Religion

KFUK-KFUM vurderer om «kristelig» hører hjemme i navnet

NAVNEENDRING: En arbeidsgruppe har kommet med råd til navneprosessen i KFUK-KFUM. En av diskusjonene har vært om ordet «kristelig» fremdeles har en plass i organisasjonsnavnet i 2022 – eller om det kan skremme vekk folk.

Det noe kronglete organisasjonsnavnet KFUK-KFUM Norge har vært oppe til diskusjon flere ganger tidligere, blant annet på organisasjonens landsmøte i 2013 og 2014, utan at det har endt i en navneendring.

Men nå har en arbeidsgruppe levert en rapport om navnet, der de anbefaler ungdomsorganisasjonen å ta steget og bytte navn.

De har imidlertid ikke landet på ett samlet navneforslag.

Dagens KFUK-KFUM-logo.

Gruppen har redegjort for flere aspekter ved et eventuelt nytt navn. Blant annet har de diskutert hvorvidt den første K-en, altså kristelig, «har noen plass i navnet i 2022»:

«Når man ser størst vekst på de livssynsåpne arenaene, kan kanskje den første K-en skremme folk bort hvis de vet hva den betyr. Det kan også oppleves helt irrelevant og dermed ikke trenge å være en del av navnet», står det i rapporten.

Gruppen lander likevel på at det å profilere seg som en kristen barne- og ungdomsorganisasjon, trolig er en større styrke enn et hinder. Det begrunner de blant annet med at det vil knytte dem tydeligere opp mot Den norske kirke, som de har et tett samarbeid med. De trekker også frem at det kan virke «åpnende å være tydelig på verdigrunnlaget sitt allerede i navnet.»

Ikke alle identifiserer seg som mann eller kvinne

Men det er flere bokstaver som vekker diskusjon. KFUK-KFUM står for Kristelig Forening Unge Kvinner - Kristelig Forening for Unge Menn. Dette påpeker arbeidsgruppen at kan oppleves problematisk.

«Det å ha et navn som nevner kjønn kan ha en ekskluderende effekt på dem som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne. KFUK-KFUM ønsker å være en organisasjon for alle, og da er det uheldig å ha et navn som sier at organisasjonen er for kvinner og menn.»

Det har flere ganger blitt tatt til orde for å kalle organisasjonen KFUM, og la M-en stå for mennesker, men arbeidsgruppen påpeker at det vil være en kommunikasjonsutfordring å redefinere M-en, siden den før har stått for menn.

Arbeidsgruppen fremholder som sin viktigste anbefaling at et eventuelt navneskifte vil trenge en bred og inkluderende prosess, det er noe forbundsstyret tar på alvor

—  Sven Larsen

---

KFUK-KFUM Norge

 • KFUK-KFUM Norge er en av Norges største barne- og ungdomsorganisasjoner og har rundt 17.000 medlemmer (2020) i mer enn 500 forskjellige grupper.
 • Organisasjonen er en del av verdens største kvinneorganisasjon (YWCA) og verdens største ungdomsbevegelse (YMCA).
 • De organiserer en rekke ungdomsforeninger og -aktiviteter innen Den norske kirke, blant annet speidere (Norges KFUK-KFUM-speidere), førskolearbeid, ungdomsklubber, Ten Sing, idrettsarbeid, arbeid for voksne, misjon og bistandsarbeid.
 • Norges KFUK-KFUM eier blant annet en rekke forsamlingshus og fem folkehøyskoler. Foreningen har også eierinteresser i hoteller, ungdomshjem, kafeteriaer og leirsteder.

Kilde: KFUK-KFUM og snl.no

---

Kjente og mindre kjente problemstillinger

Sven Larsen, fungerende styreleder i KFUK-KFUM Norge, har sett den ferdige rapporten og sier i en pressemelding at forbundsstyret ser frem til å gå grundig inn i den før de vedtar hvordan saken skal behandles videre.

Sven Larsen, fungerende forbundsstyreleder, KFUK-KFUM

– Arbeidsgruppa har gitt oss et viktig grunnlag for videre diskusjon. De belyser både kjente og mindre kjente problemstillinger.

I rapporten blir det videre anbefalt å involvere medlemmer i saken frem mot landsmøtet, gjennom enten en høringsrunde eller flere arbeidsseminarer. Det legger fungerende styreleder Larsen merke til.

– Arbeidsgruppen fremholder som sin viktigste anbefaling at et eventuelt navneskifte vil trenge en bred og inkluderende prosess, det er noe forbundsstyret tar på alvor.

Trias, Credo eller KFU?

Gruppa kommer ikke med en enkelt anbefaling for hva organisasjonen burde hete, men drar frem tre kategorier med navn de synes er spennende. Eksempler på hva disse kan være:

 • Noe med trekant/triangel
  • Tria, Trias, Trigon
 • Verdiord – noe som sier noe om hva vi står for
  • Tro, Credo
 • Forenklinger/forkortelser
  • KFU (Kristen forening for unge), KUF (Kristen ungdomsforening), UKF (Unges kristne forening), Y (Uten videre betydning på norsk, men representerer Young i YWCA/YMCA)

Logoen til KFUK-KFUM er en trekant, der de de tre sidene står for menneskets ånd, sjel og kropp.

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion