Religion

Ansatte i Norge Idag i åpent brev: Støtter Bjarte Ystebø

AVISSTRID: I et halvt år har Norge Idags grunnlegger og sjefredaktør Finn Jarle Sæle med familie vært i konflikt med «kronprins» Bjarte Ystebø.

– Ystebø er rett mann, sier Norge Idags ansatte.

I et åpent brev som ble offentliggjort mandag kveld, gir ti ansatte sin fulle støtte til assisterende redaktør Bjarte Ystebø.

Striden handler om hvem som skal ha kontrollen med den kristne ukeavisa i Bergen. Oppfatningen har vært at Sæle skulle gå av når han passerte 75 år.

Avslo «gullkantet avtale»

Sæle, som grunnla avisa i 1999 og har vært sjefredaktør siden starten. Han rundet 75-årsmerket nylig, og tilsynelatende ville han da overlate tømmene til Bjarte Ystebø som i 23 år har vært Sæles lojale nestkommanderende.

Sæle sa for et par uker siden til avisa Dagen at Ystebø var blitt tilbudt sjefredaktørjobben og hadde fått «en gullkantet avtale», men at han hadde avslått tilbudet.

Begrunnelsen fra Ystebø skal være at han ikke fikk det fulle ansvaret for avisa slik han mente det var avtalt, men at han i stedet skulle ha Sæle ved siden av seg som daglig leder.

En slik todelt ledelsesmodell var ikke Ystebø villig til å gå inn på.

Aksjeutvidelse

Striden rundt hvem som skal styre avisa, har pågått siden nyttår. På Norge Idags generalforsamling, som finner sted 29. juni, vil det bli stemt over et forslag om aksjeutvidelse, en såkalt emisjon. Dette skal ifølge Sæle bidra til å styrke avisøkonomien.

Ifølge artikler i Dagen, som har fulgt striden tett, vil sjefredaktør Sæle og hans familie gjennom emisjonen sikre seg kontrollen over avisa.

«Kronprins» Ystebø motsetter seg dette, og begge parter forsøker å samle tilstrekkelig med fullmakter fra større og mindre aksjeeiere foran avstemningen.

Mens striden har pågått, har styret innsatt tre nye redaktører ved Sæles side, kona Anita Apelthun Sæle som politisk redaktør, svigerinnen Margit Apelthun som produktredaktør og Trine Overå Hansen i en stilling som såkalt «sideordnet sjefredaktør» sammen med Sæle.

Trosser familien

Mandag kveld kom ti ansatte, som hittil har vært tause, med et åpent brev «til Norge Idags aksjonærer og venner» der de gir Ystebø sin fulle støtte i kampen om kontrollen over avisa.

Tor-Bjørn Nordgaard er nyhetsleder og nettredaktør i Norge Idag. Sammen med ni andre medarbeidere i redaksjonen samt i avisas administrasjon og salgsavdeling, har han signert uttalelsen. De trosser dermed familien Sæle, og brevet støttes av alle ansatte utenom Sæles familie og Trine Overå Hansen.

Skulder ved skulder

I brevet, som Kristelig Pressekontor har fått tilgang til, sier de blant annet: «Gjennom mediedekningen av konflikten i Norge IDAG, kan det ha blitt skapt et bilde av at Bjarte Ystebø står alene. Det gjør han ikke. Vi står skulder ved skulder med ham.»

Underskriverne utgjør det de kaller «hele kjernen i den faste staben i Norge IDAG.»

Underskriverne sier de sørger over situasjonen etter at Sæle sist vinter «bestemte seg for ikke å gjennomføre planen om et reelt redaktørskifte denne sommeren, en plan det lenge hadde vært en tydelig avtale om mellom ham og Bjarte Ystebø».

De mener Ystebø ble tilbudt sjefredaktørtittelen, men ikke myndigheten «verken over avisen eller driften. (...) Sæle ville fortsatt være sjef, etter fylte 75 år. Vi forstår at Bjarte takket nei til tilbudet, som var et annet enn vi alle hadde forventet at han skulle få.»

Brevskriverne mener familien Sæle har tatt grep for å sikre seg kontroll over avisen «ved å legge til rette for en emisjon.» og: «Vi setter stor pris på at Bjarte valgte å kjempe for at avisen ikke skal komme under kontroll av noen få aksjonærer, men at den skal forbli hele kristenfolkets avis, slik den har vært siden starten.»

Samtidig uttrykker de en takk overfor Sæle som de kaller «en unik plogspiss da visjonen om Norge IDAG ble født i 1999 – og for hvordan han i alle disse årene har stått rakrygget for kompromissløs verdikamp og frimodig bibeltroskap.»

De ti beklager at det ikke ble laget «en ryddig overgangsavtale» og er lei seg for maktkampen som foregår.

«Styrets respons da de fikk kjennskap til at avisens ansatte står på Bjartes side, var å spontant opprette fire nye lederstillinger og i samme styremøte vedta å gi tre av dem til sjefredaktørens kone, sønn og svigerinne. Både før og etter dette har styret avslått å møte en representant for oss ansatte til dialog.», står det i brevet.

Underskriverne viser til et brev til aksjonærene der sjefredaktøren og styrelederen sier de «arbeider iherdig for forsoning».

«Det har ikke vi sett noe til. Vi har ikke opplevd at det har vært noen åpning for dialog med styret eller sjefredaktøren, og langt mindre at det er gjort noe forsøk på forsoning fra deres side», skriver de ti som ber avisens aksjonærer støtte Ystebø på generalforsamlingen.

– Eneste aktuelle

– Vi ansatte er ikke i tvil om at Bjarte Ystebø er rett mann til å lede avisa på den neste stafettetappen. Han har vært lojal i 23 år, og han har integritet og karakter. Han er også den som de facto har ledet Norge Idag de senere årene, sier nyhetsleder og nettredaktør Tor-Bjørn Nordgaard til Kristelig Pressekontor.

Han sier alle i staben har sett på Ystebø som den eneste aktuelle arvtageren.

– Det er derfor over vår begripelse hvorfor han nå plutselig ikke kan anses å være klar for å overta, sier Nordgaard.

– Hva ønsker dere å oppnå med støtteerklæringen?

– Det sitter langt inne for oss å kommentere uenigheten offentlig, og vi hadde ikke ønske om at det skulle bli sånn, men når den sittende ledelsen har valgt å ta konflikten ut i det åpne rom, ønsker vi å være med å opplyse samtalen litt. Vi ønsker å betrygge aksjonærene om at de kan vise tillit til Bjarte Ystebø på generalforsamlingen og vi ønsker generelt å be alle avisas venner om forbønn for at Norge Idag skal komme godt gjennom dette, sier Nordgaard.

Hverken styreleder Johannes Kringlebotten i Kristen Media-allianse Drift AS eller sjefredaktør Sæle besvarte KPKs henvendelser innen oppgitt frist mandag kveld.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion