Religion

KFUK-KFUM legger navnesaken på is

NAVNEDEBATT: På landsmøtet i 2023 skulle debatten knyttet til organisasjonens navn tas opp. Nå har Forbundsstyret derimot valgt å konsentrere seg om på andre saker.

Om organisasjonen KFUK-KFUM Norge skal bytte navn eller ikke har vært oppe til diskusjon helt siden 2013. I mai i år la en arbeidsgruppe satt ned av Forbundsstyret frem en rapport hvor de anbefaler organisasjonen å bytte navn.

Forbundsstyret landet likevel på at navnesaken ikke skal tas opp på organisasjonens landsmøte neste år.

– Vi anerkjenner ulempene knyttet til navnet, men organisasjonen er så godt kjent at vi ikke anser navnedebatten som en sak av kritisk betydning.

Det sier styreleder i ungdomsorganisasjonen Gyrid Anne Mangersnes til Vårt Land.

Hun legger til at fokuset fremover heller vil være på arbeid knyttet til å styrke organisasjonens identitet, tilhørighet og demokratiutvikling.

– Vår viktigste oppgave nå vil bli å samle laget, og å pakke inn disse prosessene i en navnesak vil gi feil fokus for organisasjonen, sier styrelederen.

Nyheten ble først omtalt av Dagen.

Religion og kjønn

KFUK-KFUM står for Kristelig Forening for Unge Kvinner – Kristelig Forening for Unge Menn. Det har blitt diskutert hvorvidt «kristelig» fortsatt hører hjemme i navnet.

I tillegg har bokstavene K og M på slutten av forkortelsene vært oppe til diskusjon. Arbeidsgruppen påpeker at bokstavene kan være problematiske.

«Det å ha et navn som nevner kjønn kan ha en ekskluderende effekt på dem som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne. KFUK-KFUM ønsker å være en organisasjon for alle, og da er det uheldig å ha et navn som sier at organisasjonen er for kvinner og menn».

Selv om vi velger å ikke fremme navnesaken for landsmøtet i 2023, ser vi likevel stor verdi i de prosessene vi har hatt så langt. Det er ikke bortkastet arbeid

—  Gyrid Anne Mangersnes, styreleder i KFUK-KFUM

Styreleder Mangersnes tror ikke navnet de har nå er av kritisk betydning for hvordan organisasjonen jobber for mangfold.

– Det som er viktig for oss er det arbeidet som blir gjort hver dag og hver uke. Vi treffer barn og unge og det er i møte med dem det er viktig å jobbe for inkludering og mangfold, sier hun.

400 innspill

På landsmøtet til KFUK-KFUM i 2013 ble organisasjonens navn drøftet, og i 2019 ble det igjen vurdert om navnesaken skulle behandles. I fjor ble flere prosesser startet opp i forbindelse med navnesaken, både en kjennskapsunderøkslese og en innspillsmulighet.

– Det kom inn godt over 400 innspill, hvor mange ulike sider ved de spørsmålene som ble stilt ble belyst. Etter innspillsrunden så vi at det var ganske stor enighet om at vi har et navn med en del ulemper, sier Mangersnes.

I januar i år ble det satt ned en arbeidsgruppe med bred kompetansebakgrunn som skulle utarbeide en rapport for veien videre i navnesaken.

– Selv om vi velger å ikke fremme navnesaken for landsmøtet i 2023, ser vi likevel stor verdi i de prosessene vi har hatt så langt. Det er ikke bortkastet arbeid, sier Mangersnes.

Hun peker på at arbeidsgruppens rapport også peker på et handlingsrom innenfor det allerede eksisterende merkevarenavnet.

– Rapporten peker på hvordan vi kan bruke organisasjonens navn på nye og bedre måter enn det vi har klart frem til i dag.

Rapporten har ifølge styrelederen startet nye tanker knyttet til navnesaken i organisasjonen.

---

KFUK-KFUM Norge

  • KFUK-KFUM Norge er en av Norges største barne- og ungdomsorganisasjoner og har rundt 17.000 medlemmer (2020) i mer enn 500 forskjellige grupper.
  • Organisasjonen er en del av verdens største kvinneorganisasjon (YWCA) og verdens største ungdomsbevegelse (YMCA).
  • De organiserer en rekke ungdomsforeninger og -aktiviteter innen Den norske kirke, blant annet speidere (Norges KFUK-KFUM-speidere), førskolearbeid, ungdomsklubber, Ten Sing, idrettsarbeid, arbeid for voksne, misjon og bistandsarbeid.
  • Norges KFUK-KFUM eier blant annet en rekke forsamlingshus og fem folkehøyskoler. Foreningen har også eierinteresser i hoteller, ungdomshjem, kafeteriaer og leirsteder.

Kilde: KFUK-KFUM og snl.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion