Religion

Hillsong Norway trekker seg ut av Hillsong Church

HILLSONG: Et overveldende flertall på Hillsong Norways årsmøte vedtok at de norske forsamlingene trekker seg ut av Hillsong Church. Samtidig gir lederskapet en uforbeholden unnskyldning til de som har hatt vonde opplevelser.

Det vakte stor oppsikt da det i 2016 ble kjent at den globale megakirken Hillsong skulle etablere seg i Norge. Nå, seks år senere, har de norske forsamlingene i Hillsong vedtatt at de går ut av den globale kirken.

«Vi opplever at dette gir oss mulighet til å ha et enda tydeligere fokus på vår forsamling i Norge og vårt nasjonale og lokale oppdrag, samt å finne arbeidsmetoder og strukturer som er mer i tråd med det landskapet vi befinner oss i og er kalt til å betjene».

Det melder lederteamet, pastorteamet og styret i Hillsong Norway i en pressemelding fredag morgen.

Under et årsmøte torsdag kveld ble vedtaket gjort med med 95 prosent flertall. Her ble styret og lederteam gitt fullmakt til å starte arbeidet med sikte på gjennomføring av vedtaket så snart som praktisk mulig.

Årsmøtet består av lederteamene i alle Hillsongs lokasjoner i Norge, totalt cirka 74 personer. Avgjørelsen tas med blandede følelser, ifølge pressemeldingen.

«Det er naturligvis med ambivalente følelser vi nå formelt går ut av Hillsong Church, et kirkefellesskap vi anser som familie, og som vi har lent oss mot og blitt inspirert av gjennom flere tiår», står det i pressemeldingen.

La frem innstilling

At det kunne gå mot utmeldelse ble særlig tydelig på søndag. I en e-post sendt ut medlemmene i Hillsong Norway på søndag meddelte lederteamet at de tror det beste for de norske menighetene er å trekke seg ut av Hillsong Church internasjonalt, skrev Vårt Land.

Ledelsen la da fram en innstilling til vedtak som lød:

«I tråd med en enstemmig innstilling fra lederteam, pastorteam og styret vedtar årsmøtet at Hillsong Norway går ut av Hillsong Church. (...) Det tas sikte på å lansere nytt navn, visjon, verdier og strategi for fortsettelsen med en nasjonal flerstedskirke med tilknytning til Pinsebevegelsen i august måned d.å.»

I vedtaksforslaget opplyste de også at arbeidet for å sikre gjennomføringen vil starte umiddelbart, dersom forslaget skulle gå gjennom.

TAR OVER: Andreas Hasseløy har vært pastor for Hillsong Oslo siden desember 2020. Nå blir han ny hovedpastor for Hillsong Norway.

Internasjonale skandaler

Pinsekirken Hillsong har vært etablert i Norge siden 2017. Det skjedde fordi den norske pinsekirken Intro ble del av det internasjonale kirkesamfunnet, som har utspring fra Australia. Da Intro gikk inn i Hillsong, bestod kirken av åtte lokale forsamlinger på ulike steder i Norge.

De siste tre årene har den globale kirkefamilien Hillsong Church vært gjenstand for kritisk søkelys fra flere hold, blant annet gjennom rapporter og dokumentarer.

Tidligere global hovedpastor og grunnlegger Brian Houston trakk seg i mars, og er siktet for å ha skjult informasjon om sin fars angivelige seksuelle overgrep. En rapport, publisert i vår, avslørte også to tilfeller av grenseoverskridende atferd, begått av Houston.

Her til lands gikk tidligere hovedpastor Jostein Krogedal av høsten 2020, etter flere varslinger mot lederstilen hans og etter at flere medarbeidere uttrykte manglende tillit til lederskapet. Den profilerte New York-pastoren Carl Lentz måtte også gå av da det ble avslørt at han hadde vært utro mot kona og familien.

«Midt i alt som har preget nyhetsbildet den senere tiden er det lett å glemme hva Hillsong Church har betydd og betyr for enkeltmennesker og kirker verden over», skriver lederteamet i Hillsong Norway i pressemeldingen, og legger til:

«Mens kjendiseri får mye oppmerksomhet i mediene, er det lett å miste av syne at Hillsong Church er lokale kirkefellesskap bestående av vanlige, genuine og sjenerøse mennesker med et oppriktig ønske om å følge Jesus og gjøre ham kjent».

Har ført samtaler

I pressemeldingen skriver Hillsong Norway at bakgrunnen for beslutningen er «de krevende prosessene og utfordringene man har stått i både globalt, men også internt i Norge de senere årene.»

Ledelsen forteller at de allerede har gjort grep for å bygge en sunnere og mer bærekraftig kirke.

«Disse endringene innbefatter blant annet bredere maktfordeling med mer teambasert ledelse, større grad av åpenhet, økt medvirkning og bredere involvering rundt beslutninger, samt å arbeide for en mer bærekraftig frivillighetskultur.»

Ledelsen beklager også overfor mennesker som har hatt vonde opplevelser i kirken.

«Som lederskap i Norge vil vi benytte anledningen til å uttrykke en uforbeholden unnskyldning til de som har vonde erfaringer i møte med vårt kirkefellesskap.»

Da Hillsong forrige uke gjorde det kjent at det gikk mot en utmelding, satte lederskapet ord på flere av skyggesidene med strukturer og kulturen i Hillsong.

«For mye makt til enkeltpersoner, tildekking av, og lite rom for, tilbakemelding på usunt lederskap og annen ukultur, samt at frivillige har delt krevende historier om sitt engasjement, er noen eksempler på disse skyggesidene», skrev lederteamet i forkant av vedtaket.

«Dette må selvsagt vi i Norge også ta vår del av ansvaret for. Hillsong Church er en uperfekt kirke både globalt og her i Norge, og vi har tillit til at kirkens globale lederskap vil jobbe for sunnhet og forbedringer».

David Reme til Min Tro. I Drammen, på Drammen Museum, den 21.09.20.

– Har tilført den norske forsamlingen mye flott

I pressemeldingen uttrykker den norske ledelsen takknemlighet overfor Hillsong Church og ledelsen der, både den globale ledelsen og andre avdelinger av Hillsong i Skandinavia. De forteller at de har hatt konstruktiv dialog med Hillsongs globale ledelse gjennom prosessen de siste ukene.

«Vårt ønske er å bevare en god relasjon med en global kirkefamilie vi kjenner stor kjærlighet til. Vi tror også prosessene man nå går igjennom globalt, vil lede til et sunnere og enda mer bærekraftig Hillsong i framtiden.»

Videre skriver de at de vil fortsette flere prosesser som allerede er startet i Hillsong Norway.

«I tillegg til vårt styre, som fungerer som vårt juridiske og formelle lederskap, er vi i gang med å etablere en rådgivende gruppe, bestående av respekterte pastorer og ledere med hjerte for vår forsamling, som er villige til å fungere som tilsynspersoner og gi hjelp for å sikre sunnhet i vår kirke og vårt lederskap.», skriver de.

Nytt navn vil ifølge pressemeldingen bli lansert i august.

---

Hillsong

  • Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.
  • Har etablert forsamlinger i storbyer over hele verden, med over 150.000 medlemmer til sammen.
  • Er en pinsekarismatisk kirke med et moderne uttrykk, og retter seg spesielt mot unge.
  • I Norge består Hillsong av til sammen åtte kirker. Hillsong Norway er tilsluttet den norske Pinsebevegelsen.

---

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion