Religion

Den europeiske menneskerettsdomstolen: Russlands forbud mot Jehovas vitner er lovstridig

TROSFRIHET: Russland må droppe forbudet mot Jehovas vitner, erklærer Den europeiske menneskerettsdomstolen i en fersk dom. – En symbolsk viktig dom, men får trolig ingen praktiske konsekvenser i overskuelig framtid, mener Den norske Helsingforskomité.

«En svært viktig dom». Det skriver Jehovas vitner på nettsiden sin om en fersk dom som ble avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg på tirsdag.

I dommen erklærer EMD at Russland har brutt en rekke menneskerettigheter, blant annet religionsfriheten. Domstolen pålegger landet å droppe sitt forbud mot Jehovas vitner, løslate de 91 medlemmene av trossamfunnet som i dag sitter i russiske fengsler, samt avslutte alle pågående straffesaker mot Jehovas vitner.

I tillegg må de la trossamfunnets medlemmer få tilbake alle konfiskerte eiendommer, eller gi dem tilstrekkelig kompensasjon. Videre pålegges russerne å betale 63,6 millioner dollar i erstatning, hovedsakelig for beslaglagt eiendom.

Dommen slår dessuten fast at det er ulovlig for Russland å forby trossamfunnets skrifter og nettsteder, skriver The Washington Times.

Inna Sangadzhieva. Den norske Helsingforskomité

Forbudt siden 2017

Siden 2017 har Jehovas vitner vært forbudt i Russland. En høyesterettsdom slo da fast at trossamfunnet er en ekstremistisk organisasjon. Jehovas vitners aktivitet skulle derfor bannlyses over hele landet og eiendommene deres skulle inndras av staten.

Det er anslått at Jehovas vitner har 175.000 medlemmer i Russland.

Ifølge EMD-dommen har 559 Jehovas vitner blitt tiltalt for angivelig å ha organisert, deltatt i eller finansiert aktiviteten til en «ekstremistisk» organisasjon i Russland. 133 personer har blitt dømt. Minst 255 Jehovas vitner har blitt varetektsfengslet eller satt i husarrest.Mer enn 1.547 hjem til Jehovas vitner har blitt ransaket av politiet, viser tall fra september 2021

Det går ikke fram hvor langt tilbake i tid tallene strekker seg.

«Jehovas vitner verden over er svært glad for å høre om denne omfattende dommen mot Russland. Domstolen stadfestet at Jehovas vitner er lovlydige borgere som, på grunn av religiøs diskriminering, er blitt ulovlig forfulgt og fengslet i Russland», skriver styreleder Jørgen Pedersen i Jehovas vitner til Vårt Land, og legger til:

«Vi håper Russland vil følge domstolens veiledning om å stanse den nasjonale forfølgelsen av Jehovas vitner, og løslate alle de 91 vitnene som for tiden er fengslet.»

– Kjempeviktig signal

Fungerende fagsjef i Den norske Helsingforskomité, Inna Sangadzhieva, har lest dommen fra EMD.

– Umiddelbart vil jeg si at den er et viktig gjennomslag for Jehovas vitner i Russland, sier hun.

Dommen får imidlertid ingen praktiske konsekvenser i overskuelig framtid, tror hun. Samme dag som dommen ble avsagt, besluttet nemlig det russiske parlamentet at Russland ikke lengre skal følge opp rettskravene fra EMD.

– Dermed kommer de nok ikke til å utbetale pengesummen de er dømt til å betale, hverken i denne eller andre saker. Og dommene i russisk rett vil nok bli opprettholdt.

Til tross for at EMD-dommen trolig ikke får noen praktiske konsekvenser for de berørte, er den likevel viktig, mener den fungerende fagsjefen i Den norske Helsingforskomité.

– I dette tilfellet har medlemmer av Jehovas vitner prøvd sin sak i russiske rettsinstanser og etterpå klaget til internasjonale instanser – og fått rett. For dem og andre russiske borgere er dette et kjempeviktig signal. Selv om Russland ikke kommer til å følge opp dommen, så er deres rettigheter blitt anerkjent, sier Sangadzhieva.

Hun tror også at dommen kan bli en veiviser for russerne når landet må gjennom et rettsoppgjør etter krigen mot Ukraina og den russiske nasjonen skal bygges opp igjen.

– For sivilsamfunnet gir dommen håp om at religionsfrihet på sikt er en rettighet som kan oppfylles i Russland.

Selv om Russland ikke kommer til å følge opp dommen, så er deres rettigheter blitt anerkjent

—  Inna Sangadzhieva, fungerende fagsjef i Den norske Helsingforskomité,
Patricia Kaatee er politisk rådgjevar i Amnesty International i Noreg.

– Uakseptabelt

I Amnesty har de i flere år aksjonert for medlemmer av Jehovas vitner som er tiltalt og dømt i Russland.

– Fra vårt perspektiv har det hele tiden vært klart at det er helt uakseptabel å fengsle folk for sin tro. Det trenger man ikke en dom fra EMD for å fastslå, sier Amnestys politiske rådgiver Patrica Kaatee.

Hun tror det er lite sannsynlig at Russland nå vil bry seg om en domsavsigelse i EMD.

– Det har de nemlig ikke gjort ved tidligere anledninger, sier hun.

Kaatee forteller at Russland har mange dommer fra EMD mot seg, og at de tidligere har pleid å følge opp dommer om menneskerettighetsbrudd ved å utbetale kompensasjon til motparten.

– Men som regel pålegger også dommen å endre enten lovgivning, rettspraksis eller politiatferd. Det har Russland – etter det jeg kjenner til – nesten aldri fulgt opp.

Hvorvidt de kommer til å utbetale kompensasjon eller tilbakeføre konfiskert eiendom til Jehovas vitner i dette tilfellet, tør hun ikke forutsi.

Dømt til seks års fengsel

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina i februar i år, har landet kuttet båndene til flere internasjonale organer. I mars ble det kjent at de trekker seg fra Europarådet, få dager etter at det ble klart at landet uansett kom til å bli kastet ut av organisasjonen, skrev NTB. Samme måned trakk de seg fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Og nå står altså EMD for tur.

Formelt er de likevel bundet til vedtak fattet av Europarådet og dets organer fram til 16. september, da oppsigelsen må varsles seks måneder på forhånd.

– I prinsippet er de derfor også bundet av rettsavgjørelser i EMD i denne utfasingsperioden. Men når de tidligere ikke har brydd seg om å følge opp domsavsigelsene i realiteten, så er det ikke grunn til å tro at de vil gjøre det tre måneder før de formelt fratrer Europarådet, sier Kaatee.

Samme dag som EMD avsa sin dom mot Russland, kunne The Moscow Times melde at en russisk domstol har dømt fire medlemmer av Jehovas vitner til seks års fengsel for «ekstremisme».

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8 424 185 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 120 387 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.
  • Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion