Religion

Teolog etter Hillsong-exit: – Fare for at det internasjonale nettverket går i oppløsning

HILLSONG: Hillsong Norway trakk seg torsdag fra Hillsong Church. Silje Kvamme Bjørndal mener det er viktig å sikre god kontroll av maktstrukturer i moderne karismatiske kirker generelt, for å unngå at problemene i Hillsong gjentar seg.

– Jeg tror at Hillsong Norway ønsker å tydelig signalisere at de tar avstand fra det som har skjedd internasjonalt og at de ønsker å skape ro i egne rekker.

Det sier teolog og generalsekretær i Areopagos, Silje Kvamme Bjørndal, som har god kunnskap om den pinsekarismatiske megakirken Hillsong.

Torsdag kveld bestemte Hillsong Norway å trekke seg ut av det internasjonale kirkefellesskapet. Bakgrunnen for beslutningen er «de krevende prosessene og utfordringene man har stått i både globalt, men også internt i Norge de senere årene», ifølge en pressemelding fra ledelsen.

Øystein Gjerme, leder av Pinsebevegelsen i Norge, opplever ikke at utmeldingen skyldes et ønske om å ta avstand.

– Jeg tror denne beslutningen er tatt for å sikre en best mulig lokalmenighet i Norge, og at Hillsong Norway uttrykker at de ønsker mer kontroll og oversikt, sier han, og legger til at han tror ledelsen har landet på den beslutningen som de mener er best for Hillsong-menighetene i Norge.

Det ser ut som Hillsong har stått i en krevende runde som gjør at man står i fare for at det internasjonale nettverket går i oppløsning.

—  Silje Kvamme Bjørndal, teolog og generalsekretær i Areopagos

Krevende øvelse

Hillsong Norway ble opprettet i 2017. Da pinsemenighetene i nettverket Intro ble en del av det globale kirkefellesskapet Hillsong Church. Bjørndal tror at man internt opplevde det som en anerkjennelse fra det internasjonale fellesskapet, og at man fikk en bekreftelse på at det arbeidet man gjorde i Intro var bra.

– Utenfra så er det likevel flere som har stilt spørsmål ved hva det fører med seg å koble seg på et så stort nettverk, når det kommer til føringer og styring ovenfra, sier Bjørndal.

Gjerme berømmer ledelsen i tidligere Hillsong Norway for å ha brukt tid på å kjøre prosesser for å komme frem til en beslutning han oppfatter som bred og forankret.

Uten å direkte si noe om det er best å være en del av et internasjonalt kirkefellesskap eller ikke, mener han at Hillsong Norways utmeldelse kan tyde på at det er enklere og mer oversiktlig å ikke være det.

– Det er en krevende øvelse for en lokalmenighet å ha en overbygning internasjonalt, sier han.

Strukturen som problem

Bjørndal tror problemene som har kommet fram i lyset, både i Hillsong i Norge og Hillsong globalt de siste årene, har sammenheng menighetsstrukturen og fokuset på lederne i Hillsong. Hun understreker at den problematiske strukturen ikke er unik for Hillsong, men at man finner de samme trekkene i andre moderne karismatiske kirker.

– Det har gjerne vært en tanke om at det er Gud som velger ut lederne i disse kirkene, og når man har den forståelsen av at ledelse og makt henger tett sammen med et åndelig kall, så kan det bli vanskelig å kritisere makten. Det er grunnproblematikken, sier Bjørndal, som mener disse kirkene har en manglende kontroll av hvordan lederne utøver makten sin.

For at historien ikke skal gjenta seg i det som nå ikke lenger er Hillsong Norway, mener Bjørndal det er helt nødvendig og viktig å få på plass et slikt kontrollsystem.

Ledelsen i Hillsong Norway har selv pekt på flere «skyggesider» ved strukturen og kulturen i Hillsong som årsak til at de nå trekker seg ut av det globale fellesskapet.

– For mye makt til enkeltpersoner, tildekking av, og lite rom for, tilbakemelding på usunt lederskap og annen ukultur, samt at frivillige har delt krevende historier om sitt engasjement, er noen eksempler på disse skyggesidene, skrev lederteamet i en e-post til medlemmer forrige uke.

De har også varslet at det vil opprettes en rådgivende gruppe med pastorer og ledere som skal fungere som tilsynspersoner for menigheten og gi hjelp til å sikre sunnhet i kirken og i lederskapet.

– Må korrigeres

Gjerme peker på at ledermodeller også er et uttrykk for teologiske overbevisninger, som han mener kan være utfordrende fordi det vanskeliggjør muligheten til tilsyn og korrigering.

Øystein Gjerme

– Det må enkelte deler av det karismatiske menighetslivet justere fremover for å sikre at lederfeil korrigeres, sier han.

Neste uke, på samtaleforum for Pinsebevegelsen, skal temaet makt og ledelse i norske pinsemenigheter diskuteres.

– Dette er en samtale vi trenger å ha nettopp fordi vi må reflektere rundt maktfordeling, tilsyn og folkelig demokrati i norske pinsemenigheter, sier Gjerme.

Han ser positivt på at tidligere Hillsong Norway også vil ta del i denne samtalen.

Rom for kritikk

I august skal gamle Hillsong Norway legge frem sin nye visjon og strategi, i tillegg til å presentere nytt navn og retning for kirken.

– Jeg håper at Hillsong nå ivaretar medlemmene som berøres av det som skjer, og gir rom for at folk får bruke den tiden de trenger for å jobbe seg gjennom dette, sier Bjørndal.

Hun mener det er viktig at kirken ikke bare løper videre og legger lokk på det som har skjedd. Det å ta avstand i seg selv er ikke nok, kirken må også ivareta de som blir berørte, påpeker hun.

Oslo, Norge. 24.03.22.  Illustrerende bilde Hillsong

– Det må gis rom for den kritikken som kommer, sier Bjørndal.

I pressemeldingen fredag påpeker ledelsen i Hillsong at de allerede har tatt grep for å bygge en sunnere og mer bærekraftig kirke.

«Disse endringene innbefatter blant annet bredere maktfordeling med mer teambasert ledelse, større grad av åpenhet, økt medvirkning og bredere involvering rundt beslutninger, samt å arbeide for en mer bærekraftig frivillighetskultur», heter det i pressemeldingen.

Oppløste internasjonale nettverk

Det er ikke bare Hillsong Norway som har trukket seg ut av megakirken den siste tiden, flere amerikanske forsamlinger har også det. På kort tid har Hillsong Church mistet halvparten av sine amerikanske menigheter, skrev New York Times tidligere i år.

– Det ser ut som Hillsong har stått i en krevende runde som gjør at man står i fare for at det internasjonale nettverket går i oppløsning, sier Bjørndal.

Nettopp fordi Hillsong har hatt så stort fokus på de karismatiske lederne, vil et lederfall som Hillsong har vært vitne til få konsekvenser for hele kirken, ifølge Bjørndal.

– Det er vanskelig å se for seg at noen skal ta plassen til Brian Houston som har brukt hele sitt liv på å bygge dette nettverket, og klare å bygge opp omdømme til kirken igjen, sier hun.

Vårt Land har ikke lyktes i å komme i kontakt med lederen for Hillsong Norway, Andreas Hasseløy, for ytterligere kommentarer.

---

Hillsong

  • Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.
  • Har etablert forsamlinger i storbyer over hele verden, med over 150.000 medlemmer til sammen.
  • Er en pinsekarismatisk kirke med et moderne uttrykk, og retter seg spesielt mot unge.
  • I Norge består Hillsong av til sammen åtte kirker. Hillsong Norway er tilsluttet den norske Pinsebevegelsen.

---

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet religionsavdelingen i Vårt Land som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion