje år, organet med størst myndighet. Mellom generalforsamlingene er det hovedstyret som leder Misjonssambandets arbeid.

Administrasjonen, som ledes av en generalsekretær, er i prinsippet underlagt hovedstyret, forteller Jøssang. Men hvordan hovedstyrelederen har utøvd rollen sin har variert gjennom historien, sier han.

– Hva står på spill når man nå skal velge hovedstyreleder og nestleder?

– På generelt grunnlag, med spenningene som har vært, så har det blitt ulike fløyer i organisasjonen. Noen mener ledelsen ikke har gjort en god nok jobb med å ta tak i varslinger og utarbeide varslingsrutiner, andre mener de har håndtert det godt, sier Jøssang.

Han tror mange i organisasjonen har meninger om hvem som bør være formann.

– Når man skyver på valget, er det ikke vanskelig å se for seg at det blir mye lobbyvirksomhet.

Han forteller at Misjonssambandet alltid har vært en organisasjon med sterke meningsgrupper.

– Det er ikke noe nytt at det er spenninger. Men det er nytt at de har blitt så sterke og synlige som nå.

---

Nyvalgt hovedstyre i Misjonssambandet

 • Paul Reidar Odeh (ny)
 • Håvard Måseide (nestformann)
 • Lars Stensland
 • Robert Mulelid
 • Raymond Bjuland (formann)
 • Knut Espeland (ny)
 • Gunnar Bråthen (ny)

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion